Trafikkmeldinger

Trafikkmeldinger

Linje: M1
Sted: Flekkerøy/Kristiansand
Oppdatert: 09.08.2022
Nattestenging av Flekkerøytunnelen fra 15.08.22
Linje: 202
Sted: Marnardal stasjon
Oppdatert: 22.04.2022
Holdeplass Marnardal stasjon betjenes ikke midlertidig fra 25.04.22
Linje: 40414244
Sted: Nygård skole/Søgne
Oppdatert: 26.04.2022
Holdeplass Nygård skole midlertidig stengt fra 25.04.22
Linje: 13
Sted: Kristiansand/Lund
Oppdatert: 25.04.2022
Omkjøring for linje 13 på Lund fra 09.03. 21
Linje: 1251261751925
Sted: Froland
Oppdatert: 06.01.2022
Fv. 42 Blakstadkleiva stengt fra 01.09.21
Linje: 1319313536100139
Sted: Kristiansand
Oppdatert: 11.07.2022
Holdeplass F, G og H i Henrik Wergelandsgate stenges midlertidig fra 16.08.21