Sanntidsinformasjon

Sanntidsinformasjon

Sanntidsinformasjon er prognoser for når bussen forventes å gå fra din holdeplass og formidles til passasjerer på skilt/skjermer, nett og mobil. Les mer om hvordan du kan utnytte sanntidsinformasjon i din reisehverdag