Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Reglement for skoleskyss

Reglement for skoleskyss

Her finner du gjeldende skyssreglementer for grunnskole og videregående skoler i Agder.

Fylkeskommunen har ansvar for å vedta reglementer som gjelder for skyss av elever i grunnskoler og videregående skoler.

AKT skal organisere skyssen i henhold til vedtatt reglement. 

Kundesenteret svarer: Vi har fått vedtak om fri skoleskyss, hvor finner jeg ut når bussen går?

Se en liten video hvor kundesenteret svarer på hvordan du finner ut når skolebussen går.