1. januar 2022: Bytte av drosjeleverandør som utfører skoleskyss i Kristiansand kommune

1. januar 2022: Bytte av drosjeleverandør som utfører skoleskyss i Kristiansand kommune

AKT og Agder fylkeskommune har inngått felles avtale om drosjetransport i Kristiansand kommune.  I forbindelse med anbud er det inngått ny rammeavtale med selskapet Ridel som hovedleverandør og Agder Taxi som den andre leverandøren. Kontrakten har oppstart 01.01.2022. 

Ridel skal kjøre elever til skoler vest for Otra, og Agder Taxi skal kjøre elever til skoler øst for Otra. Det gjelder uavhengig av elevens bosted; eksempelvis elev som bor i Vågsbygd og går på KKG vil kjøres av Agder Taxi. Det er skolens plassering i dette kartet som bestemmer hvilket drosjeselskap som skal kjøre elevene. Skolene forholder seg da kun til ett drosjeselskap. 

Illustrasjon over oppdeling av kjøreområde Kristiansand  

AKT har bedt kommunen og videregående skoler om å videresende informasjon til aktuelle skoler og foresatte, brevet kan du også lese her (PDF, 70 kB)