Nye priser 1. februar/koronavirus

1. februar endres prisene på AKTs billetter, se oversikt over nye priser. Fra 9. desember er det påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Nattbusser innstilles i Kristiansandsområdet. Se gjeldende reiseråd og info om koronaviruset i kollektivtrafikken  

Aktuelt fra skoleskyss

Skolebusser kjører ikke i juleferien

Husk at det er jule- og nyttårsruter fra 24. desember til og med 1. januar. I romjulen og skolefridagene kjører ikke avganger som er merket «S» eller «skoledager» i ruteplanene.

1. januar 2022: Bytte av drosjeleverandør som utfører skoleskyss i Kristiansand kommune

AKT og Agder fylkeskommune har inngått felles avtale om drosjetransport i Kristiansand kommune.  I forbindelse med anbud er det inngått ny rammeavtale med selskapet Ridel som hovedleverandør og Agder Taxi som den andre leverandøren. Kontrakten har oppstart 01.01.2022.