Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Aktuelt

Å reise kollektivt om vinteren

Heldigvis er det ikke så ofte at vanskelige vær- og kjøreforhold innvirker på kollektivtrafikken. Noen ganger skjer det likevel, da må du være forberedt på forsinkelser og andre avvik. 

Bli sett i mørket

Ved å bruke refleks gjør du det lettere for våre sjåfører å se deg i tide. 

Hvor er bussen?

Se bussen "live" i sanntidskartet i reiseplanleggeren og følg bevegelsene til alle busser på Agder. 

Ny bestillingsløsning for AKT Svipp

AKT Svipp er en samkjøringstjeneste som kun kjører på bestilling fra deg, foreløpig i Vågsbygd og Arendal.  Bestilling foregår via websiden: «svipp.akt.no»

Flexikort i Kristiansandsregionen

Kjøp Flexikort på reisekort. Flexikort er et klippekort med 10 eller 20 reiser og passer for deg som reiser av og til i Kristiansandsregionen. Fra 1. juli 2022 utvides gyldighetsområdet for Flexikort til også å gjelde kommunene Lillesand, Birkenes og Iveland.

Å reise med lokalbuss i Agder

Skal jeg gå på bussen foran eller bak? Kan jeg kjøpe billett ombord på bussen? Stopper bussen automatisk på holdeplassen jeg står på? Se om du finner svaret på dine spørsmål nedenfor.

Benytter du deg av QR-koden på holdeplassoppslagene?

Da vil du du dessverre oppleve at disse ikke lenger fungerer i en periode fremover.

Lag din egen sanntidsskjerm

Sanntidsinformasjon på skjermer i dine lokaler gjør det lettere for ansatte og besøkende å bli kjent med kollektivtilbudet som finnes i nærheten. Du kan nå lage din egen sanntidsskjerm helt gratis!

Ledig plass på bussen?

På holdeplasskilt, i vår reiseplanlegger og sanntidsskjermer kan du se hvor mye ledig plass det er på avgangen du venter på.

Kart over kollektivtrafikken på Agder

I våre linjekart, holdeplasskart og sonekart for bussruter på Agder kan du enklere orientere deg om kollektivtilbudet. Velg det området du ønsker nærmere informasjon om. Merk at kartene ikke dekker midlertidige traséendringer og trafikkavvik som følge av veiarbeid, omkjøring etc.