Prosjekt "AKT Skyss"

Styret i AKT har vedtatt at AKT selv skal planlegge, koordinere og håndtere avvik i gjennomføringen av skoleskyss med drosje. AKT jobber også med utvikling av et system for bedre kommunikasjon mellom aktørene i skoleskyss med drosje. ​

Videregående elev? Slik søker du om gratis skoleskyss.

Videregående elever har rett til gratis skoleskyss med buss dersom du bor mer enn 6 km fra skolen din. 

1. januar 2022: Bytte av drosjeleverandør som utfører skoleskyss i Kristiansand kommune

AKT og Agder fylkeskommune har inngått felles avtale om drosjetransport i Kristiansand kommune.  I forbindelse med anbud er det inngått ny rammeavtale med selskapet Ridel som hovedleverandør og Agder Taxi som den andre leverandøren. Kontrakten har oppstart 01.01.2022.