Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Aktuelt fra skoleskyss

Videregående elev? Slik søker du om gratis skoleskyss.

Videregående elever har rett til gratis skoleskyss med buss dersom du bor mer enn 6 km fra skolen din. 

1. januar 2022: Bytte av drosjeleverandør som utfører skoleskyss i Kristiansand kommune

AKT og Agder fylkeskommune har inngått felles avtale om drosjetransport i Kristiansand kommune.  I forbindelse med anbud er det inngått ny rammeavtale med selskapet Ridel som hovedleverandør og Agder Taxi som den andre leverandøren. Kontrakten har oppstart 01.01.2022.