Flexikort i Kristiansandsregionen

Kjøp Flexikort på reisekort. Flexikort er et klippekort med 10 eller 20 reiser og passer for deg som reiser av og til i Kristiansandsregionen. Fra 1. juli 2022 utvides gyldighetsområdet for Flexikort til også å gjelde kommunene Lillesand, Birkenes og Iveland.

Flexibillett i AKT Billett-appen, slutt på salg av dagens Flexikort 10. juni.

Fra midten av april kan du kjøpe Flexibilletten for Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland i AKT Billett-appen. Flexibilletten erstatter Flexikortet på reisekortet.

Les mer om Flexibilett i AKT Billett-appen

 • Dagens Flexikort med 10/20 Flexiklipp stoppes for salg 10. juni 2024. Billetter du har gjenstående på ditt gamle Flexikort på reisekort må brukes innen 1. juli 2024. Etter denne datoen kan du komme innom kundesenteret i Kristiansand for å få overført gjenstående reiser. 

Merk at som en del av den nye “skyløsningen” vil et nytt Flexikort etter planen igjen kunne kjøpes på reisekort fra 1. juli. Flexikortklippene som er kjøpt på det gamle billettsystemet før 1. juli kan ikke benyttes på det nye billettsystemet etter 1. juli. 

​Hvilke aldersgrupper gjelder billetten for?

 • Billetten selges til fast pris, uavhengig av aldersgruppe

​Hvordan kjøpe billetten?

Billetten selges på reisekort

 • Billetten kan kjøpes på våre et av våre kundesentre (se oversikt over AKT kundesenter)
 • Billetten kan kjøpes i AKT Nettbutikk
 • Billetten kan kjøpes om bord hos sjåfør (med kontanter eller med bankkort). Du må ha reisekort tilgjengelig (anskaffes gratis på våre kundesentre)
Illustrasjon reisekort 2 - Klikk for stort bildeFlexikort på reisekort

Se hvordan du leser av billetten om bord på bussen

Flexikort for Kristiansandsregionen

Priser pr 1. februar 2024.

Busskortet anskaffes første gang på bussen/kundesentre. 

 • 10 reiser kr 260,- *
 • 20 reiser kr 440,- *

*= Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet
I statsbudsjettet for 2024 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser. Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort, periodebilletter 30 dager og periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet. 

Har du allerede et reisekort?

 • Om du har et reisekort fra før (også som du har brukt det til periodebilletter) kan du fylle på 10/20 Flexikortreiser i nettbutikk, på kundesenter eller på bussen (med bankkort eller kontanter)

Har du ikke reisekort?

 • Anskaff et reisekort på et av våre kundesentre eller på bussen. Du kan siden fylle på 10/20 Flexikortreiser i nettbutikk, på kundesenter eller på bussen.
Bilde som illustrerer fleksibilitet - Klikk for stort bildeFleksibelt reisemønster med Flexikort

Mer informasjon om Flexikortet:

 • Gyldig i hele Kristiansandsregionen, dvs. Kristiansand og Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland.
 • Flexikort er uavhengig av alderskategori.
 • Flexikort kan brukes til å betale for flere på samme reise. Hvis du skal betale reiser for flere personer med Flexikortet på samme reise, må du henvende deg til sjåfør for å få kjøpt Flexikortreisene på riktig måte.
 • Overgangstid gjelder 60 minutter fra første påstigning. Husk å lese av Flexikortet på kortleser ved hver ny påstigning.
 • Flexikort gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Flexikort er tilgjengelig for oppdatering i AKT nettbutikk.
Bilde som viser les av busskortet på kortleser ved hver påstigning - Klikk for stort bilde

Mer om hvordan fylle på Flexikortreiser på reisekortet: 

 • Du kan kjøpe 10 eller 20 Flexikortreiser når du fyller på kortet
 • Vær oppmerksom på at du kan fylle på flere "pakker" av 10/20 reiser på reisekortet.
 • Selv om du fyller på flere Flexireiser ("pakker") på reisekortet samtidig, vil kortleseren i bussen vil kun lese av den aktive "pakken", mens det som ikke er tatt i bruk, ligger i "bakgrunnen" og venter på å bli aktivisert. Dette betyr eksempelvis at hvis en fyller på et Flexikort med 10+10+10+10 reiser = 40 reiser, så vil ikke billettsystemet telle ned 40, 39, 38 ,37 osv reiser, men telle ned først en "pakke" fra 10, 9 ,8 ….. deretter ny "pakke" 10, 9, 8, 7 … så ny "pakke" 10, 9, 8, 7 i kortleseren. 

Kjøp av Flexikort i nettbutikken: Merk at kjøpet i nettbutikken ikke kan garanteres å kunne benyttes på bussen før neste dag kl 05.00. Dette fordi billettmaskinene i bussene ikke er online til enhver tid og dermed ikke mottar kjøpet fra nettbutikken direkte. Meldingen "På vei til kort" betyr at reiseproduktet lastes til busskortet når busskortet aktiveres på kortleseren om bord på bussen.   Se nærmere info om kjøp i nettbutikken