Verktøy: Mål avstand mellom hjem og skole

AKT avstandsmåler alle elever i Agder i ett digitalt kartverktøy hvor statens kartverk ligger til grunn

Det er korteste, farbare vinterbrøytede vei som legges til grunn når det måles avstanden mellom hjem og skole.

Skyssgrensen er 2 km for 1.trinn, 4 km for 2.-10.trinn og 6 km for videregående elever.

Avstanden måles fra dør til dør, og dersom skolen har flere inngangsdører blir avstanden målt til hovedinngangen eller den døren hvor det er naturlig for eleven å benytte.

Det legges til marginer på 25 meter pr. 2000 meter i målingene, som kommer elevene til gode. Avstandsgrensene er absolutt, og oppmålinger foretatt av AKT er å anse som korrekte. Målinger foretatt av foresatte eller andre tillegges ikke vekt.

Her kan du måle avstand og se hvilken trase som legges til grunn for å avgjøre skyssretten.

Kundesenteret svarer: Hva er riktig avstandsgrenser for å få innvilget fri skoleskyss?

Se en liten video hvor kundesenteret forklarer nærmere om avstandsgrenser mellom hjem og skole for å få innvilget skoleskyss.