Rutetabellar for Setesdal, Iveland og Åseral

Her finn du rutetabellane for Setesdal, Iveland og Åseral

Rutetabellar frå 26.06.23

Rutetabellar

Rutetabellene nedenfor viser kun et utvalg av haldeplassene på ruten. I reiseplanleggeren på akt.no eller appen AKT Reise får du oversikt over rutetider på alle holdeplasser og sanntidsinformasjon for din rute. Ved å klikke på den aktuelle gyldigheitsperioden får du opp papirversjonen av rutetabellen i PDF-format (eller du blir send vidare til nettsida til transportøren). Merk at nattbussane (i dei områda der det blir køyrt nattbuss) som regel er markerte som eigen seksjon i dei ordinære ruteplanane.

Rutetabellar i andre områder

Reiseplanleggjar

Finn du ikkje riktig rutetabell? I reiseplanleggjaren får du alltid oppdaterte rutetider og du kan søkje opp avgangar frå ein spesifikk haldeplass eller gjere eit reisesøk frå og til ulike haldeplassar/adresser. 
Reiseplanleggjar

Linekart

Du kan også finne ei oversikt over bussrutene som trafikkerer området ditt, i linekarta våre

Gjeldande rutetabellar

Under ser du rutetabellane som er gyldige per dags dato.

Rutetabellane som gjeld fra 26.06.23

Bestillingsruter

Du finn ei oversikt over bestillingsrutene i området under Bestillingsruter på Agder

Bestillingsruter på Agder