Fagrapporter

Fagrapporter

Morgendagens utfordringer løses kun gjennom et samordnet nettverk av mange aktører. Du vil her finne rapporter, planer og prosjekter som AKT jobber med for å beskrive fremtidens kollektivløsninger for Agder.

Fagrapporter i AKT

Rapportene er utarbeidet enten av AKT på selvstendig grunnlag, eller som samarbeidsprosjekt med andre aktører. Hvis du heller er ute etter å få kjennskap til utviklingen i AKT fra oppstarten frem til nå gir årsrapportene deg en god oversikt.

Årsrapporter AKT

kart og kompass - Klikk for stort bildeKompetanse om kollektivsektoren er avgjørende for retningsvalget i AKT   

Rapporter, planer og prosjekter

Her finner du fagrapporter, planer og prosjekter som AKT har utarbeidet, enten på egenhånd eller i samarbeid med andre organisasjoner/prosjekter, innenfor viktige satsingsområder for AKT.

AKT-rapport pr 08/2021: AKT strategiplan 2020 -2025 (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 12/2020: Prinsipper for rutetilbudet (PDF, 7 MB)

AKT-rapport pr 04/2019: Fremkommelighetstiltak for buss (PDF, 9 MB)

AKT-rapport pr 05/2018: Trafikkplan Arendalsregionen (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 12/2017Elektrifisering av bybussene i Agder (PDF, 5 MB)

AKT-rapport pr 11/2017: Trafikkplan for kommunene Lillesand og Birkenes 2018 – 2024 (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 05/2017: Utviklingsplan for linje 100 Arendal – Kristiansand (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 03/2016: Prinsipper for en kollektivvennlig arealbruksutvikling (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 12/2015: Veileder, prinsipper for linjenett (PDF, 4 MB)

AKT-rapport pr 12/2014: Alternative drivstoffer til bussene i Agder (PDF, 2 MB)

Annet relevant fagstoff

AKT er også bidragsyter i prosjekter på nasjonalt og internasjonalt nivå. Prosjekter som har relevans for kollektivsektoren finner du mer informasjon om nedenfor.

Interregprosjekt ØKS, pr 06/21 : Hva skal til for å gjøre kollektivtransport attraktiv for innbyggerne våre etter Covid-19?

Agder fylkeskommune og Agder Kollektivtrafikk deltar i EU-prosjekt som skal få kundene tilbake til bussen etter Covid-19.  Det er målet for prosjektet under Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) som undersøker og identifiserer tiltak som kan bidra til å få busspassasjerer tilbake etter pandemien. Prosjektet vil også undersøke hvordan folks transportbehov forventes å bli når samfunnet begynner å åpne opp igjen. Agder fylkeskommune og AKT deltar i dette prosjektet sammen med Region Midtjylland og deres trafikkselskap Midtrafik, da vi står overfor de samme utfordringene med å håndtere de ettervirkninger som covid-19 har påført kollektivtransporten Les mer om prosjektet 

Norsk Forening for Kollektivtrafikk, pr 04/21: Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025