Salg av reklameplass på buss

AKT formidler reklameplass på baksiden av Setesdal Bilruter/Agder Buss sine busser i tidligere Aust-Agder. Merk at fra 1. juli 2024 vil vi ikke lenger tilby reklameplass på busser i Agder. 

Reklame på buss

Sammen med busselskapene tilbyr AKT reklameplass på bak på bussene i tidligere Aust-Agder. Bussreklame er svært synlig og gir god eksponering der folk ferdes. Det tilbys per dags dato ikke reklameplass på busser i Kristiansandsområdet eller tidligere Vest-Agder. 

Reklamesalg kun til 1. juli 2024

NB! I forbindelse med oppstart av ny kontrakt, med nytt busselskap i tidligere Aust-Agder fra 1. juli 2024, vil vi ikke lenger tilby bussreklame på våre busser i noen områder på Agder fra denne datoen. Det vil derfor ikke være mulig å kjøpe reklameplass på bussene i Agder etter 1. juli 2024.

Bussene trafikkerer ikke samme rute til enhver tid, og vil derfor eksponere reklamen i flere områder gjennom et døgn i drift. Avhengig av ønsket/tilgjengelig busstype kan du velge mellom reklame under bakvinduet på bussen, eller en heldekket bakpart. All reklame på bussene skal være innenfor norsk reklamelovgivning og følge allment aksepterte reklameetiske standarder. 

reklame på buss - Klikk for stort bildeBussreklame gir god synlighet og eksponering

Ingen innvendig reklame

Reklame og informasjonstiltak innvendig i bussene er reservert for AKT (og samarbeidspartnere) for reiserelatert informasjon. Innvendig reklameplass er derfor ikke tilgjengelig for kommersielt salg, hverken på papirplakat eller digitale skjermer.

Forbehold om å nekte annonsering: 

AKT og operatør har adgang til å nekte annonsør adgang til å reklamere på bussene, hvis reklamen ansees å være i strid med allment aksepterte standarder. Innholdet i reklamen må gjenspeile at annonseplassen er et virkningsfullt annonsemedium i det offentlige rom, som ikke kan velges bort av befolkningen. Innholdet i reklamen må også gjenspeile at den fremviste reklamen har en overførbar effekt på kollektivtransportens omdømme, AKTs image, så vel som kommersielle og økonomiske interesser. 

Reklame som dermed står i direkte konflikt med AKTs tilbud og interessefelt (eksempelvis bilreklame) vil derfor ikke kunne vises på bussene. 

Med henvisning til dette, forbeholder AKT seg retten til å kunne tilpasse og justere utforming av annonsene i samarbeid med annonsør. Annonser som påvirker eller omhandler religiøse eller politiske synspunkter, kjønnsrelaterte annonser, annonser som kan være særlig støtende mot personer, inkludert barn og ungdom, eller på annen måte kan være egnet for konflikt, bør alltid forhåndsgodkjennes av AKT og kan nektes å vises på bussen. Annonser skal alltid ha en tydelig avsender.  

Reklame på holdeplasser

AKT disponerer ingen reklameplasser på holdeplasser i Agder. Det er den enkelte "vegeier" (kommune/fylkeskommunen) som har ansvar for holdeplassene. I enkelte områder på Agder er det åpnet for kjøp av reklameplass på holdeplasser via selskapet Clear Channel