Koronavirus

Rapportert smitte på linje 36/1933 tirsdag/onsdag 13.04/14.04, linje 170/100 fredag 09.04. Frivillig registrering av reisende på linje 170. Munnbind benyttes på busser av alle over 12 år. Ved bruk av munnbind er det tillatt å sitte skulder ved skulder. Seterestriksjoner i Setesdal.  Se temasider med status og reiseråd.

Skoleskyss

Skoleskyss og korona

Situasjonen rundt koronapandemien påvirker også skoleskyss på Agder. Les mer om hvordan AKT forholder seg til koroanpandemien i skoleskyss