Ekspressbusser til og fra Agder

Ekspressbusser til og fra Agder

For reiser til og fra Agder kan du benytte ulike ekspressbussruter. De fleste kommersielle ekspressbusser kjører etter egne priser og rutetider. Som hovedregel kan du derfor ikke benytte billettprodukter som du bruker i den ordinære kollektivtrafikken.

Ekspressbusser til og fra Agder 

Ekspressbussene er ikke en del av AKTs rutetilbud og selskapene bestemmer selv rutetider og priser, uavhengig av AKT. Du kan derfor ikke bruke AKTs billettprodukter på ekspressbussene. Ekspressbussene er likevel en viktig del av det totale kollektivtilbudet på Agder. Ekspressbussene fremkommer ikke i vår reiseplanlegger, vi anbefaler å benytte den nasjonale reiseplanleggeren til Entur for å få frem rutetider for ekspressbusser.

Reiseplanlegger Entur:

Merk at ved å trykke "Finn reise" vil du bli tatt over til entur.no!

Lenkene nedenfor tar deg til selskapenes egne nettsider. AKT er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider. 

Til og fra Oslo

Til og fra Stavanger

Til og fra Haukeli - Oslo/Haugesund/Bergen

 

bilde vei og landskap - Klikk for stort bilde   

Hva er en ekspressbuss? 

En ekspressrute er i hovedregel kommersielle ruter, hvor bussene har høy komfort/kvalitet og hvor bussene som oftest kun stopper på utvalgte holdeplasser/knutepunkter (enkelte ekspressbussruter stopper på alle ordinære holdeplasser langs veien). 

Kan jeg bruke mitt ordinære busskort på ekspressbusser? 

Nei, de fleste ekspressbusser kjører etter egne takstregulativer og som hovedregel kan du ikke benytte det ordinære busskortet som du bruker på lokalbussen.