Kontrakter med undertransportører

Agder kollektivtrafikk (AKT) er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken på Agder. AKT eies av Agder fylkeskommune (80 %) og Kristiansand kommune (20 %). Fra høsten 2022 er AKT definert som et mobilitetsselskap. 

Kontraktsområder

AKT har ikke egne busser/båter eller sjåfører ansatt, men kjøper tjenester fra ulike transportselskaper. Kartet nedenfor viser en forenklet oversikt over de ulike kontraktene AKT har ansvar for på Agder. Kartet er kun ment for en enkel oversikt/illustrasjon og må ikke benyttes som grunnlag for nøyaktige avgrensninger av rute/kontraktsområdene. 

 

Anbud

For oversikt over aktuelle anbud i AKT, se oversikt over utlyste anbud

Busstjenester

AKT har avtaler med Boreal Buss AS,  Connect Bus, L/L Setesdal Bilruter og Agder Buss AS om kjøp av busstjenester i Agder.  

 • Boreal Buss AS 
  • Kristiansand og Vennesla, 01.07.2018 - 30.06.2028 
 • Connect Bus 
  • Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, 01.01.2016 - 31.12.2025 
 • L/L Setesdal Bilruter 
  • Lindesnes, Lyngdal, Farsund og Hægebostad, 01.07.2022 – 31.12.2029, opsjon inntil 2,5 år 
 • L/L Setesdal Bilruter  
  • Setesdal, Åseral og Vennesla nord, 01.01.2017 – 30.06.2026 
 • Agder Buss AS 
  • Ruteområde øst – Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 01.01.2015 – 30.06.2024 
 • L/L Setesdal Bilruter 
  • Ruteområde vest – Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, 01.01.2015 – 30.06.2024 

Boreal Buss AS overtar bussdriften og rutetransport i kommunene Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Froland, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør og Gjerstad fra og med 1. juli 2024. Kontrakten gjelder fra kontraktsinngåelsen til og med 30. juni 2032. Oppdragsgiver har en ensidig opsjon på å forlenge kontrakten i en eller to perioder på ett år av gangen, maksimalt frem til og med 30. juni 2034.

Drosje

AKT har avtaler med følgende drosjeselskaper om kjøp av drosjetjenester ved utløpet av 2023:   

Kommune / område - Drosjer/ persontransport/bestillingsruter - Utløp kontrakt/Opsjon

 • Kjøreområde Kristiansand  
  • Intercab AS og Agder Taxi,  31.12.2023, opsjon inntil 12 mnd
 • Kjøreområde Søgne og Songdalen 
  • Intercab AS, opsjon inntil 12 mnd
 • Øvre del av Songdalen (Finsland), Marnardal 
  • Taxi Sør, 31.12.2023, opsjon inntil 12 mnd
 • Vennesla 
  • Agder Taxi,30.06.2023 
 • Lindesnes, Lyngdal og Farsund 
  • Elite Drosjen, 30.06.2026, opsjon 1+1 år
 • Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal 
  • Elite Drosjen, 31.12.2025, opsjon 1,5 + 1 år
 • Hægebostad og Åseral 
  • Taxi Sør, 30.06.2026, opsjon 1+1 år
 • Arendal, Grimstad 
  •  I-Taxi, 30.06.2024 
 • Lillesand 
  • Taxi Sør, 30.06.2024 ​​​​​​​
 • Tvedestrand 
  • Tvedestrand Drosjesentral, 30.06.2024 ​​​​​​​
 • Risør 
  • Risør tur og taxi NUF, 30.06.2024 ​​​​​​​
 • Vegårshei 
  • Gjerstad tur og taxi, 30.06.2024 ​​​​​​​
 • Gjerstad 
  • Gjerstad tur og taxi, 30.06.2024 ​​​​​​​
 • Åmli 
  • Nils Oddvar Oland, 31.12.2023 ​​​​​​​
 • Valle og Bykle 
  • L/L Setesdal Bilruter, 31.12.2023 ​​​​​​​
 • Froland 
  • Finns Transport AS, 31.12.2023 ​​​​​​​
 • Iveland, Evje og Hornnes, Bygland 
  • L/L Setesdal Bilruter, 31.12.2023 ​​​​​​​
 • Birkenes 
  • L/L Setesdal Bilruter og Birkeland taxi AS, 31.12.2023

Båttjenester

AKT har avtale med Skagerrak Navigation AS og Sørlandet Maritime AS om kjøp av båttjenester. Avtalen med Sørlandets Maritime AS ble inngått våren 2022, og er en ny kontrakt for AKT. Tidligere har Agder fylkeskommune hatt ansvaret for avtalen om båttjenester i Tvedestrand.  

 • Skagerrak Navigation AS 
  • Kristiansand, 01.07.2018 - 30.06.2025 ​​​​​​​
 • Sørlandets Maritime AS 
  • Tvedestrand, ​​​​​​​01.01.2023 – 30.09.2029, 1+1+1 år

Mobilitetstjenester

AKT har avtale med Voi Technology Norway AS og Ryde om mikromobilitetstjenester i Kristiansand