Hvordan lese av billetten ombord på bussen

Husk at du må lese av billetten på kortleseren hver gang du går på en buss! 

Hver gang du går på en buss, må du huske å lese av billetten på bussens kortleser. Dette gjelder både billetter på reisekort og billetter i mobilappen AKT Billett. Alle busser har kortleser for avlesing av billett foran ved sjåfør, i Kristiansandsområdet er det også kortleser ved bakdøren som du kan bruke når du har en forhåndskjøpt billett,

Bilde: les av busskortet på kortleser ved hver påstigning - Klikk for stort bilde

 

Hvordan laste ned billetter kjøpt i AKT Nettbutikk til reisekortet

(Gjelder også for kampanjeprodukter utstedt av AKT). Reisekortet/busskortet anskaffes første gang på bussen/kundesentre. I vår nettbutikk kan du oppdatere de fleste periodebilletter og Flexikort, samt fylle på Reisepenger på reisekortet ditt. Når du har gjennomført kjøpet i nettbutikken, må du laste ned kjøpet til reisekortet på bussens kortleser, før du leser av billetten på bussens kortleser som vanlig. Kjøpet i nettbutikken kan ikke garanteres å kunne benyttes på bussen før neste dag kl 05.00 (men som oftest tidligere), grunnet at bussenes billettmaskiner ikke er online til enhver tid og kan ta i mot kjøpet fra nettbutikken direkte.

  • Hold reisekortet inntil det nederste vinduet i kortleseren, teksten "Billetten lastes ned, vennligst vent" fremkommer.
  • Når grønt symbol kommer er billetten lastet ned til reisekortet og klar til å brukes.

Les mer om AKT Nettbutikk

Hvordan lese av billetter på reisekort

Når du allerede har et billettprodukt på reisekortet, må du holde reisekortet inntil kortleserens nederste vindu frem til grønt signal fremkommer i det øverste vinduet. I det øverste vinduet får du opplysning om billettens gyldighet, tekst avhenger av hvilket billettprodukt du har lagt inn på reisekortet.

Les mer om billetter på reisekort

Hvordan lese av billetter kjøpt i mobilbilletten AKT Billett 

Husk at du må lese av mobilbillettens QR-kode på kortleseren hver gang du går på en ny buss, både for enkeltbilletter og periodebillett. QR-koden får du frem ved å trykke på knappen for "Kontroll" i AKT Billett. QR-koden holdes mot det nederste vinduet i kortleseren.

Enkeltbilletten er gyldig for reise innenfor sonen(e) billetten gjelder for. Siste påstigning må skje innenfor tidspunktet angitt på billetten. 90 minutter i første sone, deretter 30 minutter pr. nye sone. På Agder er 1 sone = 1 kommune, se info i sonekartet. Eksempel: Kristiansand-Vennesla: 90 min + 30 min = 120 min (2 timer). Periodebilletter gjelder for et ubegrenset antall reiser i gjeldende dager innenfor gyldighetsområdet. Periodebilletter er ikke gyldig på nattbuss.

Les mer om billetter i AKT Billett