Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Formål og organisasjon

Formål og organisasjon

Agder kollektivtrafikk (AKT) er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken på Agder. AKT eies av Agder fylkeskommune (80 %) og Kristiansand kommune (20 %).

AKT har ansvaret for all kollektivtrafikk på Agder, inkludert lovpålagte skyssoppgaver. Vårt hovedformål er å tilby innbyggerne i Agder et velfungerende kollektivtilbud, med tilhørende informasjonstjenester. Selskapet skal ikke ha overskudd som formål og skal heller ikke utbetale utbytte til eierne. 

Kommuner på Agder - Klikk for stort bilde   

Selskapet har ansvar for: 

 • All kollektivtrafikk på Agder 
 • All skolebarntransport på Agder
 • Kontrakter med busselskaper og transportører
 • Ruteopplysning 177 for begge Agderfylkene

Agder Kollektivtrafikk AS ble opprettet som eget aksjeselskap 1.1.2008. Vest-Agder Kollektivtrafikk (ytre etat i fylkeskommunen) ble avviklet 31.12.2007, og selskapets personale og oppgaver ble overført til AKT. Aust-Agder fylkeskommune ble medeier i AKT 1. juli 2013, hvor AKT fikk driftsansvaret for kontraktene i Aust-Agder fra 1. januar 2015. Aust-Agder og Vest-Agder ble slått sammen til ett fylke 1. januar 2020. 

Formål

AKT er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Målsettingen for AKT er å tilby innbyggerne et velfungerende og kostnadseffektivt kollektivtilbud, samt utføre lovpålagte skyssoppgaver på en formålstjenelig måte. Selskapet skal bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling. AKTs oppgaver knytter seg til ansvar for all kollektivtrafikk og skoletransport i Agder, ansvar for kontrakter med busselskaper og undertransportører, samt ansvar for ruteopplysning tlf 177 for Agder.

Du leser mer om utviklingen i AKT i våre årsrapporter

Organisasjon

I AKT er det 33,6 årsverk fordelt på 37 medarbeidere ved utgangen av 2020. AKT er organisert med administrasjon, avdelingskontorer og kundeservice. I administrasjonen er det 23,4 årsverk fordelt på 24 medarbeidere. 

Avdelingskontoret i Lyngdal har 2,7 årsverk fordelt på 4 medarbeidere. Avdelingskontoret i Flekkefjord har 2,0 årsverk fordelt på 3 medarbeidere. Kundesenteret i Kristiansand er bemannet med 4,5 årsverk fordelt på 5 medarbeidere og kundesenteret i Arendal er bemannet med 1,0 årsverk fordelt på 1 medarbeider.

Ledergruppen i AKT består av følgende personer

 • Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør
 • Thomas Ruud Jensen, utviklingsdirektør
 • Terje Mathisen, markeds- og kommunikasjonssjef
 • Kristin Løining Kjeldsen, kontorsjef
 • Hilde Bergersen, plansjef
 • Kjell Sverre Drange, administrasjonssjef
 • Harald Eide, økonomisjef
 • Steinar Moberg Bjorøy, produksjonssjef vest
 • Njål Are Møller, produksjonssjef øst

Adresse

Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand

AKT har også kundesentre plassert i Kristiansand, Arendal, Lyngdal og Flekkefjord. Se åpningstider og annen informasjon om våre kundesentre

Organisasjonsnummer

991776524MVA

Styret

AKT sitt styre velges av selskapets generalforsamling

Anbud og kontraktsområder

AKT har ikke egne busser/båter eller sjåfører ansatt, men kjøper tjenester fra ulike transportselskaper. Se oversikt over anbuds- og kontraktsområder for AKT