Tilgjengelighetserklæringer

Vi jobber kontinuerlig for å ivareta kravet om universell utforming for kollektivtilbudet i Agder. De fleste transportmidlene er tilgjengelige for alle. Vi er i gang med å forbedre våre nettsider og applikasjoner i samsvar med kravene til universell utforming.

Innen 1. februar 2023 skal alle offentlige virksomheter ha en tilgjengelighetserklæring på plass på sine nettsteder. Nedenfor finner du lenker til de ulike tilgjengelighetserklæringene for de websidene og systemene som AKT er ansvarlig for: