Fagrapporter

Morgendagens utfordringer løses kun gjennom et samordnet nettverk av mange aktører. Du vil her finne rapporter, planer og prosjekter som AKT jobber med for å beskrive fremtidens kollektivløsninger for Agder.

Fagrapporter i AKT

Rapportene er utarbeidet enten av AKT på selvstendig grunnlag, eller som samarbeidsprosjekt med andre aktører. 

Årsrapporter i AKT

Hvis du heller er ute etter å få kjennskap til utviklingen i AKT fra oppstarten frem til nå gir årsrapportene deg en god oversikt.

Årsrapporter AKT

 

kart og kompass - Klikk for stort bildeKompetanse om kollektivsektoren er avgjørende for retningsvalget i AKT

   

Rapporter, planer og prosjekter

Her finner du fagrapporter, planer og prosjekter som AKT har utarbeidet, enten på egenhånd eller i samarbeid med andre organisasjoner/prosjekter, innenfor viktige satsingsområder for AKT.

AKT-rapport pr 08/2021: AKT strategiplan 2020 -2025 (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 12/2020: Prinsipper for rutetilbudet (PDF, 7 MB)

AKT-rapport pr 04/2019: Fremkommelighetstiltak for buss (PDF, 9 MB)

AKT-rapport pr 05/2018: Trafikkplan Arendalsregionen (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 12/2017Elektrifisering av bybussene i Agder (PDF, 5 MB)

AKT-rapport pr 11/2017: Trafikkplan for kommunene Lillesand og Birkenes 2018 – 2024 (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 05/2017: Utviklingsplan for linje 100 Arendal – Kristiansand (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 03/2016: Prinsipper for en kollektivvennlig arealbruksutvikling (PDF, 3 MB)

AKT-rapport pr 12/2015: Veileder, prinsipper for linjenett (PDF, 4 MB)

AKT-rapport pr 12/2014: Alternative drivstoffer til bussene i Agder (PDF, 2 MB)

Markedsrelaterte rapporter og prosjekter

AKT driveranalyse Kristiansansand 2016, Ipsos mars 2016 (PDF, 2 MB)

AKT driveranalyse Arendal/Grimstad 2017, Ipsos september 2017 (PDF, 3 MB) 

AKT Merkevareundersøkelse, Kantar desember 2020 (PDF, 661 kB)

Arbeidsreiser i utvalgte områder - Potensialundersøkelse Agder Kollektivtrafikk, Kantar mai 2021 (PDF, 2 MB)

AKT nullpunktanalyse 2021, Respons analyse, desember 2021 (PDF, 2 MB)

Annet relevant fagstoff

AKT er også bidragsyter i prosjekter på nasjonalt og internasjonalt nivå. Prosjekter som har relevans for kollektivsektoren finner du mer informasjon om nedenfor.

- Interregprosjekt ØKS, pr 06/21:

Hva skal til for å gjøre kollektivtransport attraktiv for innbyggerne våre etter Covid-19?

Agder fylkeskommune og Agder Kollektivtrafikk deltar i EU-prosjekt som skal få kundene tilbake til bussen etter Covid-19.  Det er målet for prosjektet under Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) som undersøker og identifiserer tiltak som kan bidra til å få busspassasjerer tilbake etter pandemien. Prosjektet vil også undersøke hvordan folks transportbehov forventes å bli når samfunnet begynner å åpne opp igjen. Agder fylkeskommune og AKT deltar i dette prosjektet sammen med Region Midtjylland og deres trafikkselskap Midtrafik, da vi står overfor de samme utfordringene med å håndtere de ettervirkninger som covid-19 har påført kollektivtransporten Les mer om prosjektet 

Rapporter som er utarbeidet i prosjektet:

  • Kollektivtrafikk under og etter Covid 19, pr 09/21: Rapport utarbeidet av Kantar public som del av Interregprosjekt ØKS (nedenfor) for å avdekke og undersøke konsekvensene av pandemien for de kollektivreisende, særlig i forhold til hva som skaper trygghet/utrygghet for de reisende i Agder. Rapport kollektivtrafikken under og etter Covid 19 (PDF, 2 MB)
  • Undersøkelse av innbyggernes transportvaner og behov, pr 12/21: Rapport fra Rambøll gjennomført i Midtjylland (DK) og Agder. (PDF, 7 MB)
    • Konkrete transportbehov og vaner efter COVID 19 gjenåpningen blant nåværende brukere av kollektivtransport, samt brukere som etter gjenåpningen benytter kollektivtransport mindre enn sammenlignet med hva de gjorde før COVID 19-nedlukningen 
    • Hva har betydning for innbyggernes transportmiddelvalg
    • Hvilke tiltak kan gjøre kollektivtransporten mere attraktiv

- Norsk Forening for Kollektivtrafikk, pr 04/21:

Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025