Ansatte i AKT

AKT har i overkant av 30 medarbeidere. Administrerende direktør og pressekontakt er Siv Wiken.

Adresse:

Agder kollektivtrafikk
Tollbodgata 22
4611 Kristiansand

Telefonnummer til hovedkontor: 38 14 53 81

AKT ledergruppe:

Administrerende direktør er også pressekontakt. Aktuelle pressebilder finnes på AKTs Flickrkonto

Administrerende direktør
Siv Elisabeth Wiken
siv.wiken@akt.no
38 14 53 81

Administrasjonssjef og nestleder
Kjell Sverre Drange 
kjell.sverre.drange@akt.no
958 42 457

Utviklingsdirektør 
Thomas Ruud Jensen
thomas.ruud.jensen@akt.no
95 15 02 94

Markeds- og kommunikasjonssjef
Terje Mathisen
terje.mathisen@akt.no 
900 74 554

Økonomisjef
Harald Eide
harald.eide@akt.no
99 69 57 99 

Plansjef
Hilde Bergersen
hilde.bergersen@akt.no
908 81 363

Produksjonssjef
Njål Are Møller
njal.moller@akt.no 
92 81 09 86

AKT administrasjon:

Ansatte i administrasjonen i AKT er tilknyttet de ulike fagseksjonene.

Fagleder IT/drift
Steinar Moberg Bjorøy
steinar.moberg.bjoroy@akt.no
92 40 41 82

Kontorsjef
Kristin Løining Kjeldsen
kristin.loining.kjeldsen@akt.no
38 14 53 81 (sentralbord)

Fagleder marked/kundeinformasjon
Roald Morvik
roald.morvik@akt.no
95 83 54 25

IKT
Svein Ødegaard
svein.odegaard@akt.no
91 10 73 88

Rådgiver produksjon
Almir Derviskadic
almir.derviskadic@akt.no
38 14 53 81 (sentralbord)

Driftskonsulent skoleskyss
Bente Fosli
bente.fosli@akt.no
38 14 53 81 (sentralbord)

Rådgiver produksjon
Joakim Mostad
joakim.mostad@akt.no
91 32 94 50

Systemeier sanntid og billettering
Ståle Sætre
stale.saetre@akt.no
38 14 53 81 (sentralbord)

Rådgiver produksjon
Kenneth Risan
kenneth.risan@akt.no
99 77 00 19

Fagleder skoleskyss 
Anne Siri Skomedal
anne.siri.skomedal@akt.no 
41 30 55 44

Rådgiver produksjon
Kjetil Refsnes Jørgensen
kjetil.r.jorgensen@akt.no  
38 14 53 81 (sentralbord)

Rådgiver infrastruktur
Eivind Eppeland
eivind.eppeland@akt.no
97 51 89 81

Rådgiver infrastruktur
Erlend Holm Sundal
erlend.holm.sundal@akt.no
91 60 17 98

Rådgiver data og analyse
Oddvin Kaafjord Rønning
oddvin.kaafjord.ronning@akt.no 
38 14 53 81 (sentralbord)

Konsulent teknologi og utvikling
Camilla Løining Dynestøl
camilla.loining.dynestol@akt.no 
38 14 53 81 (sentralbord)

Rådgiver teknologi og utvikling
Ragna Skøien
ragna.skoien@akt.no
482 28 141

Konsulent administrasjon
Johan Martin Bliksfjord 
johan.martin.bliksfjord@akt.no 
47 70 05 44

Økonomikonsulent
Karina A. Jacobsen
karina.a.jacobsen@akt.no
38 14 53 81 (sentralbord)

Rådgiver økonomi
Victoria Bjørnarå
victoria.bjornara@akt.no
38 14 53 81 (sentralbord)

Konsulent skoleskyss
Malene Ørnevik Tjelta
malene.ornevik.tjelta@akt.no
38 14 53 81 (sentralbord)

Konsulent produksjon
Sven-Edvard Jensen
sven-edvard.jensen@akt.no 
38 14 53 81 (sentralbord)

Rådgiver/prosjektleder
Helene Heggheim
helene.heggheim@akt.no 
38 14 53 81 (sentralbord)

AKT Kundesentre/rutebilstasjoner

Agder kollektivtrafikk har ansvaret for driften av kundesentrene i Agder. Kundesentrene selger busskort og gir informasjon om rutetider i Agderfylkene. På kundesentrene utleveres hittegods fra busselskapene som kjører i de respektive områdene. I tillegg håndterer våre kundesentre/rutebilstasjoner lokale oppgaver knyttet til kollektivtrafikken i området.  Oversikt over kundesentre/rutebilstasjoner