Sonekart

For å finne riktig pris på billetten du skal reise med, må du vite hvor mange soner du skal reise i. Du betaler for maks 6 soner ved bruk av enkeltbillett og maks 3 soner for periodebillett.

Sonekart Agder

Sjekk antall soner i sonekartet, før du finner prisen for billetten du skal reise med i pristabellene for enkeltbillett eller periodebillett.

  • 1 kommune = 1 sone
  • Følg strekene på kartet, husk å telle med både avgangs- og ankomstsone.
  • MERK! Du betaler kun for alternativet med færrest antall sonepasseringer langs strekene i kartet (gunstigste alternativ).
Sonekart Agder - Klikk for stort bilde

Se sonekart i pdf (PDF, 671 kB)

Gjelder også Moi (Lund kommune i Rogaland) og Haukeli (Vinje kommune i Telemark). Merk at holdeplass IKEA regnes som sone i Kristiansand, Døle bru/Suvatne regnes som del av sone i Kristiansand i retning mot Kristiansand, som en del av sone i Mandal i retning mot Mandal.

  • Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: Kristiansand (inkludert tidligere kommuner Søgne, Songdalen) og Vennesla, regnes som én felles sone (grønt område i kart)

MERK! For reiser med enkeltbillett er alltid 1 sone = 1 kommune. Ordningen med én felles sone for reiser innenfor Kristiansandsområdet for periodebillett voksen gjelder altså ikke for enkeltbilletter.

Sonekartet og prisene gjelder for alle reiser som kjøres på oppdrag for AKT. På nattbusser, flybusser og kommersielle ekspressbusser gjelder egne priser.

Billettpriser

Etter at du først har funnet reisestrekning og antall soner du skal reise i, må du finne prisen for billetten du skal reise med.

Billettprodukter i AKT