Endringer i østre deler av Agder fra 1. juli 2024

Fra 1. juli overtar Boreal kjøringen i østre deler av Agder etter Setesdal Bilruter og Agder Buss. Fra samme dato gjennomfører AKT enkelte ruteendringer.

Ruteendringer basert på innspill fra dagens passasjerer

De største planlagte endringene hadde AKT ute på høring hos våre passasjerer. Blant annet ba vi om innspill på linje 100, linje 100D, 100E og linje 101. Etter innspillene har vi justert på de planlagte endringene slik at alle hensyn er ivaretatt på best mulig måte.

bilde som viser en buss på holdeplass - Klikk for stort bilde

Endringer i rutetilbudet fra 1. juli 2024

 • Linje 100 får nye avganger 17:00 og 23:15 Arendal-Kristiansand og 18:45 Kristiansand-Arendal.
 • Linje 100D får ny trasé via Kvadraturen og Universitetet i Kristiansand og via Nedeneskrysset og får endring av rutetider. Linje 100D er innstilt 1. -28. juli
 • Linje 100E får flere avganger mellom Kristiansand og Grimstad i begge retninger, men en avgang mindre mellom Kristiansand og Arendal og  endring av rutetider. Linje 100E er innstilt 1. -28. juli
 • Linje 101 vil ikke lenger kjøre via Haugenes. Det opprettes en ny linje 141 Randviga-Haugenes-Feviktoppen med korrespondanse til/fra linje 101 til/fra Grimstad og Arendal, se kartinformasjon nedenfor
 • Planlagt forlengelse av linje 101 Grimstad Sør til Støle blir dessverre ikke gjennomført siden det ikke lot seg gjøre å etablere nødvendig snuplass på Støle.
 • På flere andre linjer vil det bli mindre justeringer, spesielt knyttet til skoleskyss. 

Rutetabeller fra 01.07.24

Trasé for ny linje 141 Feviktoppen - Haugenes

Båtruter i Tvedestrand fra 01.07.24              

 • Flere mindre minuttjusteringer på avgangstider 
  • Avgang kl. 17:30 fra Hagefjord brygge til Sandøya er flyttet til kl. 18:10 (hverdager)
  • Siste lørdagsavgang til/fra Lyngør og Sandøya er flyttet noe senere på ettermiddagen
  • Ny avgang søndager til Sandøya kl. 12:40 og fra Sandøya kl. 13:00

Last ned AKT Reise-appen for hele Agde

I AKT Reise kan du søke opp avganger fra en spesifikk holdeplass eller gjøre et reisesøk fra og til ulike adresser/holdeplasser. Du kan også få frem bussen "live" i kartvisning, slik at du har kontroll på om bussen virkelig er på vei til holdeplassen. I reiseplanleggeren kan du også se hvor mye ledig kapasitet det er om bord på bussen du venter på

Bilde som viser reiseappen AKT ReiseBilde som viser lenke til App Store AKT Reisebilde som viser lenken til Google Play AKT Reise