Hvordan lese av billetten ombord på bussen

Husk at du må lese av billetten på kortleseren hver gang du går på en buss! 

Hver gang du går på en buss, må du huske å lese av billetten på bussens kortleser. Dette gjelder både billetter på reisekort og billetter i mobilappen AKT Billett. Alle busser har kortleser for avlesing av billett foran ved sjåfør. I Kristiansandsområdet er det også kortleser ved bakdøren som du kan bruke når du har en forhåndskjøpt billett.

Gå direkte til informasjon om:

bilde som viser les av busskortet på kortleser ved hver påstigning - Klikk for stort bilde

Hvordan laste ned billetter kjøpt i AKT Nettbutikk til reisekortet

Reisekortet/busskortet anskaffes første gang på bussen/kundesentre. I vår nettbutikk kan du oppdatere de fleste periodebilletter og Flexikort, samt fylle på Reisepenger på reisekortet ditt.

  • Når du har gjennomført kjøpet i nettbutikken, må du laste ned kjøpet til reisekortet på bussens kortleser, før du leser av billetten på bussens kortleser som vanlig.
  • Kjøpet i nettbutikken kan ikke garanteres å kunne benyttes på bussen før neste dag kl 05.00 (men som oftest tidligere), grunnet at bussenes billettmaskiner ikke er online til enhver tid og kan ta i mot kjøpet fra nettbutikken direkte.

Last ned billetten

Hold reisekortet inntil det nederste vinduet i kortleseren, teksten "Billetten lastes ned, vennligst vent" fremkommer.

bilde som viser kortleser skolereisekort nedlastet produkt - Klikk for stort bilde

Når grønt symbol kommer er billetten lastet ned til reisekortet. Billetten er nå klar til å leses av på billettleseren.

bilde viser billett lastet ned fra nettbutikk - Klikk for stort bilde

Les mer om AKT Nettbutikk

Hvordan lese av billetter på reisekort

Når du har lastet ned billett fra nettbutikken eller har kjøpt en billett på reisekortet, må du holde reisekortet inntil kortleserens nederste vindu frem til grønt signal fremkommer i det øverste vinduet. I det øverste vinduet får du opplysning om billettens gyldighet, tekst avhenger av hvilket billettprodukt du har lagt inn på reisekortet.

Lese av billetten

Hold reisekortet inntil kortleserens nederste vindu

bilde som viser les av billetten på kortleser - Klikk for stort bilde

Les av periodebilletter, Flexikort og Reisepenger

Billett er registrert når grønt symbol fremkommer

gyldig billett avlest på kortleser - Klikk for stort bildeDu får nå informasjon om hvor lang gyldighet periodebilletten har, antall reiser igjen på Flexikort eller resterende saldo på Reisepenger

Les mer om billetter på reisekort

Hvordan lese av billetter kjøpt i mobilbilletten AKT Billett 

Husk at du må lese av mobilbillettens QR-kode på kortleseren hver gang du går på en ny buss, både for enkeltbilletter og periodebillett. QR-koden får du frem ved å trykke på knappen for "Kontroll" i AKT Billett. QR-koden holdes mot det nederste vinduet i kortleseren.​  Husk at du må lese av mobilbillettens QR-kode på kortleseren ved hver ny påstigning! 

Hvordan lese av mobilbilletten om bord på bussen

Bilde som viser mobilbilett med QR-kode - Klikk for stort bildeTrykk frem QR-koden på knappen Kontroll i mobilbilletten
bilde som viser avlesing av QR-kode på kortleser på buss - Klikk for stort bildeHold QR-koden mot det nederste vinduet i billettleseren
bilde som viser at mobilbiletten er korrekt avlest på bussen - Klikk for stort bildeNår billetten er riktig avlest kommer et grønt lys i displayet
  • Enkeltbilletten er gyldig for reise innenfor sonen(e) billetten gjelder for. Siste påstigning må skje innenfor tidspunktet angitt på billetten. 90 minutter i første sone, deretter 30 minutter pr. nye sone. På Agder er 1 sone = 1 kommune, se info i sonekartet. Eksempel: Kristiansand-Vennesla: 90 min + 30 min = 120 min (2 timer). 
  • Periodebilletter gjelder for et ubegrenset antall reiser i gjeldende dager innenfor gyldighetsområdet. Periodebilletter er ikke gyldig på nattbuss.

Les mer om billetter i AKT Billett