Innlogging til F-Skyss

Bruk linken under for tilgang til AKTs digitale skoleskyssløsning "F-Skyss".

Systemet er "skoleskyss-portal" for både videregående elever som skal søke ordinær skoleskyss med buss og for kommuner / skoler som skal administrere sine skysselever med søknader, avbestillinger m.m.

"FSkyss"

  • Videregående - og ungdomsskoleelever, samt stadig flere grunnskoleelever har elektroniske skolereisekort. Her er en bruksanvisning for hvordan skolen bestiller nytt kort og erstatningskort. (PDF, 1007 kB)
  • Veiledning til hvordan videregående skoler kan opprette bestilling og utstede skolereisekort til elever som skal i praksis / utplassering (PDF, 81 kB) (for elever som i utgangspunktet ikke har rett på fri skoleskyss). 
  • "F-Skyss" skal brukes av skoler og kommuner for å melde inn elever med skyssbehov, deaktivere skyssbestillinger for elever som flytter, registrere delt bosted og skyssbehov, registrere kommunale skyssvedtak og søke om varig eller midlertidig spesialskyss.
  • Innlogging med Min-ID, men AKT må opprette bruker i forkant (gjelder brukere på skoler og i kommuner). Kontakt oss på skoleskyss@akt.no.
  • Kommunale vedtak om skoleskyss skal registreres i systemet, og AKT trenger ikke kopi av selve vedtaket.
  • Skolene registrerer delt bosted direkte i skyssbestillingen, og AKT trenger ikke kopi av skjema utfylt av foresatte. 
  • Legeerklæringer og andre vedlegg til søknader kan lastes opp direkte i bestillingen. 
  • Bruk Chrome nettleser for beste brukeropplevelse av systemet.
  • Videregående elever som skal søke om skyss velger "elev" på forsiden, mens kommunene og skolene velger "administrere". Kommunene og skolene må velge "Koble til med ID-porten" første gangen, deretter "Logg inn" for resten av bruken.