Billettkontroll

Billettinntekter er viktig for finansieringen av kollektivtrafikken på Agder. Å ha en gyldig billett er en forutsetning for å reise kollektivt på Agder. AKT gjennomfører derfor kontinuerlig billettkontroller for å sikre at alle har en gyldig billett under reisen. 

Gå direkte til informasjon om:

 

Billettinntekter utgjør ca 1/3 av grunnlaget AKT hvert år kan kjøpe kollektivtjenester for hos busselskapene på Agder. Ditt bidrag gjennom å kjøpe billetter er derfor viktig for at vi skal kunne opprettholde nivået på kollektivtrafikken på Agder. For å sikre at alle har gyldig billett, gjennomfører vi hele året billettkontroller. Billettkontroller og gebyrer er hjemlet i våre Transportvilkår.

bilde husk å ha gyldig billett under hele reisen - Klikk for stort bildeBilletten må være gyldig ved påstigning

Gebyrsatser

Har du ikke har gyldig billett vil dette kunne medføre et gebyr på  kr 950,- Hvis du forsøker å ta "screenshot" eller lignende av din mobilbillett, vil dette kunne medføre et gebyr på kr 2 000,- Du risikerer da også i tillegg politianmeldelse for dokumentforfalsking. Merk at en politianmeldelse vil kunne ha betydning for dine muligheter senere i livet. Du vil for eksempel kunne få problemer med å komme inn i enkelte land hvis du har "saker på rullebladet". 

Transportvilkårene

Reglene for billetter i Transportvilkårene sier at den reisende skal løse billett før eller ved påstigning og ha gyldig reisebevis under hele reisen (papirbillett, mobilbillett eller reisekort/skolekort)*. Det er den reisendes ansvar å ha gyldig betalingsmiddel ved kjøp av billett. Den reisende må selv kontrollere at han/hun har fått rett billett og vekslepenger.

Gyldig billett under hele reisen*

Billett og eventuell dokumentasjon ved krav på rabatt skal oppbevares under hele reisen og skal vises til sjåfør og kontrolløren. Den reisende sitt ansvar for å ha gyldig billett faller bort dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å skaffe seg gyldig billett. Hva som er gyldig billett og dokumentasjon ved krav på rabatt fremgår av gjeldende reglement for priser og rabatter.

Reisebeviset/billetten skal oppbevares under hele reisen og helt til den reisende har forlatt transportmiddelet. 

Hva er kravet til gyldig billett?

* = Enkelte reisestrekninger kan være så lange at overgangsreglene for billetter blir overskredet. Krav til gyldig billett er at billetten er gyldig ved siste påstigning på siste buss hvor du leser av billetten på bussens kortleser. Du må ikke kjøpe ny billett så lenge billetten var gyldig da du gikk om bord. Men skal du bytte til en annen linje eller transportmiddel etter at billetten er utløpt, må du kjøpe ny billett.

Billettkontroll

Vi gjennomfører hvert år kontinuerlig billettkontroll på bussene på Agder. Billettkontroller foregår over hele fylket, på alle typer transportmiddel og ruter. Billettkontroller gjennomføres på ordinære busser og skolebusser og er basert på våre Transportvilkår. 

Husk at du må lese av reisekortet eller mobilbillettens QR-kode på kortleseren ved hver ny påstigning, også på korresponderende busser! 

les av busskortet på kortleser ved hver påstigning - Klikk for stort bilde

Hvordan foregår kontroll av reisebevis og tilleggsavgift

  • Kontrollpersonale og sjåfør har rett til å kontrollere reisebevis. Passasjeren har rett til å bli behandlet respektfullt. Kontrollen kan utføres av både uniformert og sivilt personale. Kontrollpersonalet skal kunne vise legitimasjon.
  • Reisende som ved kontroll ikke viser gyldig billett for påbegynt reise plikter å betale tilleggsavgift. Med påbegynt reise forstås at passasjeren er om bord i transportmidlet.
  • Tilleggsavgiften er på kr 950,- (eventuelt betaling med Vipps på stedet kr 750,-). Tilleggsavgiftene er fastsatt av Samferdselsdepartementet. Dette gjelder også reisende som benytter rabatterte billetter, og som ikke kan legitimere seg/vise gyldig studiebevis. Passasjeren plikter å oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato. Avbrytelse av reise ved kontroll fritar ikke for tilleggsavgift.
billetten er lastet ned - Klikk for stort bilde
  • AKT har ansvaret for at billettutstyret er i drift. Dersom AKT er kjent med at utstyret er ute avdrift, vil det ikke bli ilagt tilleggsavgift. Ved tvil om det av tekniske årsaker ikke har vært mulig for passasjeren å skaffe seg gyldig billett, vil en eventuell tilleggsavgift først bli ilagt etter at AKT har kontrollert det konkrete utstyret og funnet det i orden på det aktuelle tidspunktet.
  • Manglende innbetaling av tilleggsavgift vil bli purret opp og eventuelt innkrevet ved inkasso. For mindreårige under 18 år påløper ikke ekstra inkassokostnader, men foresatte vil kunne bli orientert om forholdet. Ved gjentatte tilfeller vil de foresatte kunne holdes ansvarlig for AKTs tap.
  • Reisebevis som er forfalsket eller blir misbrukt, eller som den reisende prøver å misbruke, vil bli sperret og kan trekkes inn av kontrollør mot kvittering. Misbruk eller forfalsking av reisebevis kan medføre anmeldelse til politiet.
  • Ved falsk eller forfalsket billett vil det bli utstedt gebyr på kr 2000,- og billetten inndras.
  • Kjøper du billett til andre på mobilen din må dere reise sammen, slik at du kan vise fram gyldig billett for alle. Dette gjelder ikke dersom du kjøper billett til andre som hentes opp på mottakerens mobil gjennom funksjonene som finnes i mobilappen for å kjøpe billett til andre.

Spørsmål om billettkontroll

Nedenfor har vi samlet en del spørsmål og svar som du kan stå ovenfor ved en billettkontroll.