Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Styret i AKT

Styret i AKT

AKT sitt styre består av 7 medlemmer og er valgt av selskapets generalforsamling

Styret i AKT

Styret i AKT bestod ved utgangen av 2021 av følgende personer: 

 1. Solveig Løhaugen, styreleder
 2. Endre Angelvik, nestleder
 3. Dag Eide, Agder fylkeskommune 
 4. Unni Nilsen Husøy, Agder fylkeskommune
 5. Morten Elieson, Agder fylkeskommune
 6. Kenneth Mørk, Kristiansand kommune
 7. Anne Siri Skomedal, ansattes representant

Vararepresentanter:

 1. Odd Nordmo
 2. Janne Nystøl
 3. Harald Fauskanger Andersen
 4. Oda Pettersen
 5. Ståle Sætre, observatør for ansatte