Kontakt oss i AKT

Her tar vi i mot dine synspunkter på kollektivtrafikken på Agder. Du kan stille spørsmål, komme med forslag eller gi oss en konkret tilbakemelding i form av ros og ris.

Synspunkt på kollektivtrafikken?

Vi svarer på henvendelsen eller videreformidler til rette selskap/vedkommende. Merk at ingen av sjåførene på Agder er ansatt i AKT, men i de ulike selskapene AKT har kontrakt med. Henvendelser angående sjåfører blir derfor videresendt det enkelte selskap hvor sjåføren er ansatt, for oppfølging der.

Våre kundebehandlere er her for å hjelpe deg som kunde. I den forbindelse forventer vi normal språkførsel, både muntlig og skriftlig. Hvis vi blir møtt med utilbørlig oppførsel og upassende språkbruk, regner vi heller ikke med at det forventes et konstruktivt svar. Slike henvendelser blir derfor ikke besvart.

Ris, ros, klager og andre henvendelser

Alle henvendelser blir besvart fortløpende, men gjelder det ruteopplysninger eller andre hastesaker anbefaler vi at du benytter tlf 177 (ringer du utenfra Agderfylkene må du ringe 815 00 194). Telefonnummer til vår kundeservice er: 38 03 83 00. Vi gjør oppmerksom på at responstiden på skriftlige henvendelser er noe lengre ved helligdager, høytidsdager og andre merkedager. Vårt kundesenter behandler ikke henvendelser om skoleskyss og reglement knyttet til dette. Gjelder henvendelsen skoleskyss til grunnskoler og videregående skoler, må du se våre websider som omhandler skoleskyss.

Fyll ut kontaktskjema

Kundesentre

Besøk oss på et av våre kundesentre i Kristiansand, Arendal og Lyngdal. På AKT sine kundesentre anskaffes reisekort og vi gir informasjon om rutetider i Agder. Her utleveres også hittegods fra bussene.   Se adresser og åpningstider til våre kundesentre

Høringsinnspill på planlagte endringer i rutetilbudet

Vi har også en egen side hvor vi fra tid til annen søker innspill på planlagte ruteendringer. På innspillsiden har du mulighet til komme med kommentarer og innspill til planlagte endringer i rutetilbudet.