Rutetabellar for Setesdal, Iveland og Åseral

Her finn du rutetabellane for Setesdal, Iveland og Åseral

Rutetabellar frå 26.06.23

Rutetabellar frå 01.07.24

Rutetabellar

Rutetabellene nedenfor viser kun et utvalg av haldeplassene på ruten. I reiseplanleggeren på akt.no eller appen AKT Reise får du oversikt over rutetider på alle holdeplasser og sanntidsinformasjon for din rute. Ved å klikke på den aktuelle gyldigheitsperioden får du opp papirversjonen av rutetabellen i PDF-format (eller du blir send vidare til nettsida til transportøren). Merk at nattbussane (i dei områda der det blir køyrt nattbuss) som regel er markerte som eigen seksjon i dei ordinære ruteplanane.

Rutetabellar i andre områder

Reiseplanleggjar

Finn du ikkje riktig rutetabell? I reiseplanleggjaren får du alltid oppdaterte rutetider og du kan søkje opp avgangar frå ein spesifikk haldeplass eller gjere eit reisesøk frå og til ulike haldeplassar/adresser. 
Reiseplanleggjar

Linekart

Du kan også finne ei oversikt over bussrutene som trafikkerer området ditt, i linekarta våre

Under ser du rutetabellane som er gyldige per dags dato.

Rutetabellane som gjeld frå 26.06.23

Rutetabellane som gjeld frå 01.07.24

Bestillingsruter

Du finn ei oversikt over bestillingsrutene i området under Bestillingsruter på Agder

Bestillingsruter på Agder