Koronavirus

Smitte på avganger med Sørlandsruta 12.06. Påbud om å bruke munnbind i Kristiansand til 18.06. Frivillig registrering av reisende på linje 170, seterestriksjoner i Setesdal. Se temasider med status og reiseråd

Kontakt oss i AKT

Kontakt oss i AKT

Her tar vi i mot dine synspunkter på kollektivtrafikken på Agder. Du kan stille spørsmål, komme med forslag eller gi oss en konkret tilbakemelding i form av ros og ris.

Synspunkt på kollektivtrafikken?

Vi svarer på henvendelsen eller videreformidler til rette selskap/vedkommende. Merk at ingen av sjåførene på Agder er ansatt i AKT, men i de ulike selskapene AKT har kontrakt med. Henvendelser angående sjåfører blir derfor videresendt det enkelte selskap hvor sjåføren er ansatt, for oppfølging der.

Alle henvendelser blir besvart fortløpende, men gjelder det ruteopplysninger eller andre hastesaker anbefaler vi at du benytter tlf 177 (ringer du utenfra Agderfylkene må du ringe 815 00 194). Telefonnummer til vår kundeservice er: 38 03 83 00. Vi gjør oppmerksom på at responstiden på skriftlige henvendelser er noe lengre ved helligdager, høytidsdager og andre merkedager. Gjelder henvendelsen skoleskyss til grunnskoler og videregående skoler, må du se våre websider som omhandler skoleskyss.

Vårt kontaktskjema er p.t. ikke tilgjengelig, og vi må derfor foreløpig motta din henvendelse pr mail. Vi ønsker derfor at du i mailen så langt som mulig beskriver: 

  • Hva gjelder henvendelsen?
  • Ønsker du tilbakemelding på henvendelsen? 
  • Telefonnummer
  • Hvilken rute/destinasjon gjelder henvendelsen
  • Dato for hendelsen
  • Klokkeslett for hendelsen
  • By/område/strekning hvor hendelsen skjedde
  • Fra - Til (holdeplass)
  • Når var planlagt avgangstid
  • Henvendelsen gjelder

Send din henvendelse til

kundeservice@akt.no