30 dagers periodebillett på reisekort

Periodebilletten lar deg reise så mye du vil innenfor 30 dager i det området den er gyldig. Du kan kjøpe en 30-dagers billett for barn, ungdom, ung voksen/student, voksen, pensjonist (honnør) og studenter i Kristiansand eller Grimstad.

Gå direkte til pristabell​

Hvilke aldersgrupper gjelder billettene for?

 • Barn, 6 år til og med 17 år
 • Ungdom, 18 år til og med 19 år
 • Ung voksen/student, 20 år til og med 29 år
 • Voksen, 18 år til og med 66 år
 • Honnør/pensjonist: fra 67 år eller med honnørkort fra NAV

De aldersbestemte billettene er gyldig i hele Agder (eller kun i Kristiansandsområdet). Periodebillett for voksen er gyldig i valgte soner.

Hvordan kjøpe billetten?

Du kan kjøpe billettene nedenfor som periodebilletter på et reisekort. De fleste billettene kan også kjøpes som mobilbilletter i AKT Billett-appen (les mer om periodebilletter i AKT Billett-appen).

Illustrasjon reisekort 2 - Klikk for stort bilde30 dagers periodebillett kjøpes på reisekort

Se hvordan du leser av billetten om bord på bussen 

Pristabell

Pristabellen viser prisen for 30-dagers billett for barn, ungdom, ung voksen/student, voksen, pensjonist (honnør) og studenter i Kristiansand eller Grimstad på reisekort.

Pristabell 30-dagers periodebillett på reisekort 1. februar 2024

Pristabell 30-dagers periodebillett på reisekort 1. februar 2024
Antall soner Barn 6 - 17 år Ungdom 18 - 19 år Ung voksen/ student 20 - 29 år* Voksen 30 - 66 år** Honnør fra 67 år*** Student ****
1 sone 428,- 443,- 595,- 902,- 595,- 506,-
2 soner 428,- 443,- 595,- 1 080,- 595,- -
3 soner eller mer 428,- 443,- 595,- 1 523,- 595,- -
Kristiansandsområdet***** 308,- 339- 454,- 683,- 454,- 402,-

*Student over 30 år: Pris lik ung voksen. Særskilt tilbud/betingelser gjelder. 
**Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: Kristiansand og Vennesla regnes som én felles sone
***Honnør: Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV.
****Student: Studentkort Kristiansand eller Grimstad: Kun gyldig for reiser innenfor enten Kristiansandsområdet eller Grimstad kommune, les mer om billetten. Tilgjengelig i AKT Nettbutikk. Billetten ung voksen er billetten som gjelder for studenter i alderen 20 - 29 år og er gyldig i hele Agder.
***** Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet: I statsbudsjettet for 2024 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser. Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort, periodebilletter 30 dager, og periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.

Generelt om periodebilletten

 • Periodebilletten er gyldig i 30 døgn fra du aktiverer den på kortleseren om bord på bussen/transportmiddelet. 
 • 30-dagersbilletten gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet.
 • Billetten ung voksen er billetten som er tilpasset studenter i alderen 20 - 29 år og er gyldig i hele Agder.

​ Sonekart

For å finne riktig pris på billetten må du først finne ut hvor mange soner du skal reise i fra sonekartet, før du finner prisen for antall soner i pristabellen.

Har du allerede et reisekort?

 • Om du har et reisekort fra før kan du kjøpe peridodebilletten i nettbutikk, på kundesenter eller på bussen (med bankkort eller kontanter)

Har du ikke reisekort?

 • Anskaff et reisekort på et av våre kundesentre eller på bussen. Du kan så kjøpe periodebilletten i nettbutikk, på kundesenter eller på bussen.

Man kan ikke benytte reisekort/busskort med periodebilletter fra andre områder/fylker enn hvor lokalbussene i Agder kjører

Periodebilletter på reisekort

 • Periodebillettene deles inn etter alder og gjelder for hele Agder.  
 • Alle periodebilletter kan brukes av flere, men ikke på samme reise – og bare så lenge personen er innenfor samme alderskategori.  
 • Billetten ung voksen er billetten som gjelder for studenter i alderen 20 - 29 år.
 • Ta alltid vare på kvitteringen fra siste oppdatering, i tilfelle problemer med reisekortet.
 • Periodebillettene er ikke gyldig på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Tilgjengelig for oppdatering i AKT nettbutikk.
 • Reisekortet/busskortet anskaffes første gang på bussen/kundesentre. 

MERK: Ved kjøp av periodebilletter i nettbutikken: Merk at kjøpet i nettbutikken ikke kan garanteres å kunne benyttes på bussen før neste dag kl 05.00. Dette fordi billettmaskinene i bussene ikke er online til enhver tid og dermed ikke mottar kjøpet fra nettbutikken direkte etter kjøp. Meldingen "Billetten lastes ned, vennligst vent" betyr at reiseproduktet lastes til busskortet når busskortet leses av (aktiveres) på kortleseren om bord på bussen.  Se nærmere info om kjøp i nettbutikken

Les av billetten på bussens kortleser

Husk at du må lese av reisekortet på kortleseren for hver nye påstigning! ​Les mer om hvordan du leser av billetten om bord på bussen

billetten er lastet ned - Klikk for stort bildeLes av billetten på bussens kortleser hver gang du går på en ny buss