Koronavirus

På linjer med utgangspunkt i Arendal og Froland er det kun lov å sitte på annethvert sete fra 08.03. Arendal har innført rødt nivå fra barnehager til videregående, mens Grimstad, Lillesand og Birkenes har rødt på videregående – gult på ungdomstrinnet. I Kristiansand skal munnbind benyttes i det offentlige rom innendørs av personer over 12 år. Rødt nivå på videregående skoler i Kristiansand og Vennesla og ungdomsskoler i Kristiansand. Se temasider med status og reiseråd

Årsrapporter

Årsrapporter

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) ble opprettet som eget aksjeselskap 1.1.2008. Vest-Agder Kollektivtrafikk (ytre etat i fylkeskommunen) ble avviklet 31.12.2007, og selskapets personale og oppgaver ble overført til AKT.

Årsrapport

Her kan du laste ned våre årsrapporter. Årsrapportene gir deg en god oversikt over utviklingen i sentrale områder i AKT fra oppstarten og frem til dagens situasjon. Hvis du heller ønsker oversikt over viktige satsingsområder for AKT i en faglig sammenheng, får du en oversikt over fagrapporter, planer og prosjekter her. 

illustrasjon organisasjon - Klikk for stort bildeOrganisasjonen AKT er en fleksibel og spennende aktør i Agder