Koronavirus

Det anbefales nå å bruke munnbind på kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand. Se gjeldende reiseråd

 

Reisegaranti på Agder

Reisegaranti på Agder

Reisegarantiordningen gjelder på ruter som blir utført på vegne av Agder kollektivtrafikk. Reisegarantien er basert på den nasjonale bransjestandarden avtalt mellom Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport

Hva er Reisegaranti?

Når svikt i kollektivtilbudet fører til at bussen ermer enn 20 minutter forsinket til din holdeplass, dekker vi drosjeregning inntil kr 550 på reiser under 1 time. Ved reiser mellom 1 og 3 timer dekker vi drosjeregning inntil kr 825 hvis bussen er mer enn 40 minutter forsinket til din holdeplass. Forsinkelse over 60 minutter på reiser over 3 timer dekkes med inntil 1100 kr. Du må så snart som mulig, og senest 14 dager etter reisen, sende oss drosjeregning (originalkvittering) og oppgi hvilken bussrute, tid og sted reisegarantien søkes for. Kjører du egen bil, får du dekket turen etter statens satser for kjøregodtgjørelse.

Du skal få svar innen 3 uker på henvendelser gjort til AKT vedrørende vår reisegaranti.

Hva må du gjøre:

Du må så snart som mulig, og senest 14 dager etter reisen, sende oss drosjeregning og oppgi hvilken bussrute, tid og sted. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f. eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Skjema for drosjerefusjon/egne kjørte kilometer elektronisk

Fyll ut skjema elektronisk: Reisegaranti Agder

Skjema for drosjerefusjon papirversjon (pdf)

Last ned skjema for drosjerfusjon: Reisegaranti Agder pdf-versjon (PDF, 524 kB)

Skjema (sammen med originalkvittering for drosje) kan sendes til:
Agder kollektivtrafikk, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand eller innleveres på kundesentrene i Kristiansand, Arendal, Lyngdal eller Flekkefjord.

Kundesentre i AKT

Husk å legge ved originalkvittering for drosje og send skjemaet til oss innen 14 dager. 

Transportklagenemda

Vi gjør oppmerksom på at du/dere kan få saken behandlet av Transportklagenemnda hvis du og tjenesteyter ikke blir enig i en klagesak. Har du sendt en klage til motparten, og ikke mottatt hverken midlertidig eller endelig svar innen fire uker fra klagen er sendt, kan du likevel sende saken til Transportklagenemnda. Har du fått et midlertidig svar, kan du sende klage til nemnda etter at det har gått åtte uker fra du fikk det midlertidige svaret fra selskapet.

Informasjon om nemnda og klagebehandlingen finner du/dere på nemndas nettsider: Transportklagenemnda.no

Merk! Det er ikke mulig for våre operatører på 177 å ha kunnskap om alt som skjer i trafikken til enhver tid. Derfor er reisegarantien utformet slik at det er du selv som tar beslutningen om å ta drosje eller ikke. 

 

*Kjører du egen bil, får du dekket turen etter statens satser for kjøregodtgjørelse. Ved refusjon av kilometergodtgjørelse kan kun sjåføren sende inn krav dersom flere reiser sammen. Refusjonen gjelder kun kilometergodtgjørelse, ikke bompenger og parkering.