Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

30-dagers periodebillett i AKT Billett

30-dagers periodebillett i AKT Billett

Periodebilletten gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet. 30-dagerbillett kan kjøpes for barn, ungdom, ung voksen, voksen og honnør. 

Hvordan kjøpe billetten?

Billetten selges som mobilbillett i AKT Billett

Illustrasjon mobilbillett 2 - Klikk for stort bilde

-Pristabell 30 dager periodebillett AKT Billett 1. februar 2022

-Pristabell 30 dager periodebillett AKT Billett 1. februar 2022
Antall soner Barn 6 - 17 år Ungdom 18 - 19 år Ung voksen 20 - 29 år Voksen 30 - 66 år* Honnør fra 67 år**
1 sone 395,- 410,- 550,- 835,- 550,-
2 soner 395,- 410,- 550,- 1 000,- 550,-
3 soner eller mer 395,- 410,- 550,- 1 410,- 550,-
Kristiansandsområdet*** 285,- 315,- 420,- 630,- 420,-

*Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: Kristiansand og Vennesla (inkludert Øvrebø), regnes som én felles sone. 
**Honnør: Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV.
***Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet: I statsbudsjettet for 2022 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser. Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort og periodebilletter 30 dager, samt periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.

NB! Merk at periodebillett student 20-29 for Kristiansand eller Grimstad kun selges på reisekort i nettbutikken (ikke i AKT Billett), se mer info under "Periodebilletter på reisekort"

  • Periodebilletten er gyldig i 30 døgn fra du aktiverer den.
  • 30-dagersbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet.

Sonekart

For å finne riktig pris på billetten må du først finne ut hvor mange soner du skal reise i fra sonekartet, før du finner prisen for antall soner i pristabellen.

Last ned AKT Billett-appen for hele Agder

Med AKT Billett-appen er det enkelt å forhåndskjøpe periodebilletter eller enkeltbilletter på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT. NB! Periodebilletter har samme pris i AKT Billett og reisekort. På enkeltbilletter vil du oppnå over 40 % rabatt ved å bruke AKT Billett fremfor å kjøpe billett hos sjåfør. 

AKT Billett for IOS AKT Billett for Android

 

Merk at det ikke er tillatt å kopiere eller overføre billetter på annen måte enn gjennom den funksjonalitet som støttes av AKT Billett-appen til enhver tid.  Dette betyr at "screenshots" eller foto/video av andres billett ikke er tillatt. Med periodebillett på AKT Billett-appen kan du få et varsel før billetten utløper og eventuelt må fornyes. Dette velges som egen funksjon under "Innstillinger" i mobilappen. I en kontrollsituasjon må du kunne fremvise billetten til kontrollør, det er derfor viktig å ha tilstrekkelig strøm på mobiltelefonen under hele reisen.

Husk at du må lese av mobilbillettens QR-kode på kortleseren ved hver ny påstigning!