Koronavirus

På linjer med utgangspunkt i Arendal og Froland er det kun lov å sitte på annethvert sete fra 08.03. Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs av personer over 12 år. Rødt nivå på videregående skoler i Kristiansand og Vennesla og ungdomsskoler i Kristiansand. Se temasider med status og reiseråd

Ekspressbusser til og fra Agder

Ekspressbusser til og fra Agder

For reiser til og fra Agder kan du benytte ulike ekspressbussruter. De fleste kommersielle ekspressbusser kjører etter egne priser og rutetider. Som hovedregel kan du derfor ikke benytte billettprodukter som du bruker i den ordinære kollektivtrafikken.

Ekspressbusser til og fra Agder 

 

Ekspressbussene er ikke en del av AKTs rutetilbud og selskapene bestemmer selv rutetider og priser, uavhengig av AKT. Du kan derfor ikke bruke AKTs billettprodukter på ekspressbussene. Ekspressbussene er likevel en viktig del av det totale kollektivtilbudet på Agder.

Lenkene nedenfor tar deg til selskapenes egne nettsider. AKT er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider. 

Til og fra Oslo

 

Til og fra Stavanger

 

Til og fra Haukeli - Oslo/Haugesund/Bergen

 

Klikk for stort bilde 

Hva er en ekspressbuss? 

En ekspressrute er i hovedregel kommersielle ruter, hvor bussene har høy komfort/kvalitet og hvor bussene som oftest kun stopper på utvalgte holdeplasser/knutepunkter (enkelte ekspressbussruter stopper på alle ordinære holdeplasser langs veien). 

Kan jeg bruke mitt ordinære busskort på ekspressbusser? 

Nei, de fleste ekspressbusser kjører etter egne takstregulativer og som hovedregel kan du ikke benytte det ordinære busskortet som du bruker på lokalbussen.