Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Kontrakter med undertransportører

Kontrakter med undertransportører

AKT er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Agder. AKT har ikke egne busser/båter eller sjåfører ansatt, men kjøper tjenester fra ulike transportselskaper. Nedenfor er en oversikt over de ulike kontraktene AKT har ansvar for på Agder.

bilde kontraktsområder AKT - Klikk for stort bildeKontraktsområder for buss i AgderAnbud

For oversikt over aktuelle anbud i AKT, se oversikt over utlyste anbud

Tallene nedenfor er basert på tall gjengitt i årsrapport for 2021

Busstjenester

AKT har avtaler med Boreal Buss AS, Sørlandsruta AS, L/L Setesdal Bilruter og Agder Buss AS om kjøp av busstjenester i Agder.  

 • Boreal Buss AS
  • Kristiansand og Vennesla 01.07.2018 – 30.06.2025. Gjensidig opsjon på inntil 3 år 
 • Sørlandsruta AS 
  • Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal 01.01.2016 – 31.12.2025
 • Sørlandsruta AS
  • Mandal, Lindesnes, Lista 01.07.2012 – 30.06.2022
 • L/L Setesdal Bilruter 
  • Setesdal og Vennesla nord 01.01.2017 – 30.06.2026
 • L/L Setesdal Bilruter 
  • Åseral 01.07.2014 – 30.06.2022 
 • Agder Buss AS 
  • Ruteområde øst – Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 01.01.2015 – 30.06.2024
 • L/L Setesdal Bilruter
  • Ruteområde vest – Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes 01.01.2015 – 30.06.2024

 

Drosje

AKT har avtaler med følgende drosjeselskaper om kjøp av drosjetjenester.   

Kommune / område - Drosjer/ persontransport/bestillingsruter - Utløp kontrakt/Opsjon

 • Kristiansand, Søgne, Songdalen:
  • Taxi Sør 31.12.2021
 • Øvre del av Songdalen (Finsland), Marnardal:
  • Taxi Sør 31.12.2021
 • Vennesla:
  • Agder Taxi 31.12.2021 1,5 år
 • Mandal, Lindesnes, Åseral, Audnedal, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Hægebostad og Sirdal:
  • Elite Drosjen 31.12.2022
 • Arendal, Grimstad:
  • I-Taxi 30.06.2022
 • Lillesand:
  • Taxi Sør 30.06.2022
 • Tvedestrand:
  • Tvedestrand Drosjesentral 30.06.2022
 • Risør:
  • Risør tur og taxi NUF 30.06.2022
 • Vegårshei:
  • Gjerstad tur og taxi 30.06.2022
 • Gjerstad:
  • Gjerstad tur og taxi 30.06.2022
 • Åmli:
  • Nils Oddvar Oland 30.06.2022 1,5 år
 • Valle og Bykle:
  • L/L Setesdal Bilruter 30.06.2022 1,5 år
 • Froland:
  • Finns Transport AS 30.06.2022 1,5 år
 • Iveland, Evje og Hornnes, Bygland:
  • L/L Setesdal Bilruter 30.06.2022 1,5 år
 • Birkenes:
  • L/L Setesdal Bilruter og Birkeland taxi AS 30.06.2022 1,5 år
    

Båttjenester

AKT har avtale med Skagerrak Navigation AS om kjøp av båttjenester. 

 • Skagerrak Navigation AS:
  • Kristiansand og Søgne 01.07.2018 – 30.06.2023 2 år