Hittegods og gjenglemte ting

Har du mistet eller funnet noe på bussen? Informasjon om hittegods er vanligvis tilgjengelig på formiddagen neste virkedag.

Hittegods blir innlevert og utlevert på ulike steder, alt etter hvilket busselskap eller reisestrekning du har benyttet. Skal du hente ut verdisaker er du nødt til å legitimere deg. Ved utlevering av mobiltelefoner må du kunne åpne opp telefonen med pin-kode etc, som legitimasjon på at du er rettmessig eier.

Hittegods utleveres på ulike steder på Agder, avhengig av hvor du har reist

 

Hittegods fra lokalbusser på Agder

For informasjon om hittegods fra de ulike selskapene, kontakt oss på telefonnumrene nedenfor.

Merk at våre ansatte på kundesentrene ikke har direkte kontakt med bussjåførene på de ulike bussrutene og har dermed ikke mulighet til å spore opp hittegods der og da. 

Hittegods fra bussene på Agder
Ruteområde/selskap Utleveringssted Kontakt oss
Kristiansandsområdet (busser kjørt av Boreal) AKT kundesenter Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand Telefon 38 03 83 00/ 177 neste virkedag etter kl 12:00
Mandal - Farsund - Lista (busser kjørt av Setesdal Bilruter) AKT Lyngdal Lyngdal rutebilstasjon, Stasjonsgata 12, 4580 Lyngdal Telefon 38 34 70 70 neste virkedag etter kl 12:00
Flekkefjord - Kvinesdal - Sirdal (busser kjørt av Connect Bus) AKT Lyngdal Lyngdal rutebilstasjon, Stasjonsgata 12, 4580 Lyngdal Telefon 38 34 70 70 neste virkedag etter kl 12:00
Lillesand-Grimstad- Arendal- Tvedestrand-Risør-Vegårshei -Gjerstad (busser kjørt av Setesdal Bilruter/Agder Buss AS) AKT Arendal, Peder Thomassons gt 6, 4836 Arendal Telefon 907 95 005 neste virkedag etter kl 12:00) Kundesenter åpent mandag-onsdag og fredag kl 1000-1500
Setesdal (busser kjørt av Setesdal Bilruter) Telefon 37 93 44 00
Andre ruteområder/busselskaper Telefon 38 03 83 00 (for mer info)

Kundesenteret svarer: Mistet eller funnet noe på bussen? 

Se en liten video fra kundesenteret om hva du gjør hvis du mister eller finner noe på bussen

Hittegods fra ekspressbusser til og fra Agder

Merk at ekspressbussrutene er kommersielle bussruter som kjører etter egne rutetider/takstregulativer uavhengig av av Agder kollektivtrafikk. Lenkene tar deg til transportørenes egne hjemmesider. Ekspressbussene har egne rutiner for håndtering av hittegods.

Hittegods ekspressbusser til og fra Agder
Rute/selskap Område/strekning Kontaktpunkt Lenke til selskapets webside
190 VY express Kristiansand-Arendal-Grenland-Oslo Kontaktskjema Vy express www.vy.no
192 Konkurrenten.no Stavanger-Sørlandet-Oslo Tlf. 37 93 15 15 eller epost www.konkurrenten.no

Lov om Hittegods regulerer hvordan hittegods håndteres