Ny billettordning

1. juli 2024 får vi nytt billettsystem for kollektivtrafikken på Agder. For deg som reiser kollektivt vil dette kunne medføre større eller mindre endringer i hvordan du kjøper og reiser med billetter, alt avhengig av hvilke billetter du benytter. Blant annet vil vi få en ny nettbutikk som på sikt gjør det lettere å kjøpe og holde oversikt over og administrere billettene dine. I tillegg vil alle periodebilletter kunne kjøpes for 1 sone, 2 soner eller alle soner (gyldig i hele Agder)

illustrasjon tegnet figur banner ny billettordning - Klikk for stort bilde

Oppsummering av de største endringene

Nedenfor finner du en oppsummering av de største endringene fra 1. juli 2024

 

Ingen større endringer før 1. juli 2024

Du trenger ikke å bytte ditt reisekort/busskort eller laste ned ny versjon av AKT Billett-appen, selv om vi innfører en ny billettordning 1. juli. For de aller fleste blir det meste som før. Du kan stort sett kjøpe de samme billettene som før 1. juli, forskjellen er at du kan velge om du vil ha billetten på reisekort eller i AKT Billett-appen og at det skjer endringer i måten du reiser med billetten på bussen.

  • Merk at frem til 1. juli 2024 skjer det ikke større endringer og du kan kjøpe og benytte billettene på bussen som vanlig.  Endringene som er beskrevet nedenfor gjelder hovedsakelig fra 1. juli 2024. 
  • Vær oppmerksom på at en ny Flexibillett i AKT Billett-appen etter planen vil være tilgjengelig fra midten av april 2024. Billetter du har gjenstående på ditt gamle Flexikort må brukes innen 1. juli 2024. Du kan bruke ditt gamle reisekort også etter 1. juli
  • Den gamle nettbutikken stenges også ned fra midten av juni 2024, frem til ny nettbutikk er tilgjengelig 1. juli 2024. 
  • Fra 1. juli kan du også benytte de ordinære billettene på nattbusser.

En ny billettordning

Fra 1. juli 2024 vil du kanskje reise litt annerledes på Agder. Vi innfører et nytt billettsystem som kan medføre endringer for deg som reiser kollektivt. Hvor store endringer det blir, avhenger av hvilke billetter du reiser med. Billettene ligger fra 1. juli i “skyen” gjennom nettbutikken, som på sikt gir større fleksibilitet i forhold til hvor du oppbevarer og administrerer reisebeviset, enten det er i AKT Billett-appen, på reisekort eller andre billettmedium. 

tegnet figur som symboliserer ny kunde - Klikk for stort bilde

De kjente kortleserne om bord på bussene vil forsvinne og erstattes av enklere kortlesere for reisekort foran hos sjåfør, som du må bruke for å “starte” en periodebillett på reisekort, registrere/avlese andre billetter på reisekortet eller få utskrift/saldo på reisekortet fra sjåfør. 

Du vil fra 1. juli også oppleve mye større fleksibilitet i forhold til hvordan du kjøper periodebilletter, som nå kan kjøpes for 1 sone, 2 soner eller alle soner (gyldig i hele Agder), både på reisekort og AKT Billett-appen for alle alderskategorier. Reiser du av og til i Kristiansandsregionen kan du kjøpe den nye Flexibilletten i AKT Billett-appen, som en erstatning for det tradisjonelle Flexikortet. 

Merk at som en del av den nye “skyløsningen” vil et nytt Flexikort etter planen igjen kunne kjøpes på ditt gamle reisekort fra 1. juli. Flexikortklippene som er kjøpt på det gamle billettsystemet før 1. juli kan ikke benyttes på det nye billettsystemet etter 1. juli. Du kan bruke ditt gamle reisekort også etter 1. juli.

Prisinformasjon

Informasjon om priser for enkeltbilletter, periodebilletter og Flexibillett finner du i lenken.

Prisinformasjon 1. juli 2024

Billettutstyret om bord består av sjåførens billettmaskin, kortleser for avlesing av reisekort, samt betalingsautomat/kvitteringsskriver

Steg-for-steg-veiviser for hva endringene innebærer for deg

Er du usikker på om innføringen av det nye billettsystemet vil medføre endringer for deg? Nedenfor kan du se om innføringen av nytt billettsystem har betydning for deg og de billettene du vanligvis reiser med. Veiviseren tar deg gjennom steg for steg i forhold til hvilke billetter du reiser med. Prøv vår steg-for-steg-veiviser for å lettere få oversikt over hvilke endringer ny billettordning innebærer for deg

bilde som viser passasjer med mobiltelefon - Klikk for stort bilde

 

Spørsmål og svar om ny billettordning fra 1. juli 2024

Vi er klar over at innføringen av en ny billettordning kan innebære usikkerhet i forhold til hvilke billetter du kan kjøpe, hvordan du kan kjøpe billettene og hvordan du skal reise med billettene om bord på bussen. Den nye billettordningen trenger nødvendigvis ikke bety så store endringer for deg som kunde. Nedenfor har vi prøvd å gi svar på en del av spørsmålene som du kanskje har ved innføringen av den nye billettordningen.

Tidslinje - når skjer endringene i ny billettordning

I løpet av april: Flexibillett blir tilgjengelig i AKT Billett-appen

Bilde som illustrerer fleksibilitet - Klikk for stort bilde

Flexikort (på reisekort) erstattes  av ny Flexibillett med 10 reiser i AKT Billett-appen.  I løpet av april kan du etter planen kjøpe Flexibilletten for Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland i AKT Billett-appen. Gjenstående reiser på dagens Flexikort (reisekort) må benyttes innen 1. juli 2024. 

Les mer om Flexibillett i AKT Billett-appen

15.04.2024

20. juni: Nåværende nettbutikk stenges ned

Nåværende nettbutikk for salg av periodebilletter, Flexikort og Reisepenger stenges ned. Ny nettbutikk blir tilgjengelig 1. juli 2024. I mellomtiden anbefaler vi at du bruker våre kundesentre i perioden hvor nettbutikken ikke er tilgjengelig. 

Merk at alle billetter som er kjøpt i den gamle nettbutikken må være aktivert/tatt i bruk på bussen før 30. juni 2024 for at overgangen til nytt billettutstyr 1. juli 2024 skal fungere sømløst. 

20.06.2024

1. juli: Ny billettordning

1 juli 2024 starter den nye billettordningen på Agder. De kjente kort/billettleserne om bord på bussene vil forsvinne og erstattes av enklere kortlesere for reisekort foran hos sjåfør, som du må bruke for å “starte” en periodebillett, registrere/avlese andre billetter eller få utskrift fra sjåfør.  

  • Billetter kjøpt i AKT Billett-appen må fremvises med dagens kontrollbilde/QR-kode for billettkontroll til sjåfør ved påstigning utenfor Kristiansand. I Kristiansandsområdet trenger du ikke vise mobilbillett til sjåfør, der kan du gå på bussen via bakdør når du har forhåndskjøpt billetten (men det er ikke lenger kortleser ved bakdør). Billetter må alltid “startes” eller aktiveres på kortleser ved sjåfør. 
  • Bruker du reisepenger vil du ikke lenger kunne reise med såkalt Autoreise/fast reisestrekning. Alle reiser med reisepenger må kjøpes foran hos sjåfør, du oppnår fortsatt rabatt ved bruk av reisepenger i forhold til om du skulle kjøpt billetten kontant hos sjåfør
  • Alle periodebilletter kan kjøpes for 1 sone, 2 soner eller hele Agder. Dette gir deg større fleksibilitet i forhold til ditt reisemønster
  • Studentkategori innføres på 30-dager/180-dagers periodebilletter
  •  Fra 1. juli kan du benytte de ordinære billettene på nattbusser.
  • En ny Flexibillett vil etter planen igjen kunne kjøpes på reisekort fra 1. juli. 
01.07.2024

1. juli: Ny nettbutikk blir tilgjengelig for kjøp av billetter

Du kan fra 1. juli begynne å kjøpe billetter i vår nye nettbutikk. Den nye nettbutikken vil ha begrenset funksjonalitet i oppstarten. Funksjoner som personlig innlogging og kjøpshistorikk vil ikke være tilgjengelig i første fase. For deg som kunde betyr det at du må taste inn reisekortnummeret hver gang nettbutikken skal benyttes. 

Les mer om ny nettbutikk

01.07.2024

1. juli: Gamle Flexikort-klipp kan ikke lenger benyttes på bussen

Det tidligere Flexikortet (på reisekort) vil ikke lenger kunne benyttes på bussen. Fra midten av april kan du kjøpe ny Flexibillett 10 reiser i AKT Billett-appen.  Har du gjenstående reiser på ditt gamle Flexikort etter 1. juli må du besøke kundesenteret i Kristiansand for å finne praktiske løsninger for overføring av resterende verdi.

Merk at som en del av den nye “skyløsningen” vil en ny Flexibillett etter planen igjen kunne kjøpes på reisekort fra 1. juli. Du kan bruke ditt gamle reisekort også etter 1. juli men Flexikortklippene som er kjøpt på det gamle billettsystemet før 1. juli kan ikke benyttes på det nye billettsystemet etter 1. juli. . 

Les mer om Flexibillett i AKT Billett-appen

01.07.2024 01:00

Uspesifisert dato etter 1. juli: Flexikort kan igjen kjøpes på reisekort

Etter planen, fra sommeren eller tidlig høst, er det planlagt at det igjen vil være mulig å kjøpe Flexikort på reisekort. 

16.09.2024