Utsalgssteder for billetter

Slik kjøper du de vanligste billettene på Agder.

På våre utsalgssteder kan du kjøpe og oppdatere reiseprodukt/billetter for lokalbussene i begge Agderfylkene. Reisekort får du gratis på et av våre kundesentre for billetter som krever innlegging på reisekort.

bilde reise med busskort - Klikk for stort bilde

Utsalgssteder for billettprodukter på Agder

I tabellen nedenfor får du en enkel oversikt over hvor du kan kjøpe AKTs ulike billettprodukter. Se mer detaljer om utsalgsstedene under tabellen. Mange av produktene selges på reisekort som du får gratis på et av våre kundesentre. Nedenfor finner du mer utførlig informasjon om de enkelte utsalgsstedene, gå direkte til mer informasjon om de enkelte utsalgssteder

 • Ja = Førstegangsutstedelse/kjøp/oppdatering
 • Nei = Ikke tilgjengelig i denne kanalen
Utsalgssteder for billettprodukter på Agder
Reiseprodukt Kundesenter (reisekort) AKT Billett AKT Nettbutikk* Buss
Enkeltbilletter Nei Ja Nei Ja
Periodebillett 24 timer (barn, voksen, honnør) Nei Ja Nei Nei
Periodebillett 7 dager (voksen) Nei Ja Nei Nei
Periodebilletter 30 dager (barn, ungdom, ung voksen/student, voksen, honnør) Ja Ja Ja Ja
Flexikort i Kristiansandsregionen Ja Nei Ja Ja
Reisepenger (verdikort) Ja Nei Ja Ja
Studentkort Kristiansand eller Grimstad Nei Nei Ja Nei

* For å benytte AKT Nettbutikk må du ha anskaffet et reisekort på forhånd. Dette får du på våre kundesentre. 

Nærmere informasjon om de enkelte utsalgssteder

Kundesentre

 • På våre kundesentre i Kristiansand, Arendal og Lyngdal kan du betale med kontanter og bankkort for:
  • Periodebilletter
  • Reisepenger
  • Flexikort i Kristiansandsområdet
 • Hvis du har defekt eller ødelagt reisekort vil du få hjelp til å overføre billetter til nytt reisekort på et av våre kundesentre. 

Les mer om våre kundesentre

Buss

 • På bussene på Agder kan du betale med bankkort for:
  • Periodebilletter 
  • Enkeltbilletter
  • Fylle på Reisepenger
  • Flexikort
 • Det et betalingsterminaler på alle bussene i Agder. Det betyr at du kan betale og oppdatere busskortet og kjøpe enkeltbillett med bankkort (VISA/MasterCard) om bord på bussen. 

AKT Nettbutikk

 • I nettbutikken kan du oppdatere ditt reisekort med bankkort (VISA/MasterCard).
  • Periodebilletter
  • Reisepenger
  • Flexikort i Kristiansandsområdet
 • Oppdateringen er tilgjengelig allerede neste dag fra kl. 05.00 og skjer automatisk neste gang du bruker kortet på bussen.

Les mer om kjøp av billetter i AKT Nettbutikk

AKT Billett (mobilbillett)

 • Appen gjør det mulig å forhåndskjøpe enkeltbilletter og periodebilletter på våre ordinære bussruter i Agder. 

Les mer om kjøp av billetter i AKT Billett

**Entur-appen (mobilbillett og reiseplanlegger

 • Forhåndskjøp enkeltbilletter til våre bussruter i Agder.

Les mer om kjøp av enkeltbilletter i Entur-appen

Andre billettprodukter

Utover de mest vanlige billettproduktene i listen ovenfor, er det også mulig å kjøpe spesialtilpassede billetter for ulike kundegrupper