Agder Kollektivtrafikk

Trafikkmeldinger

Linje: M1
Sted: Flekkerøy/Kristiansand
Oppdatert: 09.08.2022
Nattestenging av Flekkerøytunnelen fra 15.08.22
Linje: 202
Sted: Marnardal stasjon
Oppdatert: 22.04.2022
Holdeplass Marnardal stasjon betjenes ikke midlertidig fra 25.04.22
Linje: 40414244
Sted: Nygård skole/Søgne
Oppdatert: 26.04.2022
Holdeplass Nygård skole midlertidig stengt fra 25.04.22
Linje: 13
Sted: Kristiansand/Lund
Oppdatert: 25.04.2022
Omkjøring for linje 13 på Lund fra 09.03. 21
Linje: 1251261751925
Sted: Froland
Oppdatert: 06.01.2022
Fv. 42 Blakstadkleiva stengt fra 01.09.21
Linje: 1319313536100139
Sted: Kristiansand
Oppdatert: 11.07.2022
Holdeplass F, G og H i Henrik Wergelandsgate stenges midlertidig fra 16.08.21

Aktuelt

 • 11.08.2022 Nye ruteplaner i Kristiansand fra 15.08.22
  Det kommer nye rutetabeller i Kristiansandsområdet fra 15.08.22 på ruter som kjøres av Boreal. Det er kun mindre endringer og justeringer i forhold til de eksisterende ruteplanene.
 • 08.08.2022 Skyss til videregående skole
  Opplæringsloven gir elever i videregående skoler rett til gratis skoleskyss når avstand mellom hjem og skole er mer enn 6 km. For elever som er bosatt i sentrale deler av Kristiansand og Vennesla er imidlertid retten til gratis skoleskyss opphørt...
 • 11.07.2022 Ny bestillingsløsning for AKT Svipp
  AKT Svipp er en samkjøringstjeneste som kun kjører på bestilling fra deg, foreløpig i Vågsbygd og Arendal. Den nåværende appen AKT Svipp for Iphone og Android vil etter hvert vil fases ut og bli erstattet av en enklere bestillingsløsning som...
 • 04.07.2022 Flexikort i Kristiansandsregionen
  Kjøp Flexikort på reisekort. Flexikort er et klippekort med 10 eller 20 reiser og passer for deg som reiser av og til i Kristiansandsregionen. Fra 1. juli 2022 utvides gyldighetsområdet for Flexikort til også å gjelde kommunene Lillesand, Birkenes...
 • 07.06.2022 Påstigning bakdør Å reise med lokalbuss i Agder
  Skal jeg gå på bussen foran eller bak? Kan jeg kjøpe billett ombord på bussen? Stopper bussen automatisk på holdeplassen jeg står på? Se om du finner svaret på dine spørsmål nedenfor.
 • 28.04.2022 Benytter du deg av QR-koden på holdeplassoppslagene?
  Da vil du du dessverre oppleve at disse ikke lenger fungerer.