Å reise med lokalbuss i Agder

Skal jeg gå på bussen foran eller bak? Kan jeg kjøpe billett ombord på bussen? Stopper bussen automatisk på holdeplassen jeg står på? Se om du finner svaret på dine spørsmål nedenfor.

Les på denne siden:

Å reise kollektivt

Kollektivtrafikken på Agder har i løpet av 10 år gjennomlevd en rivende utvikling, fra å være papirbasert og avhengig av salgspersonell, til at du nå som kunde kan være selvhjulpen i alle faser av reisen.

Les mer om hvilke hjelpemidler du kan ta i bruk for å gjøre kollektivreisen enkel og attraktiv

Bilde som viser passasjerer som venter på holdeplass - Klikk for stort bilde

Å reise kollektivt kan enkelte ganger være utfordrende. Selv en erfaren bussreisende kan enkelte ganger bli usikker når reisen går utenfor det vante området eller om det er lenge siden en har reist med bussen. Vi har nedenfor satt sammen noen enkle tips som kan gjøre kollektivreisen på Agder enklere, både før, under og etter reisen.

Reis lett - en informasjonsbrosjyre

Se også vår informasjonsbrosjyre for tips og råd om å reise kollektivt på Agder

Reis med buss i Agder - informasjonsguide til enkel reise (PDF, 2 MB)

Før reisen

Vi våger påstanden: "bussen går oftere enn du tror." Den enkleste måten å planlegge reisen på er å benytte vår reiseplanlegger (kan også lastes ned som app AKT Reise). Reiseplanleggeren finner de beste reisealternativene, fra du står ved dørstokken til du kommer frem. Sanntidsinformasjon forteller deg når bussen er forventet å gå fra holdeplassen, slik at du lettere kan tilpasse din reise til ditt behov.

Hvis alle betalte med kontanter..........

I AKT jobber vi for at flest mulig skal forhåndskjøpe sine billetter. Det er billigere for deg som reiser, samtidig som du hjelper bussen å holde rutetiden. Vanligvis vil et billettkjøp hos sjåfør medføre 3-4 ganger så lang betjeningstid enn om du hadde kjøpt billetten på forhånd, enten på reisekort eller som mobilbillett. 

 

På holdeplassen

Bussen stopper kun på angitte holdeplasser. Husk å gi tegn når du ønsker at bussen skal stanse. Vær synlig slik at sjåføren ser deg, i alle årstider.

Kundesenteret svarer: Hvorfor er noen busser forsinket?

Se en liten video hvor kundesenteret forklarer hvorfor forsinkelser kan påvirke kollektivtrafikken og hva du kan gjøre for å få best mulig oversikt over trafikksituasjonen.

På bussen

En forhåndskjøpt billett er alltid den billigste måten å reise på, selv om det er mulig å kjøpe billett hos sjåføren, enten med bankkort eller kontant. Billetten må du alltid lese av på kortleseren som finnes ved sjåføren eller ved bakdøren i Kristiansandsområdet, også når du bytter til korresponderende buss. Under reisen har du kontroll på hvor du befinner deg, ved å følge med på skjermer og holdeplassopprop fra bussens høyttalere. Trykk på stoppknappen for å gi signal før du kommer til holdeplassen. Forlat bussen via bakdøren.

Kundesenteret svarer: Hvorfor går noen ombord på bussen før andre er gått av?

Se en liten video hvor kundesenteret svarer på hvorfor du bør slippe folk av bussen før du selv går på. Da unngår du og andre reisende unødig trengsel, samtidig som bussen lettere klarer å holde rutetiden

Etter reisen

Av og til går ikke reisen helt som planlagt. Kanskje har du mistet noe ombord som du ønsker å få tilbake? Hvis bussen har vært forsinket kan du ha rett til å få dekket drosje eller kjøregodtgjørelse etter reisegarantiordningen.

Kundesenteret svarer: Hvordan kan jeg gi tilbakemeldinger på kollektivtilbudet?

Se en liten video hvor kundesenteret forklarer hvordan du kan kontakte oss for å gi tilbakemeldinger på kollektivtilbudet