Informasjon om AKT til politikere og andre folkevalgte

For å øke kjennskapen til Agder kollektivtrafikk (AKT) og vår samfunnsrolle har vi laget en opplysningsfilm som vi håper vil være et verdifullt bidrag til å øke forståelsen og innsikten om AKT. Opplysningsfilmen om AKT er spesielt myntet på deg som er ny politiker, men passer også for deg som har vært med en stund eller på annen måte er interessert i kollektivtrafikk.

sanntidsinformasjon på holdeplasskilt - Klikk for stort bilde

Agder kollektivtrafikk er mobilitetsselskapet på Agder.

 I filmen ønsker vi å gi en innsikt i hvordan Agder kollektivtrafikk (AKT) er:

  • organsiert
  • finansiert og
  • opererer for å sikre en bærekraftig og effektiv mobilitet på Agder.

AKT Opplysningsfilm

Innhold i filmen

Spol deg frem i filmen for å se nærmere på temaene du er interessert i:

Vil du vite mer om de siste års utvikling i Agder kollektivtrafikk? Se våre årsrapporter