Ansatte i AKT

Ansatte i AKT

AKT har i overkant av 30 medarbeidere. Administrerende direktør og pressekontakt er Siv Wiken.

AKT ledergruppe:

Administrerende direktør er også pressekontakt. Aktuelle pressebilder finnes på AKTs Flickrkonto
 

Administrerende direktør
Siv Elisabeth Wiken
siv.wiken@akt.no
38 14 53 80

Utviklingsdirektør og nestleder
Thomas Ruud Jensen
thomas.ruud.jensen@akt.no
95 15 02 94

Markeds- og kommunikasjonssjef
Terje Mathisen
terje.mathisen@akt.no 
900 74 554

Kontorsjef
Kristin Løining Kjeldsen
kristin.loining.kjeldsen@akt.no
38 14 53 85 

Administrasjonssjef
Kjell Sverre Drange 
kjell.sverre.drange@akt.no
958 42 457

Økonomisjef
Harald Eide
harald.eide@akt.no
38 14 53 94

Plansjef
Hilde Bergersen
hilde.bergersen@akt.no
908 81 363

Produksjonssjef vest
Steinar Moberg Bjorøy
steinar.moberg.bjoroy@akt.no
38 14 53 83

Produksjonssjef øst
Njål Are Møller
njal.moller@akt.no 
38 14 53 81 (sentralbord)

AKT administrasjon:

Ansatte i administrasjonen i AKT er tilknyttet de ulike fagseksjonene.

Rådgiver marked/kundeinformasjon
Roald Morvik
roald.morvik@akt.no
95 83 54 25

IKT
Svein Ødegaard
svein.odegaard@akt.no
91 10 73 88

Rådgiver infrastruktur
Inge Os
inge.os@akt.no
38 14 53 82

Fagleder IKT
Bjørn Sveindal
bjorn.sveindal@akt.no 
38 14 53 81 (sentralbord)

Rådgiver drift
Almir Derviskadic
almir.derviskadic@akt.no
38 14 53 93

Driftskonsulent skoleskyss
Bente Fosli
bente.fosli@akt.no
38 14 53 86

Kontormedarbeider
Siri Linda Vatne
siri.vatne@akt.no
38 14 53 87

Administrasjonskonsulent
Siv Katrine Andersstuen
siv.katrine.andersstuen@akt.no
38 14 53 96

Rådgiver 
Joakim Mostad
joakim.mostad@akt.no
38 14 53 81 (sentralbord)

Rådgiver
Ståle Sætre
stale.saetre@akt.no
38 14 53 81 (sentralbord)

Rådgiver
Kenneth Risan
kenneth.risan@akt.no
99 77 00 19

Fagleder skoleskyss 
Anne Siri Skomedal
anne.siri.skomedal@akt.no 
413 05 544

Rådgiver
Kjetil Refsnes Jørgensen
kjetil.r.jorgensen@akt.no  
38 14 53 97

Rådgiver økonomi
Espen Haugland Eikevoll
espen.haugland.eikevoll@akt.no   
38 14 53 99

Rådgiver infrastruktur
Eivind Knutsen
eivind.knutsen@akt.no
38 14 53 81

Rådgiver marked
Mats Winther Maltby
mats.winther.maltby@akt.no
91 84 07 32