Koronavirus

Det anbefales nå å bruke munnbind på kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand. Se gjeldende reiseråd

 

Fagrapporter

Fagrapporter

Morgendagens utfordringer løses kun gjennom et samordnet nettverk av mange aktører. Du vil her finne rapporter, planer og prosjekter som AKT jobber med for å beskrive fremtidens kollektivløsninger for Agder.

Fagrapporter i AKT

Rapportene er utarbeidet enten av AKT på selvstendig grunnlag, eller som samarbeidsprosjekt med andre aktører. 

Årsrapporter i AKT

Hvis du heller er ute etter å få kjennskap til utviklingen i AKT fra oppstarten frem til nå gir årsrapportene deg en god oversikt.

Årsrapporter AKT

kart og kompass - Klikk for stort bildeKompetanse om kollektivsektoren er avgjørende for retningsvalget i AKT   

Rapporter, planer og prosjekter

Her finner du fagrapporter, planer og prosjekter som AKT har utarbeidet, enten på egenhånd eller i samarbeid med andre organisasjoner/prosjekter, innenfor viktige satsingsområder for AKT.

AKT-rapport pr 08/2021: AKT strategiplan 2020 -2025 (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 12/2020: Prinsipper for rutetilbudet (PDF, 7 MB)

AKT-rapport pr 04/2019: Fremkommelighetstiltak for buss (PDF, 9 MB)

AKT-rapport pr 05/2018: Trafikkplan Arendalsregionen (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 12/2017Elektrifisering av bybussene i Agder (PDF, 5 MB)

AKT-rapport pr 11/2017: Trafikkplan for kommunene Lillesand og Birkenes 2018 – 2024 (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 05/2017: Utviklingsplan for linje 100 Arendal – Kristiansand (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 03/2016: Prinsipper for en kollektivvennlig arealbruksutvikling (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 12/2015: Veileder, prinsipper for linjenett (PDF, 4 MB)

AKT-rapport pr 12/2014: Alternative drivstoffer til bussene i Agder (PDF, 2 MB)

Annet relevant fagstoff

AKT er også bidragsyter i prosjekter på nasjonalt og internasjonalt nivå. Prosjekter som har relevans for kollektivsektoren finner du mer informasjon om nedenfor.

Interregprosjekt ØKS, pr 06/21 : Hva skal til for å gjøre kollektivtransport attraktiv for innbyggerne våre etter Covid-19?

Agder fylkeskommune og Agder Kollektivtrafikk deltar i EU-prosjekt som skal få kundene tilbake til bussen etter Covid-19.  Det er målet for prosjektet under Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) som undersøker og identifiserer tiltak som kan bidra til å få busspassasjerer tilbake etter pandemien. Prosjektet vil også undersøke hvordan folks transportbehov forventes å bli når samfunnet begynner å åpne opp igjen. Agder fylkeskommune og AKT deltar i dette prosjektet sammen med Region Midtjylland og deres trafikkselskap Midtrafik, da vi står overfor de samme utfordringene med å håndtere de ettervirkninger som covid-19 har påført kollektivtransporten Les mer om prosjektet 

Norsk Forening for Kollektivtrafikk, pr 04/21: Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025