Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Trafikkamera

Trafikkamera

Ulike aktører har satt opp kamera som overåker trafikksituasjonen forskjellige steder i Agder. Dette kan også gjøre det enklere for deg som busspassasjer å få oversikt over trafikkbildet.

Uteblitt buss?

Da kan årsaken være at bussen står fast i trafikken. Selv om vårt sanntidssystem nettopp tar høyde for uventede situasjoner og gir prognoser for når bussen er forventet å gå fra din holdeplass, kan et aktualitetsbilde fra trafikken gi en større forståelse for trafikksituasjon og værsituasjon. 

Statens vegvesen har flere "stillbildekamera", som gir et oversiktsbilde over trafikksituasjonen i andre deler av Agder.

Merk at lenkene tar deg til de ulike leverandørenes sider, AKT er ikke ansvarlig for innholdet og stabilitet/oppetid som blir levert fra disse tjenestene. Stillbildekameraene oppdateres i forskjellig frekvens.  

Trafikkamera fra Statens vegvesen

Statens vegvesen flere "stillbildekamera", som gir et oversiktsbilde over trafikksituasjonen i andre deler av Agder.

Se trafikkamera med stillbilder fra Agder: Statens vegvesen

Livekamera fra Fædrelandsvennen

NB! Krever abonnement. Fædrelandsvennen har satt opp "livekamera" i Kristiansandsområdet som viser levende direktebilder fra ulike innfartsårer. Her må du ha abonnement for å kunne se trafikkbildene.

Se trafikkamera med livebilder fra Kristiansandsområdet: Fædrelandsvennen