Koronavirus

På linjer med utgangspunkt i Arendal og Froland er det kun lov å sitte på annethvert sete fra 08.03. Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs av personer over 12 år. Rødt nivå på videregående skoler i Kristiansand og Vennesla og ungdomsskoler i Kristiansand. Se temasider med status og reiseråd

Formål og organisasjon

Formål og organisasjon

Agder kollektivtrafikk AS (AKT) er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken på Agder. AKT eies av Agder fylkeskommune (80 %) og Kristiansand kommune (20 %).

AKT har ansvaret for all kollektivtrafikk på Agder, inkludert lovpålagte skyssoppgaver. Vårt hovedformål er å tilby innbyggerne i Agder et velfungerende kollektivtilbud, med tilhørende informasjonstjenester. Selskapet skal ikke ha overskudd som formål og skal heller ikke utbetale utbytte til eierne. 

Selskapet har ansvar for: 

 • All kollektivtrafikk på Agder 
 • All skolebarntransport på Agder
 • Kontrakter med busselskaper og transportører
 • Ruteopplysning 177 for begge Agderfylkene

Agder Kollektivtrafikk AS ble opprettet som eget aksjeselskap 1.1.2008. Vest-Agder Kollektivtrafikk (ytre etat i fylkeskommunen) ble avviklet 31.12.2007, og selskapets personale og oppgaver ble overført til AKT.

Formål

AKT er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Målsettingen for AKT er å tilby innbyggerne et velfungerende og kostnadseffektivt kollektivtilbud, samt utføre lovpålagte skyssoppgaver på en formålstjenelig måte. Selskapet skal bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling. AKTs oppgaver knytter seg til ansvar for all kollektivtrafikk og skoletransport i Vest-Agder og Aust-Agder, ansvar for kontrakter med busselskaper og undertransportører, samt ansvar for Ruteopplysning 177 for Agderfylkene.

Organisasjon

Pr. 31.12.2019 var det 31,62 årsverk fordelt på 36 medarbeidere i AKT. I administrasjonen er det 21,40 årsverk fordelt på 23 medarbeidere. Avdelingskontoret i Lyngdal har 2,72 årsverk fordelt på 4 medarbeidere.

Avdelingskontoret i Flekkefjord har 2,0 årsverk fordelt på 3 medarbeidere.  Kundesenteret i Kristiansand er bemannet med 4,5 årsverk fordelt på 5 medarbeidere og kundesenteret i Arendal er bemannet med 1,0 årsverk fordelt på 1 medarbeider.

Ledergruppen i AKT består av følgende personer:

 • Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør
 • Thomas Ruud Jensen, utviklingssjef og nestleder
 • Terje Mathisen, markeds- og kommunikasjonssjef
 • Kristin Løining Kjeldsen, kontorsjef
 • Hilde Bergersen, plansjef
 • Kjell Sverre Drange, administrasjonssjef
 • Harald Eide, økonomisjef
 • Steinar Moberg Bjorøy, produksjonssjef vest
 • Njål Are Møller, produksjonssjef øst