Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

30 dagers periodebillett på reisekort

30 dagers periodebillett på reisekort

Periodebilletten gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet. 30-dagersbillett kan kjøpes for barn, ungdom, ung voksen, voksen, honnør og student (student i Kristiansand eller Grimstad).

Hvordan kjøpe billetten?

Billetten selges på reisekort

 • Kundesenter
 • AKT Nettbutikk
 • Ombord hos sjåfør (kontant eller med bankkort). Du må ha reisekort tilgjengelig (anskaffes på våre kundesentre)
Illustrasjon reisekort 2 - Klikk for stort bilde30 dager periodebillett kjøpes på reisekort

-Pristabell 30 dager periodebillett på reisekort 1. februar 2022

-Pristabell 30 dager periodebillett på reisekort 1. februar 2022
Antall soner Barn 6 - 17 år Ungdom 18 - 19 år Ung voksen 20 - 29 år Voksen 30 - 66 år* Honnør fra 67 år** Student***
1 sone 395,- 410,- 550,- 835,- 550,- 470,-
2 soner 395,- 410,- 550,- 1 000,- 550,- -
3 soner eller mer 395,- 410,- 550,- 1 410,- 550,- -
Kristiansandsområdet**** 285,- 315,- 420,- 630,- 420,- 370,-

*Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: Kristiansand og Vennesla (inkludert Øvrebø), regnes som én felles sone
**Honnør: Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV.

***Student: Kun gyldig for reiser innenfor enten Kristiansandsområdet eller Grimstad kommune. Tilgjengelig i AKT Nettbutikk. Student over 30 år: Pris lik Ung voksen. Særskilt tilbud/betingelser gjelder.
****  Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet: I statsbudsjettet for 2022 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser. Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort, periodebilletter 30 dager, og periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.

 • Periodebilletten er gyldig i 30 døgn fra du aktiverer på bussens kortleser. 
 • 30-dagersbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet.

Sonekart

For å finne riktig pris på billetten må du først finne ut hvor mange soner du skal reise i fra sonekartet, før du finner prisen for antall soner i pristabellen.

Har du allerede et reisekort?

 • Om du har et reisekort fra før kan du kjøpe peridodebilletten i nettbutikk, på kundesenter eller på bussen (med bankkort eller kontanter)

Har du ikke reisekort?

 • Anskaff et reisekort på et av våre kundesentre eller på bussen. Du kan så kjøpe periodebilletten i nettbutikk, på kundesenter eller på bussen.

 

Man kan ikke benytte reisekort/busskort med periodebillett fra andre områder enn hvor lokalbussene i Agder kjører

Periodebilletter på reisekort

 • Periodebillettene deles inn etter alder og gjelder for hele Agder.  
 • Alle periodebilletter kan brukes av flere, men ikke på samme reise – og bare så lenge personen er innenfor samme alderskategori.
 • Ta alltid vare på kvitteringen fra siste oppdatering, i tilfelle problemer med reisekortet.
 • Periodebillettene er ikke gyldig på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Tilgjengelig for oppdatering i AKT nettbutikk.
 • Reisekortet/busskortet anskaffes første gang på bussen/kundesentre. 

MERK: Ved kjøp av periodebilletter i nettbutikken: Merk at kjøpet i nettbutikken ikke kan garanteres å kunne benyttes på bussen før neste dag kl 05.00. Dette fordi billettmaskinene i bussene ikke er online til enhver tid og dermed ikke mottar kjøpet fra nettbutikken direkte. Meldingen "Billetten lastes ned, vennligst vent" betyr at reiseproduktet lastes til busskortet når busskortet leses av (aktiveres) på kortleseren om bord på bussen.  Se nærmere info om kjøp i nettbutikken

Husk at du må lese av reisekortet på kortleseren for hver nye påstigning! 

les av busskortet på kortleser ved hver påstigning - Klikk for stort bilde

 

billetten er lastet ned - Klikk for stort bilde