Periodebilletter

Med periodebilletter kan du reise så mye du vil i 24 timer, 7 dager, 30 dager eller 180 dager innenfor ønsket reisestrekning.

Reis så mye du vil

For å finne riktig pris må du vite hvor mange soner du skal reise i. Finn først antall soner i sonevelgeren før du sjekker mot pristabellene for periodebillett. Du betaler for maks 3 soner for periodebillett. Periodebillettene kan kjøpes som:

  • 24 timers billett
  • 7 dagers billett
  • 30 dagers billett
  • 180 dagers billett
     

Billettene kan du kjøpe i AKT Billett-appen eller på reisekort i nettbutikken fra 1. juli 2024

Pris avhenger av antall soner du reiser i

Periodebilletten lar deg reise så mye du vil innenfor valgte dager i det området den er gyldig.

Se oversikt over soner

Pristabell 24 timer periodebillett 1. juli 2024

Pristabell 24 timer periodebillett 1. juli 2024
Antall soner Barn 6 - 17 år Voksen 18 - 66 år Honnør fra 67 år
1 sone 60,- 119,- 60,-
2 soner 93,- 185,- 93,-
3 soner eller mer 153,- 305,- 153,-

Pristabell 7 dager periodebillett 1. juli 2024

Pristabell 7 dager periodebillett 1. juli 2024
Antall soner Barn 6 -17 år Voksen 18- 66 år Honnør fra 67 år
1 sone 151,- 301,- 151,-
2 soner 183,- 365,- 183,-
3 soner eller mer 256,- 512,- 256,-

Pristabell 30 dager periodebillett 1. juli 2024

Pristabell 30 dager periodebillett 1. juli 2024
Antall soner Barn 6 - 17 år Ungdom 18 - 19 år Ung voksen 20 - 29 år Voksen 30 - 66 år Honnør fra 67 år Student
1 sone 387,- 407,- 545,- 902,- 545,- 500,-
2 soner 428,- 443,- 595,- 1 080,- 595.- 550,-
3 soner eller mer 461,- 481,- 645,- 1 523,- 645,- 595,-
Kristiansandsområdet 308,- 339,- 454,- 683,- 454,- 402,-

 

Pristabell 180 dager periodebillett 1. juli 2024

Pristabell 180 dager periodebillett 1. juli 2024
Antall soner Barn 6 - 17 år Ungdom 18 - 19 år Ung voksen 20 -29 år Voksen 30-66 år Honnør fra 67 år Student
1 1935,- 2035,- 2725,- 4510,- 2725,- 2500,-
 2 2140,- 2215,- 2975,- 5400,- 2975,- 2750,-
3 soner eller mer 2305,- 2405,- 3225,- 7615,- 3225,- 2975,-
Kristiansandsområdet 1540,- 1695,- 2270,- 3415,- 2270,- 2010,-

Forklaring til egne priser i Kristiansandsområdet:  I statsbudsjettet for 2024 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser. Prisreduksjonen vil begrenses til Flexibillett, periodebilletter 30 dager og periodebillett 180 dager og vil være av ubestemt varighet.

Sonevelger

Velg sonen du reiser fra for å se hvor mange soner det er til sonen du reiser til