Periodebillett student 30 dager Kristiansand eller Grimstad

30 dagers periodebillett på reisekort. Studenter i aldersgruppen 20-29 år kan reise så ofte de vil i 30 dager i enten Kristiansandsområdet eller i Grimstad kommune.

Hvordan kjøpe billetten?

Billetten selges på reisekort

Periodebillett student (20–29 år):

 • kr 506,– for Grimstad kommune
 • kr 402,- for Kristiansandsområdet*
  • Gyldig i enten Kristiansandsområdet eller Grimstad kommune.'
  • Reis så ofte du vil i 30 dager (1 sone).
  • Gjelder studenter i aldersgruppen 20–29 år
  • Kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
  • Gyldig på alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder kollektivtrafikk
  • Gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
  • Kun tilgjengelig for salg i nettbutikken, ikke på bussen. 

Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet: I statsbudsjettet for 2023 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser, se informasjon fra statsbudsjettet her. Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort og periodebilletter 30 dager, samt periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.

Er du student over 30 år? Heltidsstudenter over 30 år som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA), kan kjøpe en særskilt periodebillett student som gjelder for reiser i hele Agder. Pris lik 30-dagerbillett ung voksen/student . For mer informasjon/betingelser for periodebillett student over 30 år – klikk her!

Hvor er periodebillett student Kristiansand/Grimstad gyldig?

Periodebilletten dekker reiser i nærområdene til campus i enten Kristiansand eller Grimstad. 

 • Studentkort Kristiansand er kun gyldig i Kristiansand/Vennesla
 • Studentkort Grimstad er kun gyldig i sonen i Grimstad kommune

Merk at studentkort Kristiansand ikke kan brukes i Grimstad og studentkort Grimstad ikke kan brukes i Kristiansand. Reiser du mellom campusene må du ha den ordinære periodebilletten for ung voksen/student i Agder. 

Hvem kan få periodebillett student 20-29 år?

Du kan få periodebillett student for Kristiansand/Grimstad hvis du er student i aldersgruppen 20–29 år og enten:

 • studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som  kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt.
 • er lærling/lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i  opplæringslovens kapittel 4.

Har du fylt 30 år, må du kjøpe periodebillett student for dem over 30 år. Er du yngre enn 20 år, lønner det seg å kjøpe 30-dagers periodebillett for ungdom.

bilde reise med busskort - Klikk for stort bilde

 Krav til studiet og studenten

 • Du må ha ordinær utdanning som mål, og i forbindelse med skolegangen kan du ikke motta lønn eller annen godtgjørelse. Unntaket er lærlinger/lærekandidater som får rabatt mens de går i lære. Stipend og mottatte legater regnes ikke som lønn.
 • Studiet må ha en varighet på minst tre måneder, og for høyere utdanning skal studiet være på 30 studiepoeng eller mer per semester. I videregående opplæring skal studiebelastningen være årskurs (Vg1, Vg2 eller Vg3) eller tilsvarende. Hvis du bruker lengre tid enn normalt eller undervisningen ikke følges i alle fag, regnes studiet som deltid, og du er derfor ikke kvalifisert til studentrabatt.
 • Rabatt gis kun om du deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs eller praktikantarbeid. Voksne fremmedspråklige under 30 år, som gjennomgår kurset «Norsk med samfunnskunnskap» eller introduksjonsprogrammet for flyktninger, får likevel studierabatt.

Studier som ikke går under studentrabattordningen

 • Delfagselever (hospitanter) og voksne i full yrkesmessig stilling
 • Etatskoler (under Forsvaret, Postverket, Kriminalomsorgen m.v.)
 • Korrespondanseskoler
 • Kortvarige kveldskurs

Husk gyldig bevis

Når du reiser med studentkort må du i en eventuell billettkontroll alltid kunne vise gyldig bevis på at du studerer eller går i lære det aktuelle semesteret. Beviset må inneholde navnet ditt og fødselsdato, studiested samt at det gjelder det aktuelle semesteret.

Hva er gyldig bevis?

 • Studiekort eller studentbevis på mobil.
 • Skolebevis for lærlinger, som bekrefter at du er student/lærling inneværende semester.
 • Dokumentasjon fra skole eller lærebedrift, som bekrefter skolegang inneværende semester, sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen legitimasjon med foto.
 • ISIC-kort med NSB-logo.

ANSA-kort godtas ikke.

Studiebevis for vårsemesteret gjelder til og med august, og høstsemesteret til og med januar. Avslutter du studiet betyr det at siste dato for aktivering av nytt studentkort er 31. juli eller 31. desember.