Nye priser 1. februar/koronavirus

1. februar endres prisene på AKTs billetter, se oversikt over nye priser. Fra 9. desember er det påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Nattbusser innstilles i Kristiansandsområdet. Se gjeldende reiseråd og info om koronaviruset i kollektivtrafikken  

Sanntidsinformasjon

Sanntidsinformasjon

Sanntidsinformasjon er automatisk utarbeide prognoser for når bussen forventes å gå fra din holdeplass og formidles til passasjerer på skilt/skjermer, nett og mobil. Les mer om hvordan du kan utnytte sanntidsinformasjon i din reisehverdag