Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Sanntidsinformasjon

Sanntidsinformasjon

Sanntidsinformasjon er automatisk utarbeide prognoser for når bussen forventes å gå fra din holdeplass og formidles til passasjerer på skilt/skjermer, nett og mobil. Les mer om hvordan du kan utnytte sanntidsinformasjon i din reisehverdag