Ny billettordning: AKT Nettbutikk stenger midlertidig fra 20. juni til 1. juli 2024

Ny nettbutikk åpner 1. juli. Merk at alle billetter som er kjøpt i den gamle nettbutikken må være aktivert/tatt i bruk på bussen før 30. juni 2024 for at overgangen til nytt billettutstyr 1. juli 2024 skal fungere sømløst.  Les mer om stenging av nettbutikk

Planlegg reisen

Trafikkavvik

Få oversikt over planlagte og varige avvikssituasjoner som kan ha innvirkning på din reise. Merk at akutte og plutselige trafikkavvik kun publiseres i reiseplanlegger.