Agder Kollektivtrafikk

Trafikkmeldinger

Linje: 103
Sted: Hisøy
Oppdatert: 18.09.2021
Kirkeveien stengt for gjennomkjøring 21.09-23.09
Linje: 4546
Sted: Nodeland
Oppdatert: 17.09.2021
Nodelandsbrua stenges 22.09-23.09
Linje: Alle østgående
Sted: Bjørndalssletta
Oppdatert: 09.09.2021
Oppgradering holdeplass Bjørndalssletta fra 13.09
Linje: 1251261751925
Sted: Froland
Oppdatert: 02.09.2021
Fv. 42 Blakstadkleiva stengt fra 01.09.21
Linje: 1319313536100139
Sted: Kristiansand
Oppdatert: 16.08.2021
Holdeplass F, G og H i Henrik Wergelandsgate stenges midletidig fra 16.08
Linje: 303134173
Sted: Vennesla
Oppdatert: 28.06.2021
Omkjøring via Skolevegen - Auravegen fra 01.07

Aktuelt

  • 08.09.2021 AKT Svipp - samkjøringsprosjekt i Vågsbygd
    NYHET: Nå i hele Vågsbygd. Er du over 67 år (eller har honnørkort fra NAV) og trenger skyss fra dør til dør? Tilbudet AKT Svipp er en bestillingstjeneste som i første omgang en gratistjeneste til honnørreisende i Vågsbygd.
  • 22.08.2021 Gjeldende reiseråd under koronapandemien
    Se oversikt nedenfor for gjeldende reiseråd. For linjer som passerer flere kommunegrenser, gjelder de strengeste regler for smittevernråd.
  • 03.06.2021 Ruteendringer på Agder sommer/høst 2021
    Det foretas ruteendringer fra 23. juni og 28. juni på Agder, som enkelte steder får effekt fra 19. august. Ruteendringene skjer over store deler av Agder, se nærmere informasjon om hvilke områder, linjer og avganger som blir berørt.