Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

AKT Svipp samkjøringstjenester

AKT Svipp

AKT Svipp er en samkjøringstjeneste for honnørreisende med fleksibel ruteplan, som kun kjører på bestilling fra deg. Bestill reise i bestillingsløsningen svipp.akt.no