Nye priser 1. februar/koronavirus

1. februar endres prisene på AKTs billetter, se oversikt over nye priser. Fra 9. desember er det påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Nattbusser innstilles i Kristiansandsområdet. Se gjeldende reiseråd og info om koronaviruset i kollektivtrafikken  

Årsrapporter

Årsrapporter

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) ble opprettet som eget aksjeselskap 1.1.2008. Vest-Agder Kollektivtrafikk (ytre etat i fylkeskommunen) ble avviklet 31.12.2007, og selskapets personale og oppgaver ble overført til AKT.

Årsrapport

Her kan du laste ned våre årsrapporter. Årsrapportene gir deg en god oversikt over utviklingen i sentrale områder i AKT fra oppstarten og frem til dagens situasjon. Hvis du i tillegg ønsker oversikt over viktige satsingsområder for AKT i en faglig sammenheng får du en oversikt i våre fagrapporter, planer og prosjekter som enten er utarbeidet på selvstendig grunnlag eller i samarbeid med ulike faginstanser.

Fagrapporter AKT

illustrasjon organisasjon - Klikk for stort bildeOrganisasjonen AKT er en fleksibel og spennende aktør i Agder