Aktuelt fra skoleskyss

Videregående elev? Slik søker du om gratis skoleskyss.

Videregående elever har rett til gratis skoleskyss med buss dersom du bor mer enn 6 km fra skolen din. 

1. januar 2022: Bytte av drosjeleverandør som utfører skoleskyss i Kristiansand kommune

AKT og Agder fylkeskommune har inngått felles avtale om drosjetransport i Kristiansand kommune.  I forbindelse med anbud er det inngått ny rammeavtale med selskapet Ridel som hovedleverandør og Agder Taxi som den andre leverandøren. Kontrakten har oppstart 01.01.2022.