Reglement for skoleskyss

Her finner du gjeldende skyssreglementer for grunnskole og videregående skoler i Agder.

Fylkeskommunen har ansvar for å vedta reglementer som gjelder for skyss av elever i grunnskoler og videregående skoler.

AKT skal organisere skyssen i henhold til vedtatt reglement. 

Kundesenteret svarer: Vi har fått vedtak om fri skoleskyss, hvor finner jeg ut når bussen går?

Se en liten video hvor kundesenteret svarer på hvordan du finner ut når skolebussen går.