Koronavirus

Smitte på linje 100 21.07. Frivillig registrering av reisende på linje 170, seterestriksjoner i Setesdal. Se temasider med status og reiseråd

Kart

Kart

Her finner du linjekart, holdeplasskart og sonekart for bussruter på Agder. Velg det området du ønsker nærmere informasjon om. Merk at kartene ikke dekker midlertidige traséendringer og trafikkavvik som følge av veiarbeid, omkjøring etc.

 

Oversiktskart Agder

Agder ligger helt syd i Norge. Agder grenser mot Rogaland i vest og mot Vestfold og Telemark i nord og øst. Agder fylke har et areal på 16 434 km² med 307 233 innbyggere per 1. januar 2020.

Linjekart på Agder 

Linjekartene viser på en forenklet måte bussrutenes ordinære kjøretraséer, sentrale holdeplasser/knutepunkter og viktige geografiske holdepunkter på de ulike rutene. Ytterligere detaljer om de ulike busslinjene finner du i våre rutetabeller eller ved å søke opp reisen i vår reiseplanlegger. 

bilde par ser på linjekart - Klikk for stort bilde  

28. juni 2021 skjer det ruteendringer på Agder som innvirker på linjekart og holdplasskart.

Linjekart Kristiansandsområdet fra 28. juni 2021 (PDF, 56 kB)

Linjekart Arendal og Grimstad fra 28. juni 2021 (PDF, 46 kB)

Linjekart hele Agder (PDF, 204 kB)

Sonekart for billettkjøp på Agder 

Finn antall soner du skal reise i før du finner riktig pris i pristabellen. I Agder er 1 sone = 1 kommune.  Du betaler for maks 6 soner ved bruk av enkeltbillett og maks 3 soner for periodebillett voksen. Følg strekene på kartet, og husk å telle med både avgangs- og ankomstsone. MERK! Du betaler kun for alternativet med færrest antall sonepasseringer langs strekene i kartet (gunstigste alternativ).

Sonekart for billettkjøp på Agder 2021 (PDF, 671 kB)