Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Entur - nasjonal reiseplanlegger

Entur - nasjonal reiseplanlegger

Skal du reise i resten av Norge er Entur det enkleste alternativet for å planlegge reisen på tvers av fylkesgrenser og transportmidler. Entur er den nasjonale reiseplanleggeren og reisedatabasen.

Entur - nasjonal reiseplanlegger

Entur samler og deler data om all kollektivtrafikk i Norge, som også deles i den
nasjonale reiseplanleggeren Entur.

  • Alle landets buss-, trikk-, tog-, fly- og fergelinjer er samlet i den nasjonale reiseplanleggeren.
  • Entur driver også billettsystemer og salgs- og servicepunkter for jernbanen i Norge

Les mer om Entur og Enturs tjenester

Reiseplanlegger:

Merk at ved å trykke "Finn reise" vil du bli tatt over til entur.no!