30 dagers periodebillett på reisekort

30 dagers periodebillett på reisekort

Periodebilletten gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet. 30-dagersbillett kan kjøpes for barn, ungdom, ung voksen, voksen, honnør og student (student i Kristiansand eller Grimstad).

Hvordan kjøpe billetten?

Billetten selges på reisekort

 • Kundesenter
 • AKT Nettbutikk
 • Ombord hos sjåfør (kontant eller med bankkort). Du må ha reisekort tilgjengelig (anskaffes på våre kundesentre)

Periodebilletter på reisekort

 • Periodebillettene deles inn etter alder og gjelder for hele Agder.  
 • Alle periodebilletter kan brukes av flere, men ikke på samme reise – og bare så lenge personen er innenfor samme alderskategori.
 • Ta alltid vare på kvitteringen fra siste oppdatering, i tilfelle problemer med reisekortet.
 • Periodebillettene er ikke gyldig på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Tilgjengelig for oppdatering i AKT nettbutikk.
 • Reisekortet/busskortet anskaffes første gang på bussen/kundesentre. 

MERK: Ved kjøp av periodebilletter i nettbutikken: Merk at kjøpet i nettbutikken ikke kan garanteres å kunne benyttes på bussen før neste dag kl 05.00. Dette fordi billettmaskinene i bussene ikke er online til enhver tid og dermed ikke mottar kjøpet fra nettbutikken direkte. Meldingen "På vei til kort" betyr at reiseproduktet lastes til busskortet når busskortet leses av (aktiveres) på kortleseren om bord på bussen.   Se nærmere info om kjøp i nettbutikken

Husk at du må lese av reisekortet på kortleseren for hver nye påstigning! 
les av kortet på kortleser - Klikk for stort bilde  


Pristabell for 30-dagersbillett

 • Periodebilletten er gyldig i 30 døgn fra du aktiverer på bussens kortleser. 
 • 30-dagersbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet.
Pristabell 30 dager periodebillett på reisekort 1. februar 2021
Antall soner Barn 6 - 17 år Ungdom 18 - 19 år Ung voksen 20 - 29 år Voksen 30 - 66 år* Honnør fra 67 år** Student***
1 sone 385,- 400,- 535,- 815,- 535,- 460,-
2 soner 385,- 400,- 535,- 975,- 535,- -
3 soner eller mer 385- 400,- 535,- 1 375,- 535,- -
Kristiansandsområdet**** 280,- 305,- 410,- 615,- 410,- 360,-

*Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: Kristiansand og Vennesla (inkludert Øvrebø), regnes som én felles sone
**Honnør: Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV.

***Student: Kun gyldig for reiser innenfor enten Kristiansandspmrådet eller Grimstad kommune. Tilgjengelig i AKT Nettbutikk. Student over 30 år: Pris lik Ung voksen. Særskilt tilbud/betingelser gjelder.
****  Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet: I statsbudsjettet for 2021 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser. Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort, periodebilletter 30 dager, og periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.