24-timersbillett for barn, voksen og honnør

24-timersbillett for barn, voksen og honnør

Periodebilletten gjelder for et ubegrenset antall reiser i 24 timer innenfor gyldighetsområdet. Kjøp 24-timersbillett i AKT Billettappen for barn, voksen og honnør. 

Hvordan kjøpe billetten?

Billetten selges kun som mobilbillett

Last ned AKT Billett-appen for hele Agder

Med AKT Billett-appen er det enkelt å forhåndskjøpe periodebilletter eller enkeltbilletter på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT. NB! Periodebilletter har samme pris i AKT Billett og reisekort. På enkeltbilletter vil du oppnå over 40 % rabatt ved å bruke AKT Billett fremfor å kjøpe billett hos sjåfør. 

   

 

 

Pris fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks pris oppnås ved 3 soner). Husk at du må lese av mobilbillettens QR-kode på kortleseren ved hver ny påstigning! 

 

Pristabell 24-timersbillett:

  • 24-timersbilletten er gyldig i 24 timer fra du aktiverer den og er gyldig for reise innenfor sonen(e) billetten gjelder for. 
  • Merk at for reiser med 24 timersbillett er alltid 1 sone = 1 kommune.
  • Pris fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks 3 soner) og hvilken billettkategori du tilhører (barn/honnør eller voksen). Vernepliktige betaler barnepris for 24-timersbillett i tjenesteperioden. 

Pristabell 24 timer periodebillett i AKT Billett 1. februar 2021

Pristabell 24 timer periodebillett i AKT Billett 1. februar 2021
Antall soner Barn 6 - 17 år Voksen 18 - 66 år Honnør fra 67 år
1 sone 53,- 106,- 53,-
2 soner 84,- 168- 84,-
3 soner eller mer 137,- 273- 137,-