Skolereisekort

Elever som har rett på å få dekket skoleskyss, vil få et elektronisk skolereisekort som skal benyttes på bussen. Før du kan ta skolereisekortet i bruk, må det aktiveres på kortleseren ombord på bussen.

Skolereisekort

Skolen deler ut skolereisekortet til elevene ved skolestart, og elevene skal alltid lese av/skanne reisekortet ombord i buss

Aktivér skolereisekortet første gang:

 • Før du kan ta skolereisekortet i bruk, må det aktiveres på kortleseren ombord på bussen. Det har den senere tid vært utfordringer med å få aktivert skolereisekortene på bussen, som medfører at en del elever ikke har gyldig skolereisekort (busskort). 
  • Hold billetten inntil det nederste vinduet i kortleseren til grønt lys kommer. Vær oppmerksom på at det tar litt lenger tid enn vanlig å aktivere/laste ned skolereisekortet første gangen.
 • Når skolereisekortet først er aktivert (grønt lys i kortleseren), fungerer skolereisekortet som vanlig ved avlesing på kortleseren. Hvis det fortsatt lyser rødt og skolereisekortet ikke er blitt aktivert, kontakt skolen for videre oppfølging.

Skolereisekort for 1.-7. trinn:

 • Kortene er gyldige for 2 reiser pr. skoledager til kl. 16:15 (avgangstid for bussen).
 • Reisene skal skje til skolens start tid og umiddelbart etter skolens sluttid
 • Fra en gitt dato hvert år skal alle vise gyldig skolereisekort. Skolereisekortet er gyldig uten bilde.

Elever på 1.-7.trinn skal ikke avvises på bussen. Dersom elevene ikke har med skolereisekortet noterer sjåførene ned dette og eleven må ha med kortet neste gang eller få utstedt nytt kort på skolen eller ved en rutebilstasjon dersom kortet er mistet.

Skolereisekort for 8.-10. trinn:

 • Kortene er gyldige for 2 reiser pr. skoledager til kl. 20 (avgangstid for bussen).
 • Reisene skal skje til skolens start tid og umiddelbart etter skolens sluttid.

Fra og med skoleåret 2019/20 har alle elevene elektroniske skolereisekort, og det samme kortet skal benyttes hele grunnskolen.
Fra en gitt dato hvert år skal alle vise gyldig skolereisekort. Kortet skal skannes i billettvalidator på bussen.

Skolereisekort for videregående skole: 

Elektroniske skolereisekort utstedes på skolen. Skolereisekortet gir kun rett til reise mellom hjem og skolen i henhold til skoleruta ved aktuell skole. Kortene er ikke gyldige i skolens ferie- og fridager. Kortet inneholder to reiser til dagen.  Reisen kan utføres mellom kl. 06.00 og 20.00. For elever som har delt bosted og kun krav til skyss fra en av foresatte, kan kortet kun brukes de dagene hvor eleven har skyssrett fra den ene foresattes hjem. Dersom enkelte elever har reise mellom studiesteder enkelte dager, kan antallet reiser endres disse dagene. Dette skal alltid avklares med AKT i hvert enkelt tilfelle. Dersom elven ikke klarer å gjennomføre skoleskyssen med tildelt antall reiser, kan antall reiser tilpasses.

 

passasjer stiger på bussen - Klikk for stort bildePåstigning bakdør

  

 

Skolereisekortets gyldighet:

 • Det elektroniske skolereisekortet kan ikke benyttes til ekskursjoner og arrangementer i skolens regi.  Skolene må håndtere andre reiser som tidligere da skolereisekortet kun gjelder for reiser mellom hjemmet og skolen for elevene.
 • Elever som ikke har gyldig skolereisekort skal løse ordinær billett. Eleven kan bli avvist på bussen dersom han/hun ikke kan betale for turen.
 • Det kan påløpe ekstratakst på kr. 350,- for å få kortet tilbake dersom skolereisekortet misbrukes av elever over 15 år.