Trafikkmeldinger

Linje: 202211212213214217
Sted: Mandal/Møll bru
Oppdatert: 14.05.2024
Møll bru stengt uke 21 fra 21.05.24 - 24.05.24
Linje: 15
Sted: Tinnheia
Oppdatert: 14.09.2023
Omkjøring på Tinnheia fra 19.09.23