Rutetabeller for Arendalsområdet

Rutetabeller for Arendalsområdet

Her finner du rutetabeller Arendalsområdet. 

Rutetabeller

Gjeldende rutetabeller

Rutetabellene viser kun et utvalg av holdeplassene på ruten. I reiseplanleggeren på akt.no eller appen AKT Reise får du oversikt over rutetider på alle holdeplasser og sanntidsinformasjon for din rute. Ved å klikke på aktuell gyldighetsperiode får du opp papirversjonen av rutetabellen som PDF-format (eller du blir linket til transportørens nettside). Merk at nattbussene, i de områder hvor det kjøres nattbusser, som hovedregel er markert som egen seksjon i de ordinære ruteplanene.

Linjekart

Du kan også finne oversikt over bussrutene som trafikkerer ditt område i våre linjekart

Gjeldende rutetabeller

Nedenfor vises rutetabeller som er gyldig pr. dagens dato.

Rutetabeller gyldig fra 28.06.21

  Nattbuss (nattbuss kjører foreløpig ikke under koronapandemien)  

  • N101 Eydehavn - Arendal - Fevik - Grimstad Sør
  • N101 Kristiansand - Lillesand - Grimstad - Fevik - Arendal - Eydehavn 
  • N110 Arendal - Torsbudalen - Jovannslia - Arendal 
  • N125 Arendal - Froland 

Båtruter  

Bestillingsruter

For oversikt over bestillingsruter i området, se Bestillingsruter på Agder

Bestillingsruter på Agder