Koronavirus

Det anbefales nå å bruke munnbind på kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand. Se gjeldende reiseråd

 

Å reise med barnevogn, sykkel, rullestol og annet reisegods

Å reise med barnevogn, sykkel, rullestol og annet reisegods

Les mer om hvordan du  skal reise med barnevogn, sykkel og rullestol, eller ønsker å ha med mye reisegods på bussen.

Vi har nedenfor satt sammen noen tips og råd for når du skal få en mest mulig mulig behagelig kollektivreise i Agderfylkene.  

Sikkerhet og rømningsveier

Merk at bussjåføren har ansvar for passasjerenes sikkerhet og er pålagt å holde rømningsveiene frie. Bussens dører, midtgang og nødutganger må derfor ikke sperres. Sjåføren avgjør om din rullestol, barnevogn eller annet reisegods får plass eller ikke. Vi ber om forståelse for disse plassbegrensningsreglene. Bussene er ikke utstyrt med sitteputer for barn som er for store for de fastmonterte barnestolene i forstadsbussene (busser i Klasse 2). Sitteputer må derfor medbringes av den enkelte reisende som har behov for dette.

barnevogn - Klikk for stort bildereise med barnevogn 

Barnevogn

Du kan reise med barnevogn på lokalbussene så lenge det er ledig plass. Dessverre er det ikke mulig å forutse om det er ledig plass til deg og din barnevogn på en spesifikk avgang. Hvis det ikke er ledig plass, må du vente på neste avgang.

 • Sjåføren har ansvar for din og de andre passasjerenes sikkerhet og det er derfor sjåføren som avgjør om din vogn får plass eller ikke.
 • Vi anbefaler at reisende med med barnevogn henvender seg til sjåføren for betaling av reisen, før man benytter dørene bak i bussen for å få vognen ombord.
 • Dersom sjåføren er opptatt med ekspedering av andre reisende, kan du be andre passasjerer om hjelp med påstigningen.
 • I typiske bybusser er det avsatt egen plass til barnevogner og rullestoler i bussens midtparti. Vognen må under ingen omstendighet plasseres ved utgangsdør eller i midtgangen.
 • Barnevognen må passes på under hele turen. Sørg for at den står trygt og med bremsene på. Under kjøring bør du holde tak i vognen for sikkerhets skyld.

Husk at barn under 6 år reiser gratis sammen med en betalende voksen. Du betaler heller ikke for barnevognen på lokalbussene.

Sykkel

Det er mulig å ta med sykkel på lokalbussene på Agder, så lenge det er plass (el-sykler hvor el-motoren kun er hjelpemotor og en må tråkke i gang, regnes som vanlig sykkel). Det er i alle tilfeller sjåføren som avgjør om det er plass til sykkelen i forhold til at midtgang, dører og nødutgang til enhver tid skal holdes fri som rømningsveier. Sykkel opptar mye plass, og må plasseres slik at den ikke kommer i konflikt med de andre reisende. Sykkelen må heller ikke stå slik at den sperrer midtgang eller utgangsdør, eller slik at andre reisende kan komme i kontakt med oljeholdige deler på sykkelen.

I Agderfylkene er sykkel gratis å ta med på bussen, så lenge det er plass eller sykkelen ikke er til unødig hinder for andre passasjerer. Sjåføren avgjør om det er plass til sykkelen på den enkelte avgang.

Rullestol

Definisjon på en rullestol er iht. trafikkreglenes forskrift om kjørende og gående:

Innretning med 3 eller flere hjul og/eller belter, som er særlig konstruert for forflytning av en person med redusert gang evne. Innretningen må ha en egenvekt ikke over 250 kg. (inklusiv eventuelle batterier), lengde ikke over 180 cm og bredde ikke over 85 cm. Dersom innretningen er motordrevet, må den være konstruert for en hastighet som ikke overstiger 10 km/t. Slik innretning anses ikke som kjøretøy etter vegtrafikklovens § 2.

Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene våre. Bussens dører og midtgang må derfor ikke sperres.

Bybusser (busser i klasse 1):

 • Bruk trykk-knapp ved bakdør for å varsle sjåfør
 • Rullestol kjøres om bord i bussen via kjørelem
 • Rullestol plasseres med rygg mot kjøreretning inntil fast vegg
 • Det skal finnes sidestøtte mot midtgang (bøyle)
 • Midtgang må ikke sperres
 • Det stilles ikke krav om fastmontering av rullestol

Regionale/ekspressbusser (busser i klasse 2 og 3):

 • Bruk trykk-knapp ved bakdør for å varsle sjåfør
 • Rullestol løftes om bord i bussen via heis
 • Rullestol skal plasseres forovervendt og skal kunne spennes fast
 • Midtgang må ikke sperres
 • Rullestolen spennes fast til gulv ned 4 stropper.

Maksimale mål:

På bybusser: rullestol på bybusser skal ikke overstige 80 x 130 cm, med totalvekt inntil 300 kilo (rullestol og bruker til sammen).

På regionale/ekspressbusser: Heisen kan maksimalt løfte totalt 300 kg , dvs. at totalvekt (stol + kunde) ikke må overskride dette.   Rullestolens størrelse kan maksimalt være 110 cm lang  (inkludert fothviler) og 75 cm bred

Henvisning til kravene i EUs bussdirektiv (direktiv 2001/85) vedlegg VII. For busser registrert senere enn 1.11.2014 gjelder også ECE regulativ 107 (gjelder bla regulering av nødutganger).

Annet reisegods

Reglene er hjemlet i Befordringsvedtektene fra Samferdselsdepartementet:

 • Håndbagasje: Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg for hver reisende. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning. Midtgang, dører og nødutganger skal til enhver tid holdes frie som rømningsveier. Bagasje eller gods må derfor ikke sperre rømningsveier på noe tidspunkt. Hvis du har plassert reisegods i bussens bagasjerom, gi beskjed til sjåfør at du skal hente reisegodset, når du går av bussen.
 • Annet reisegods: Sykkel og sparkstøtting medtas hvis det er plass. Det er i alle tilfeller selskapets personale som avgjør om det er plass.  Dyr befordres når de ikke er til sjenanse for andre passasjerer, og det er plass på transportmidlet. Ski, barnevogner og lignende må holdes eller plasseres slik at de ikke kan falle over ende. Alle gjenstander og dyr befordres under den reisendes eget ansvar.
 • Følgende ting kan ikke tas med på bussen: Ildsfarlige og eksplosive stoffer, motordrevne sykler/redskaper, ladde våpen, skarpkantede/illeluktende gjenstander og  annet som åpenbart kan være til sjenanse for andre. 
 • Hunder og andre dyr. Hunder skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje. Det er gratis å ta med hund på lokalbussene på Agder, men hunder er ikke garantert plass, sjåføren avgjør. Hunder kan måtte vike eller bytte plass hvis allergikere eller andre reisende blir sjenert av hunden, dette er situasjonsbetinget. Hunder skal sitte på gulvet eller fanget, ikke på setet, skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje.  Førerhund/politihund skal alltid befordres. Andre dyr skal være underlagt eierens kontroll (i bånd, bur eller lignende).