Koronavirus

Rapportert smitte på avganger med Sørlandsruta tirs-tors 04.05-06.05 (linje 200 Mandal/Farsund-Kristiansand), man-tors 26.04-29.04 (Farsund-Kvinesdal). Anbefalinger om munnbind. Frivillig registrering av reisende på linje 170, seterestriksjoner i Setesdal. Se temasider med status og reiseråd

Innlogging til F-Skyss

Innlogging til F-Skyss

Bruk linken under for tilgang til AKTs digitale skoleskyssløsning.

Systemet er "skoleskyss-portal" for både videregående elever som skal søke ordinær skoleskyss med buss og for kommuner / skoler som skal administrere sine skysselever med søknader, avbestillinger m.m.

"FSkyss"

- Videregående - og ungdomsskoleelever, samt stadig flere grunnskoleelever har elektroniske skolereisekort. Her er en bruksanvisning for hvordan skolen bestiller nytt kort og erstatningskort. (PDF, 1007 kB)

- Veiledning til hvordan videregående skoler kan opprette bestilling og utstede skolereisekort til elever som skal i praksis / utplassering (PDF, 81 kB) (for elever som i utgangspunktet ikke har rett på fri skoleskyss). 

- "F-Skyss" skal brukes av skoler og kommuner for å melde inn elever med skyssbehov, deaktivere skyssbestillinger for elever som flytter, registrere delt bosted og skyssbehov, registrere kommunale skyssvedtak og søke om varig eller midlertidig spesialskyss.

- Innlogging med Min-ID, men AKT må opprette bruker i forkant (gjelder brukere på skoler og i kommuner). Kontakt oss på skoleskyss@akt.no.

- Kommunale vedtak om skoleskyss skal registreres i systemet, og AKT trenger ikke kopi av selve vedtaket.

-Skolene registrerer delt bosted direkte i skyssbestillingen, og AKT trenger ikke kopi av skjema utfylt av foresatte. 

- Legeerklæringer og andre vedlegg til søknader kan lastes opp direkte i bestillingen. 

- Bruk Chrome nettleser for beste brukeropplevelse av systemet.

- Videregående elever som skal søke om skyss velger "elev" på forsiden, mens kommunene og skolene velger "administrere". Kommunene og skolene må velge "Koble til med ID-porten" første gangen, deretter "Logg inn" for resten av bruken.