Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Kontakt oss i AKT

Kontakt oss i AKT

Her tar vi i mot dine synspunkter på kollektivtrafikken på Agder. Du kan stille spørsmål, komme med forslag eller gi oss en konkret tilbakemelding i form av ros og ris.

Synspunkt på kollektivtrafikken?

Vi svarer på henvendelsen eller videreformidler til rette selskap/vedkommende. Merk at ingen av sjåførene på Agder er ansatt i AKT, men i de ulike selskapene AKT har kontrakt med. Henvendelser angående sjåfører blir derfor videresendt det enkelte selskap hvor sjåføren er ansatt, for oppfølging der.

Ris, ros, klager og andre henvendelser

Alle henvendelser blir besvart fortløpende, men gjelder det ruteopplysninger eller andre hastesaker anbefaler vi at du benytter tlf 177 (ringer du utenfra Agderfylkene må du ringe 815 00 194). Telefonnummer til vår kundeservice er: 38 03 83 00. Vi gjør oppmerksom på at responstiden på skriftlige henvendelser er noe lengre ved helligdager, høytidsdager og andre merkedager. Gjelder henvendelsen skoleskyss til grunnskoler og videregående skoler, må du se våre websider som omhandler skoleskyss.

 Fyll ut kontaktskjema

Kundesentre

Besøk oss på et av våre kundesentre i Kristiansand, Arendal, Lyngdal eller Flekkefjord. På AKT sine kundesentre anskaffes reisekort og vi gir informasjon om rutetider i Agder. Her utleveres også hittegods fra bussene.   Se adresser og åpningstider til våre kundesentre