Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Rutetabeller Agder

Rutetabeller

Rutetabellene er inndelt i geografiske områder og linjetype, og gir en fullstendig oversikt over kollektivtilbudet på Agder. De er også tilgjengelige på våre kundesentre og på bussene. Ved å klikke på en bussrute får du opp papirversjonen av rutetabellen som PDF-format. For oppdatert ruteinformasjon, benytt vår reiseplanlegger eller ring tlf. 177.