Å reise med barnevogn, sykkel, rullestol og annet reisegods

Les mer om hvordan du  skal reise med barnevogn, sykkel og rullestol, eller ønsker å ha med mye reisegods på bussen.

Vi har nedenfor satt sammen noen tips og råd for når du skal få en mest mulig mulig behagelig kollektivreise i Agderfylkene. 

Tilgjengelighet på reisen

Vi jobber hele tiden med å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle som reiser med oss.

 • Alle busser er utstyrt med innvendige skjermer (noen busser har enklere Led-skjermer med begrenset informasjon) som viser de neste holdeplassene, og hvor mange minutter det beregnes for å komme dit.
 • I alle busser er det opprop som forteller hva som er neste holdeplass.
 • I sanntidsvisningen på akt.no og i AKT Reise-appen kan du sjekke om hvor mange passasjerer som er ombord akkurat nå, på avgangen du venter på. Da kan du lettere avgjøre om du ønsker å reise med din rullestol, eller om du ønsker å vente på en annen avgang med bedre plass. 

Merk at vi ikke har plassgaranti på våre busser. Kapasiteten på linjenettet er satt opp ut fra «normalforhold» og på våre busser kan man ikke forhåndsreservere plass. Vi kan derfor ikke forutsi hvis en avgang uventet får ekstra mange passasjerer om bord. Vi kan heller ikke på forhånd forutsi hvilke avganger som blir fylt opp på hvilke holdeplasser.

Sikkerhet og rømningsveier

Merk at bussjåføren har ansvar for passasjerenes sikkerhet og er pålagt å holde rømningsveiene frie. Bussens dører, midtgang og nødutganger må derfor ikke sperres. Sjåføren avgjør om din rullestol, barnevogn eller annet reisegods får plass eller ikke. Vi ber om forståelse for disse plassbegrensningsreglene. 

barnevogn - Klikk for stort bildereise med barnevogn

 

Å reise med barnevogn/barnesete

Du kan reise med barnevogn på lokalbussene så lenge det er ledig plass. Dessverre er det ikke mulig å forutse om det er ledig plass til deg og din barnevogn på en spesifikk avgang. Hvis det ikke er ledig plass, må du vente på neste avgang. Bussene er ikke utstyrt med sitteputer for barn som er for store for de fastmonterte barnestolene i de regionale bussene (busser i klasse 2). Sitteputer må derfor medbringes av den enkelte reisende som har behov for dette.

 • Sjåføren har ansvar for din og de andre passasjerenes sikkerhet og det er derfor sjåføren som avgjør om din vogn får plass eller ikke.
 • Vi anbefaler at reisende med barnevogn henvender seg til sjåføren for betaling av reisen, før man benytter dørene bak i bussen for å få vognen ombord.
 • Dersom sjåføren er opptatt med ekspedering av andre reisende, kan du be andre passasjerer om hjelp med påstigningen.
 • I typiske bybusser er det avsatt egen plass til barnevogner og rullestoler i bussens midtparti. Vognen må under ingen omstendighet plasseres ved utgangsdør eller i midtgangen.
 • Barnevognen må passes på under hele turen. Sørg for at den står trygt og med bremsene på. Under kjøring bør du holde tak i vognen for sikkerhets skyld.
 • Regionale linjer skal ha 2 integrerte barneseter godkjent i vektklasse 9-18 kg, der barnet sitter med ryggen i kjøreretningen. Det skal også til enhver tid være minst 2 sitteputer godkjent i vektklasse 15-36 kg. På de typiske bybussene er det ingen barneseter/barnestoler tilgjengelig.

Husk at barn under 6 år reiser gratis sammen med en betalende voksen. Du betaler heller ikke for barnevognen på lokalbussene.

Å reise med sykkel

Det er mulig å ta med sykkel på lokalbussene på Agder, så lenge det er plass (el-sykler hvor el-motoren kun er hjelpemotor og en må tråkke i gang, regnes som vanlig sykkel). Det er i alle tilfeller sjåføren som avgjør om det er plass til sykkelen i forhold til at midtgang, dører og nødutgang til enhver tid skal holdes fri som rømningsveier. Sykkel opptar mye plass, og må plasseres slik at den ikke kommer i konflikt med de andre reisende. Sykkelen må heller ikke stå slik at den sperrer midtgang eller utgangsdør, eller slik at andre reisende kan komme i kontakt med oljeholdige deler på sykkelen. Ordinære el-sykler, hvor el-motoren kun er hjelpemotor og en må tråkke sykkelen i gang, kategoriseres som vanlig sykkel.

I Agderfylkene er sykkel gratis å ta med på bussen, så lenge det er plass eller sykkelen ikke er til unødig hinder for andre passasjerer. Sjåføren avgjør om det er plass til sykkelen på den enkelte avgang.

Kundesenteret svarer: Kan jeg ta med sykkel på bussene på Agder?

Se en liten video hvor kundesenteret gir deg svar på hvordan ta med sykkel på bussene hos oss

Å reise med rullestol

Det er gratis å ta med rullestol på bussen. Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene våre. Bussens dører og midtgang må derfor ikke sperres. Det er ikke plassgaranti på AKT’s avganger. Vi er lei oss hvis dette medfører praktiske utfordringer for deg som reiser med rullestol.

Bybusser (busser i klasse 1):

 • Bruk trykk-knapp ved bakdør for å varsle sjåfør
 • Rullestol kjøres om bord i bussen via kjørelem
 • Rullestol plasseres med rygg mot kjøreretning inntil fast vegg
 • Det skal finnes sidestøtte mot midtgang (bøyle)
 • Midtgang må ikke sperres
 • Det stilles ikke krav om fastmontering av rullestol

Regionale/ekspressbusser (busser i klasse 2 og 3):

 • Bruk trykk-knapp ved bakdør for å varsle sjåfør
 • Rullestol løftes om bord i bussen via heis
 • Rullestol skal plasseres forovervendt og skal kunne spennes fast
 • Midtgang må ikke sperres
 • Rullestolen spennes fast til gulv ned 4 stropper.

Maksimale mål:

På bybusser: rullestol på bybusser skal ikke overstige 80 x 130 cm, med totalvekt inntil 300 kilo (rullestol og bruker til sammen).

På regionale/ekspressbusser: Heisen kan maksimalt løfte totalt 300 kg , dvs. at totalvekt (stol + kunde) ikke må overskride dette.   Rullestolens størrelse kan maksimalt være 110 cm lang  (inkludert fothviler) og 75 cm bred

Henvisning til kravene i EUs bussdirektiv (direktiv 2001/85) vedlegg VII. For busser registrert senere enn 1.11.2014 gjelder også ECE regulativ 107 (gjelder bla regulering av nødutganger).

Les mer om å reise med funksjonsnedsettelse i AKT

Å reise med annet reisegods

Reglene er hjemlet i Befordringsvedtektene fra Samferdselsdepartementet:

 • Håndbagasje: Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg for hver reisende. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning. Midtgang, dører og nødutganger skal til enhver tid holdes frie som rømningsveier. Bagasje eller gods må derfor ikke sperre rømningsveier på noe tidspunkt. Hvis du har plassert reisegods i bussens bagasjerom, gi beskjed til sjåfør at du skal hente reisegodset, når du går av bussen.
 • Annet reisegods: Sykkel og sparkstøtting medtas hvis det er plass. Det er i alle tilfeller selskapets personale som avgjør om det er plass.  Dyr befordres når de ikke er til sjenanse for andre passasjerer, og det er plass på transportmidlet. Ski, barnevogner og lignende må holdes eller plasseres slik at de ikke kan falle over ende. Alle gjenstander og dyr befordres under den reisendes eget ansvar.
 • Følgende ting kan ikke tas med på bussen: Ildsfarlige og eksplosive stoffer, motordrevne sykler/redskaper, ladde våpen, skarpkantede/illeluktende gjenstander og  annet som åpenbart kan være til sjenanse for andre. 
 • Hunder: Hunder skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje. Det er gratis å ta med hund på lokalbussene på Agder, men hunder er ikke garantert plass, sjåføren avgjør. Hunder kan måtte vike eller bytte plass hvis allergikere eller andre reisende blir sjenert av hunden, dette er situasjonsbetinget. Hunder skal sitte på gulvet eller fanget, ikke på setet, skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje.  Førerhund/politihund skal alltid befordres. Andre dyr skal være underlagt eierens kontroll (i bånd, bur eller lignende).

Kundesenteret svarer: Kan jeg ta med reisegods på bussene?

Se liten video hvor kundesenteret forklarer hvordan du kan reise med bagasje og annet reisegods på våre busser.