Kontrakter med undertransportører

Kontrakter med undertransportører

AKT er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Agder. AKT har ikke egne busser/båter eller sjåfører ansatt, men kjøper tjenester fra ulike transportselskaper. Nedenfor er en oversikt over de ulike kontraktene AKT har ansvar for på Agder.

bilde kontraktsområder AKT - Klikk for stort bildeKontraktsområder for buss i Agder pr 2020  

Anbud

For oversikt over aktuelle anbud i AKT, se oversikt over utlyste anbud

 

Busstjenester

AKT har avtaler med Boreal Buss AS, Sørlandsruta AS, L/L Setesdal Bilruter og Agder Buss AS om kjøp av busstjenester i Agder.  
 

Busskontrakter
Transportør  Område  Avtaleperiode  Opsjon 
Boreal Buss AS  Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla  01.07.2018 - 30.06.2025  Gjensidig opsjon på inntil 3 år 
Sørlandsruta AS  Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal  01.01.2016 - 31.12.2025   
Sørlandsruta AS  Mandal, Lindesnes, Lista  01.07.2012 - 30.06.2022   
L/L Setesdal Bilruter   Setesdal og Vennesla nord   01.01.2017 – 30.06.2026   
L/L Setesdal Bilruter   Åseral  01.07.2014 - 30.06.2020  2 år 
Agder Buss AS  Ruteområde øst – Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli  01.01.2015 – 30.06.2022  2 år 
L/L Setesdal Bilruter  Ruteområde vest – Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes   01.01.2015 – 30.06.2022  2 år 

 

Drosje

AKT har avtaler med følgende drosjeselskaper om kjøp av drosjetjenester.   

Drosjekontrakter
Kommune  Drosjer/ persontransport/  bestillingsruter  Utløp kontrakt  Opsjon 
Kristiansand, Søgne, Songdalen   Taxi Sør   31.12.2019  2 år 
Øvre del av Songdalen (Finsland), Marnardal  Taxi Sør  31.12.2019  2 år 
Vennesla  Agder Taxi  31.12.2017  2 år  
Mandal, Lindesnes, Åseral, Audnedal, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Hægebostad og Sirdal  Elite Drosjen  31.12.2020  2 år  
Arendal, Grimstad   I-Taxi  31.12.2020  1,5 år 
Lillesand  Taxi Sør     
Tvedestrand  Tvedestrand Drosjesentral  31.12.2020  1,5 år 
Risør  Risør tur og taxi NUF  31.12.2020  1,5 år 
Vegårshei  Gjerstad tur og taxi   31.12.2020  1,5 år 
Gjerstad  Gjerstad tur og taxi  31.12.2020  1,5 år 
Åmli  Nils Oddvar Oland  31.12.2018  1,5 år 
Valle og Bykle  Setesdal Bilruter  31.12.2018  1,5 år 
Froland  Finns Transport AS  31.12.2018  1,5 år 
Iveland, Evje og Hornnes, Bygland  Setesdal Bilruter  31.12.2018  1,5 år

 I Birkenes kommune er det ikke drosjeavtale.  

Båttjenester

AKT har avtale med Skagerrak Navigation AS om kjøp av båttjenester. 

Båtkontrakter
Transportør  Område   Avtaleperiode  Opsjon 
Skagerrak Navigation AS  Kristiansand og Søgne  01.07.2018 - 30.06.2023  2 år