30-dagersbillett barn, ungdom, ung voksen/student, voksen og honnør