Nye priser 1. februar/koronavirus

1. februar endres prisene på AKTs billetter, se oversikt over nye priser. Fra 9. desember er det påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Nattbusser innstilles i Kristiansandsområdet. Se gjeldende reiseråd og info om koronaviruset i kollektivtrafikken  

Trafikkamera

Trafikkamera

Ulike aktører har satt opp kamera som overåker trafikksituasjonen forskjellige steder i Agder. Dette kan også gjøre det enklere for deg som busspassasjer å få oversikt over trafikkbildet.

Uteblitt buss?

Da kan årsaken være at bussen står fast i trafikken. Selv om vårt sanntidssystem nettopp tar høyde for uventede situasjoner og gir prognoser for når bussen er forventet å gå fra din holdeplass, kan et aktualitetsbilde fra trafikken gi en større forståelse for trafikksituasjonen. 

Fædrelandsvennen har satt opp "livekamera" i Kristiansandsområdet som viser levende direktebilder fra ulike innfartsårer. I tillegg har Statens vegvesen flere "stillbildekamera", som gir et oversiktsbilde over trafikksituasjonen i andre deler av Agder.

Du finner en oversikt over kameraene i listen lenger ned på siden. Merk at lenkene i kartet og listen tar deg til de ulike leverandørenes sider, AKT er ikke ansvarlig for innholdet og stabilitet/oppetid som blir levert fra disse tjenestene. Stillbildekameraene oppdateres i forskjellig frekvens.  

Trafikkamera