Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Årsrapporter

Årsrapporter

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) ble opprettet som eget aksjeselskap 1.1.2008. Vest-Agder Kollektivtrafikk (ytre etat i fylkeskommunen) ble avviklet 31.12.2007, og selskapets personale og oppgaver ble overført til AKT.

Årsrapport

Her kan du laste ned våre årsrapporter. Årsrapportene gir deg en god oversikt over utviklingen i sentrale områder i AKT fra oppstarten og frem til dagens situasjon. 

Fagstoff

Hvis du i tillegg ønsker oversikt over viktige satsingsområder for AKT i en faglig sammenheng, får du en oversikt i våre fagrapporter, planer og prosjekter som enten er utarbeidet på selvstendig grunnlag eller i samarbeid med ulike faginstanser.

Fagrapporter AKT

illustrasjon organisasjon - Klikk for stort bildeOrganisasjonen AKT er en fleksibel og spennende aktør i Agder