Koronavirus

Smitte på avganger med Sørlandsruta 12.06. Påbud om å bruke munnbind i Kristiansand til 18.06. Frivillig registrering av reisende på linje 170, seterestriksjoner i Setesdal. Se temasider med status og reiseråd

Salg av reklameplass på buss

Salg av reklameplass på buss

AKT formidler reklameplass på baksiden av Setesdal Bilruter/Agder Buss sine busser i tidligere Aust-Agder

Reklame på buss

Sammen med busselskapene tilbyr AKT reklameplass på bak på bussene i tidligere Aust-Agder. Bussreklame er svært synlig og gir god eksponering der folk ferdes. Det tilbys per dags dato ikke reklameplass på busser i Kristiansandsområdet. 

Bussene trafikkerer ikke samme rute til enhver tid, og vil derfor eksponere reklamen i flere områder gjennom et døgn i drift. Avhengig av ønsket/tilgjengelig busstype kan du velge mellom reklame under bakvinduet på bussen, eller en heldekket bakpart. All reklame på bussene skal være innenfor norsk reklamelovgivning og følge allment aksepterte reklameetiske standarder. 

reklame på buss - Klikk for stort bildebussreklame     

Ingen innvendig reklame

Reklame inni bussen er reservert for AKT (og samarbeidspartnere). Innvendig reklameplass er derfor ikke tilgjengelig for kommersielt salg, hverken på plakat eller skjerm.

Forbehold om å nekte annonsering: 

AKT og operatør har adgang til å nekte annonsør adgang til å reklamere på bussene, hvis reklamen ansees å være i strid med allment aksepterte standarder. Innholdet i reklamen må gjenspeile at annonseplassen er et virkningsfullt annonsemedium i det offentlige rom, som ikke kan velges bort av befolkningen. Innholdet i reklamen må også gjenspeile at den fremviste reklamen har en overførbar effekt på kollektivtransportens omdømme, AKTs image, så vel som kommersielle og økonomiske interesser. Reklame som dermed står i direkte konflikt med AKTs tilbud og interessefelt (eksempelvis bilreklame) vil derfor ikke kunne vises på bussene. Med henvisning til dette, forbeholder AKT seg retten til å kunne tilpasse og justere utforming av annonsene i samarbeid med annonsør. Annonser som påvirker eller omhandler religiøse eller politiske synspunkter, kjønnsrelaterte annonser, annonser som kan være særlig støtende mot personer, inkludert barn og ungdom, eller på annen måte kan være egnet for konflikt, bør alltid forhåndsgodkjennes av AKT og kan nektes å vises på bussen. Annonser skal alltid ha en tydelig avsender.  
Felt merket med * må fylles ut