Åpenhetsloven

Agder kollektivtrafikk AS (AKT) har overordnet ansvar for mobilitet i Agder. Det betyr at vi skal sørge for at du enkelt kommer deg fra A til Å uten egen bil. Sentrale oppgaver er å planlegge, utvikle, administrere, markedsføre og informere om de ulike reisealternativene i regionen.

Åpenhetsloven

Agder kollektivtrafikk som innkjøper

Kollektivtransport med buss er våre klart mest ressurskrevende oppgaver, men vi har også et ansvar for reiser med båt, drosjetransport for skoleelever og eldre, og annen mobilitet. All transport utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for AKT, og det er operatørene som kjøper inn materiellet som er nødvendig for å gjennomføre kontraktene – fra båt, buss til dekk og uniformer.

Krav i konkurransefasen

AKT har inntatt krav i sine konkurranser om at tilbyder i tilbudet skal gi en beskrivelse av sine leverandørkjeder som er relevante for tilbudet. (Viktige forhold kan være arbeidsforhold på bussanlegg, kjenne leverandørkjeden (menneskerettigheter og arbeidsvilkår, etiske forhold), batteriproblematikk (miljøaspekt) osv.

Etiske krav til leverandøren i kontraktsfasen

  • AKT anser etisk og forsvarlig opptreden som svært viktige verdier i vår virksomhet. Formålet med etiske krav til leverandører, er å sikre at alle som leverer varer og tjenester til AKT har et tilsvarende bevisst og forpliktende forhold til disse verdiene. 
  • AKT’s leverandører, samt deres underleverandører, skal overholde AKT’s etiske krav, internasjonale anerkjente konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning. Leverandøren er ansvarlig for egen og underleverandørers overholdelse av AKT’s etiske krav.
  • AKT stiller krav til leverandørene om at de må sørge for å ha anstendige arbeidsforhold og arbeidsforhold og respekt for menneskerettighetene. Disse kravene er en del av kontrakten AKT har med sine leverandører. I tillegg stilles det krav til at de gjennomfører aktsomhetsvurderinger som beskrevet i åpenhetsloven.

Aktsomhetsvurderinger

AKT arbeider med å få kartlagt alle eksisterende leverandører og underleverandører.

Alle virksomheter som omfattes av åpenhetsloven plikter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vi søker å få oversikt over forhold internt i egen virksomhet, men også å få oversikt over og kartlegge leverandørkjeder og andre forretningspartnere.

Det vil foretas en analyse av hvor stor risiko det foreligger for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos samtlige leverandører og deres leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere. En slik risikoanalyse vil gi AKT kompetanse som vil kunne hjelpe med det videre arbeidet med å prioriteringer av de områdene der risikoen er størst, for så å begynne det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger innenfor disse områdene.