Koronavirus

Det anbefales nå å bruke munnbind på kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand. Se gjeldende reiseråd

 

Skoleskyss

Skolereisekort høsten 2021

Før du kan ta skolereisekortet i bruk, må det aktiveres på kortleseren ombord på bussen. Det har den senere tid vært utfordringer med å få aktivert skolereisekortene på bussen, som medfører at en del elever ikke har gyldig skolereisekort (busskort). Les mer om hvordan du aktiverer skolereisekortet