Årsrapporter

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) ble opprettet som eget aksjeselskap 1.1.2008. Vest-Agder Kollektivtrafikk (ytre etat i fylkeskommunen) ble avviklet 31.12.2007, og selskapets personale og oppgaver ble overført til AKT.

Årsrapport

Her kan du laste ned våre årsrapporter. Årsrapportene gir deg en god oversikt over utviklingen i sentrale områder i AKT fra oppstarten og frem til dagens situasjon. 

Fagstoff

Hvis du i tillegg ønsker oversikt over viktige satsingsområder for AKT i en faglig sammenheng, får du en oversikt i våre fagrapporter, planer og prosjekter som enten er utarbeidet på selvstendig grunnlag eller i samarbeid med ulike faginstanser.

Fagrapporter AKT

 

illustrasjon organisasjon - Klikk for stort bildeOrganisasjonen AKT er en fleksibel og spennende aktør i Agder