Kart over kollektivtrafikken på Agder

I våre linjekart, holdeplasskart og sonekart for bussruter på Agder kan du enklere orientere deg om kollektivtilbudet. Velg det området du ønsker nærmere informasjon om. Merk at kartene ikke dekker midlertidige traséendringer og trafikkavvik som følge av veiarbeid, omkjøring etc.

bilde som viser linjekart  - Klikk for stort bildeLinjekart

 

Geografisk oversiktskart Agder

Bussene som kjører på oppdrag for Agder kollektivtrafikk kjører i hele Agder.  Agder ligger helt syd i Norge. Agder grenser mot Rogaland i vest og mot Vestfold og Telemark i nord og øst. Agder fylke består av 25 kommuner og har ca 307 000 innbyggere per 1. januar 2020, hvor Kristiansand har ca 111 600 innbyggere

Linjekart på Agder 

Linjekartene viser på en forenklet måte bussrutenes ordinære kjøretraséer, sentrale holdeplasser/knutepunkter og viktige geografiske holdepunkter på de ulike rutene. Ytterligere detaljer om de ulike busslinjene finner du i våre rutetabeller eller ved å søke opp reisen i vår reiseplanlegger.     

Linjekart Kristiansandsområdet

Kartet viser busslinjene i Kristiansand og Vennesla som blir kjørt av Boreal. I tillegg får du informasjon om holdeplasser i Kvadraturen og Kristiansand rutebilstasjon.

14. august skjer det ruteendringer i Kristiansandsområdet. Se hvor bussene kjører etter 14. august i nytt linjekart for Kristiansandsområdet.

Linjekart Kristiansandsområdet fra og med 14.08.23 (PDF, 59 kB)

Holdeplasser Kristiansand rutebilstasjon (Google maps) 

Du kan også laste ned statisk kart (pdf) over holdeplasser på Kristiansand rutebilstasjon (PDF, 3 MB)

Linjekart Arendal og Grimstad

Kartet viser busslinjene i Arendal og Grimstad som blir kjørt av Setesdal Bilruter og Agder Buss. Du får også oversiktskart over bussterminalen i Arendal.

Linjekart Arendal og Grimstad (PDF, 47 kB)

Holdeplasser Arendal bussterminal (Google maps)

Du kan også laste ned statisk kart (pdf) over holdeplasser på Arendal bussterminal (PDF, 53 kB)

Linjekart Agder

Kartet viser busslinjene som kjører i distriktet, utenfor Kristiansandsområdet, Arendal og Grimstad. For detaljer om busslinjene i byene, se linjekart enten for Kristiansandsområdet eller Arendal og Grimstad. 

Linjekart hele Agder (PDF, 49 kB)

Sonekart for billettkjøp på Agder 

Finn antall soner du skal reise i før du finner riktig pris i pristabellene. I Agder er 1 sone = 1 kommune.  Du betaler for maks 6 soner ved bruk av enkeltbillett og maks 3 soner for periodebillett voksen. Følg strekene på kartet, og husk å telle med både avgangs- og ankomstsone. MERK! Du betaler kun for alternativet med færrest antall sonepasseringer langs strekene i kartet (gunstigste alternativ). Les mer om soner og billettpriser

Sonekart for billettkjøp på Agder 2021 (PDF, 671 kB)