Prisjustering 1. februar

1. februar justerer vi prisene på våre billetter, les mer om prisjusteringen

Fagrapporter

Fagrapporter

Morgendagens utfordringer løses kun gjennom et samordnet nettverk av mange aktører. Du vil her finne rapporter, planer og prosjekter som AKT jobber med for å beskrive fremtidens kollektivløsninger for Agder.

Fagrapporter i AKT

Rapportene er utarbeidet enten av AKT på selvstendig grunnlag, eller som samarbeidsprosjekt med andre aktører. 

Årsrapporter i AKT

Hvis du heller er ute etter å få kjennskap til utviklingen i AKT fra oppstarten frem til nå gir årsrapportene deg en god oversikt.

Årsrapporter AKT

 

kart og kompass - Klikk for stort bildeKompetanse om kollektivsektoren er avgjørende for retningsvalget i AKT

   

Rapporter, planer og prosjekter

Her finner du fagrapporter, planer og prosjekter som AKT har utarbeidet, enten på egenhånd eller i samarbeid med andre organisasjoner/prosjekter, innenfor viktige satsingsområder for AKT.

AKT-rapport pr 08/2021: AKT strategiplan 2020 -2025 (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 12/2020: Prinsipper for rutetilbudet (PDF, 7 MB)

AKT-rapport pr 04/2019: Fremkommelighetstiltak for buss (PDF, 9 MB)

AKT-rapport pr 05/2018: Trafikkplan Arendalsregionen (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 12/2017Elektrifisering av bybussene i Agder (PDF, 5 MB)

AKT-rapport pr 11/2017: Trafikkplan for kommunene Lillesand og Birkenes 2018 – 2024 (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 05/2017: Utviklingsplan for linje 100 Arendal – Kristiansand (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 03/2016: Prinsipper for en kollektivvennlig arealbruksutvikling (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 12/2015: Veileder, prinsipper for linjenett (PDF, 4 MB)

AKT-rapport pr 12/2014: Alternative drivstoffer til bussene i Agder (PDF, 2 MB)

Markedsrelaterte rapporter og prosjekter

AKT driveranalyse Kristiansansand 2016, Ipsos mars 2016 (PDF, 2 MB)

AKT driveranalyse Arendal/Grimstad 2017, Ipsos september 2017 (PDF, 3 MB) 

AKT Merkevareundersøkelse, Kantar desember 2020 (PDF, 661 kB)

Arbeidsreiser i utvalgte områder - Potensialundersøkelse Agder Kollektivtrafikk, Kantar mai 2021 (PDF, 2 MB)

AKT nullpunktanalyse 2021, Respons analyse, desember 2021 (PDF, 2 MB)

Annet relevant fagstoff

AKT er også bidragsyter i prosjekter på nasjonalt og internasjonalt nivå. Prosjekter som har relevans for kollektivsektoren finner du mer informasjon om nedenfor.

- Interregprosjekt ØKS, pr 06/21:

Hva skal til for å gjøre kollektivtransport attraktiv for innbyggerne våre etter Covid-19?

Agder fylkeskommune og Agder Kollektivtrafikk deltar i EU-prosjekt som skal få kundene tilbake til bussen etter Covid-19.  Det er målet for prosjektet under Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) som undersøker og identifiserer tiltak som kan bidra til å få busspassasjerer tilbake etter pandemien. Prosjektet vil også undersøke hvordan folks transportbehov forventes å bli når samfunnet begynner å åpne opp igjen. Agder fylkeskommune og AKT deltar i dette prosjektet sammen med Region Midtjylland og deres trafikkselskap Midtrafik, da vi står overfor de samme utfordringene med å håndtere de ettervirkninger som covid-19 har påført kollektivtransporten Les mer om prosjektet 

Rapporter som er utarbeidet i prosjektet:

  • Kollektivtrafikk under og etter Covid 19, pr 09/21: Rapport utarbeidet av Kantar public som del av Interregprosjekt ØKS (nedenfor) for å avdekke og undersøke konsekvensene av pandemien for de kollektivreisende, særlig i forhold til hva som skaper trygghet/utrygghet for de reisende i Agder. Rapport kollektivtrafikken under og etter Covid 19 (PDF, 2 MB)
  • Undersøkelse av innbyggernes transportvaner og behov, pr 12/21: Rapport fra Rambøll gjennomført i Midtjylland (DK) og Agder. (PDF, 7 MB)
    • Konkrete transportbehov og vaner efter COVID 19 gjenåpningen blant nåværende brukere av kollektivtransport, samt brukere som etter gjenåpningen benytter kollektivtransport mindre enn sammenlignet med hva de gjorde før COVID 19-nedlukningen 
    • Hva har betydning for innbyggernes transportmiddelvalg
    • Hvilke tiltak kan gjøre kollektivtransporten mere attraktiv

- Norsk Forening for Kollektivtrafikk, pr 04/21:

Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025