Nye priser 1. februar/koronavirus

1. februar endres prisene på AKTs billetter, se oversikt over nye priser. Fra 9. desember er det påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Nattbusser innstilles i Kristiansandsområdet. Se gjeldende reiseråd og info om koronaviruset i kollektivtrafikken  

Kontrakter med undertransportører

Kontrakter med undertransportører

AKT er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Agder. AKT har ikke egne busser/båter eller sjåfører ansatt, men kjøper tjenester fra ulike transportselskaper. Nedenfor er en oversikt over de ulike kontraktene AKT har ansvar for på Agder.

bilde kontraktsområder AKT - Klikk for stort bildeKontraktsområder for buss i Agder pr 2020Anbud

For oversikt over aktuelle anbud i AKT, se oversikt over utlyste anbud

Tallene nedenfor er basert på tall gjengitt i årsrapport for 2020 (PDF, 3 MB)

Busstjenester

AKT har avtaler med Boreal Buss AS, Sørlandsruta AS, L/L Setesdal Bilruter og Agder Buss AS om kjøp av busstjenester i Agder.  .
 

Busskontrakter
Transportør  Område  Avtaleperiode  Opsjon 
Boreal Buss AS  Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla  01.07.2018 - 30.06.2025  Gjensidig opsjon på inntil 3 år 
Sørlandsruta AS  Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal  01.01.2016 - 31.12.2025   
Sørlandsruta AS  Mandal, Lindesnes, Lista  01.07.2012 - 30.06.2022   
L/L Setesdal Bilruter   Setesdal og Vennesla nord   01.01.2017 – 30.06.2026   
L/L Setesdal Bilruter   Åseral  01.07.2014 - 30.06.2020  2 år 
Agder Buss AS  Ruteområde øst – Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli  01.01.2015 – 30.06.2022  2 år 
L/L Setesdal Bilruter  Ruteområde vest – Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes   01.01.2015 – 30.06.2022  2 år 

Drosje

AKT har avtaler med følgende drosjeselskaper om kjøp av drosjetjenester.   

Drosjekontrakter
Kommune  Drosjer/ persontransport/  bestillingsruter  Utløp kontrakt  Opsjon 
Kristiansand, Søgne, Songdalen   Taxi Sør  31.12.2021
Øvre del av Songdalen (Finsland), Marnardal  Taxi Sør  31.12.2021
Vennesla  Agder Taxi  31.12.2021 1,5 år
Mandal, Lindesnes, Åseral, Audnedal, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Hægebostad og Sirdal  Elite Drosjen  31.12.2022
Arendal, Grimstad   I-Taxi  30.06.2022
Lillesand  Taxi Sør  30.06.2022  
Tvedestrand  Tvedestrand Drosjesentral  30.06.2022
Risør  Risør tur og taxi NUF  30.06.2022
Vegårshei  Gjerstad tur og taxi   30.06.2022
Gjerstad  Gjerstad tur og taxi  30.06.2022
Åmli  Nils Oddvar Oland  30.06.2022 1,5 år 
Valle og Bykle  Setesdal Bilruter  30.06.2022 1,5 år 
Froland  Finns Transport AS  30.06.2022 1,5 år 
Iveland, Evje og Hornnes, Bygland  Setesdal Bilruter  30.06.2022 1,5 år
Birkenes Setesdal Bilruter og Birkeland taxi as 30.06.2022 1,5 år

Båttjenester

AKT har avtale med Skagerrak Navigation AS om kjøp av båttjenester. 

Båtkontrakter
Transportør  Område   Avtaleperiode  Opsjon 
Skagerrak Navigation AS  Kristiansand og Søgne  01.07.2018 - 30.06.2023  2 år