Reisepenger

Reisepenger er penger du fyller på reisekortet. Reisepenger kan du bruke til å kjøpe billetter som erstatning for kontanter og er gyldig på alle busslinjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT.

Gå direkte til informasjon om:

Hvordan fylle på/kjøpe reisepenger?

Reisepenger er penger du fyller på reisekortet og som du bruker som erstatning for kontanter om bord på bussen.

  • Kundesenter
  • AKT Nettbutikk. Du må ha reisekort tilgjengelig (anskaffes på våre kundesentre)
  • Ombord hos sjåfør (kontant eller med bankkort). Du må ha reisekort tilgjengelig (reisekort anskaffes gratis på våre kundesentre)

Reisepenger

Du kan bruke reisepenger som erstatning for kontanter til betaling for enkeltbilletter, Flexikort eller periodebilletter ombord på bussen. Betaling med reisepenger gir rabatt på enkeltbillett for barn, voksen og honnør (ikke rabatt på nattbuss) i forhold til kjøp kontant ombord. Prisen for reisen fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks 6 soner for enkeltbillett). Reisepenger kan også fylles på reisekortet i vår nettbutikk  AKT nettbutikk

Se hvordan du leser av billetten om bord på bussen

lommebok - Klikk for stort bildeReisepenger er en billigere måte å kjøpe billett ombord enn med kontanter

 

Reisepenger som betaling for enkeltbillett

  • 40 % rabatt på enkeltbillett: Betaling med reisepenger (på reisekortet) gir tilnærmet 40 % rabatt på enkeltbillett for barn, voksen og honnør (ikke rabatt på nattbuss) i forhold til kjøp ombord hos sjåføren.
  • Du fyller på reisepenger på reiskortet og betaler reisen ved å bruke reisekortet. Prisen på reisen fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks 6 soner for enkeltbillett). 1 sone = 1 kommune.
  • Autoreise = Favorittreise. Det kan legges inn en forhåndsdefinert strekning for enkeltreiser, såkalt autoreise, som forenkler bruken.  Dette vil være nyttig hvis du har en reisestrekning du reiser ofte. Hvis du har lagt inn autoreise (favorittreise) trenger du kun å lese av reisekortet på bussens kortleser. Hvis du ikke har lagt inn autoreise, må du fortelle sjåføren hvilken strekning du skal reise, hvor sjåføren utsteder billett i henhold til valgene dine hvor du til slutt betaler ved å benytte reisekortet.   Autoreisen må legges inn på våre kundesentre, autoreise kan ikke legges inn hos sjåfør eller i nettbutikk.
  • Reisepenger kan brukes til å betale enkeltbillett for flere personer.

Gyldig på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT. Gjelder ikke på flybuss og kommersielle ekspressbusser. Les mer om priser for enkeltbilletter

Reisepenger som betaling for periodebilletter/Flexikort

Ved bruk av reisepenger for å betale for Flexikort eller periodebilletter ombord, gis ingen rabatt utover ordinær pris. Les mer om priser for periodebilletter og Flexikort