Rutetabellar for Setesdal, Iveland og Åseral

Rutetabellar for Setesdal, Iveland og Åseral

Her finn du rutetabellane for Setesdal, Iveland og Åseral

Rutetabellar

Rutetabellane viser berre eit utval av haldeplassane på ruta. I reiseplanleggjaren på akt.no eller i appen AKT Reise får du oversikt over rutetidene på alle haldeplassar og sanntidsinformasjon for ruta di. Ved å klikke på den aktuelle gyldigheitsperioden får du opp papirversjonen av rutetabellen i PDF-format (eller du blir send vidare til nettsida til transportøren). Merk at nattbussane (i dei områda der det blir køyrt nattbuss) som regel er markerte som eigen seksjon i dei ordinære ruteplanane.

Rutetabellar i andre områder

Reiseplanleggjar

Finn du ikkje riktig rutetabell? I reiseplanleggjaren får du alltid oppdaterte rutetider og du kan søkje opp avgangar frå ein spesifikk haldeplass eller gjere eit reisesøk frå og til ulike haldeplassar/adresser. 
Reiseplanleggjar

Linekart

Du kan også finne ei oversikt over bussrutene som trafikkerer området ditt, i linekarta våre

Gjeldande rutetabellar

Under ser du rutetabellane som er gyldige per dags dato.

Rutetabellane som gjeld frå 28.06.21

Bestillingsruter

Du finn ei oversikt over bestillingsrutene i området under Bestillingsruter på Agder

Bestillingsruter på Agder