Reisegaranti på Agder

Reisegarantiordningen gjelder på ruter som blir utført på vegne av Agder kollektivtrafikk. Reisegarantien er basert på den nasjonale bransjestandarden avtalt mellom Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport

Hva er Reisegaranti?

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram til rett tid. Dersom det skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi:

  • Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer. 
  • Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier.
  • I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport.

Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil  – dersom du blir mer enn:

  • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil kr 550,-
  • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil kr 825,-
  • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil kr 1 100,- 

Du må så snart som mulig, og senest 14 dager etter reisen, sende oss drosjeregning (originalkvittering) og oppgi hvilken bussrute, tid og sted reisegarantien søkes for. Kjører du egen bil, får du dekket turen etter statens satser for kjøregodtgjørelse.

Du skal få svar innen 3 uker på henvendelser gjort til AKT vedrørende vår reisegaranti.

Ingen plassgaranti: Merk at vi ikke har plassgaranti på våre busser. Kapasiteten på linjenettet er satt opp ut fra «normalforhold» og på våre busser kan man ikke forhåndsreservere plass. Vi kan derfor ikke forutsi hvis en avgang uventet får ekstra mange passasjerer om bord. Vi kan heller ikke på forhånd forutsi hvilke avganger som blir fylt opp på hvilke holdeplasser. Du kan derfor ikke benytte reisegarantien hvis bussen er full og du ikke får plass, når bussen kommer til din holdeplass!

Hva må du gjøre:

Du må så snart som mulig, og senest 14 dager etter reisen, sende oss drosjeregning og oppgi hvilken bussrute, tid og sted. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f. eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Skjema for drosjerefusjon/egne kjørte kilometer elektronisk

Fyll ut skjema for reisegaranti elektronisk:

Reisegaranti Agder

Skjema for drosjerefusjon papirversjon (pdf)

Last ned skjema for drosjerfusjon og fyll ut: 

Skjema reisegaranti Agder pdf-versjon (PDF, 524 kB)

Skjema (sammen med originalkvittering for drosje) kan sendes til:
Agder kollektivtrafikk, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand eller innleveres på kundesentrene i Kristiansand, Arendal eller Lyngdal. Se oversikt over kundesentre i AKT

Husk å legge ved originalkvittering for drosje og send skjemaet til oss innen 14 dager. 

Reisegarantien gjelder i forhold til rutetabellen

Husk at det er rutetider i henhold til rutetabell som legges til grunn for reisegarantien, ikke sanntid. Og vær oppmerksom på at du bruker riktig rutetabell. Det er ofte egne rutetabeller i forbindelse med jul, påske og andre høytidsdager, samt på sommeren.

Transportklagenemda

Vi gjør oppmerksom på at du/dere kan få saken behandlet av Transportklagenemnda hvis du og tjenesteyter ikke blir enig i en klagesak. Har du sendt en klage til motparten, og ikke mottatt hverken midlertidig eller endelig svar innen fire uker fra klagen er sendt, kan du likevel sende saken til Transportklagenemnda. Har du fått et midlertidig svar, kan du sende klage til nemnda etter at det har gått åtte uker fra du fikk det midlertidige svaret fra selskapet.

Informasjon om nemnda og klagebehandlingen finner du/dere på nemndas nettsider: Transportklagenemnda.no

Merk! Det er ikke mulig for våre operatører på 177 å ha kunnskap om alt som skjer i trafikken til enhver tid. Derfor er reisegarantien utformet slik at det er du selv som tar beslutningen om å ta drosje eller ikke. 

 

*Kjører du egen bil, får du dekket turen etter statens satser for kjøregodtgjørelse. Ved refusjon av kilometergodtgjørelse kan kun sjåføren sende inn krav dersom flere reiser sammen. Refusjonen gjelder kun kilometergodtgjørelse, ikke bompenger og parkering.  

Kundesenteret svarer: Hva gjør jeg hvis jeg blir forbikjørt på holdeplassen?

Se en liten video hvor kundesenteret forklarer hva du bør gjøre om du blir forbikjørt når du har gitt signal til bussjåføren.