Omkjøring på Tinnheia fra 19.09.23

Linje:
15
Sted:
Tinnheia
Oppdatert:
19.06.2024 14:21

Grunnet anleggsarbeid i Tinnheiveien vil linje 15 kjøre alternativ trasé på Tinnheia fra 19.09.23 og på ubestemt tid. Holdeplassene Tinnheia torv blir ikke betjent i omkjøringsperioden, holdeplass Gullveien blir flyttet til ny plassering i Tinnheiveien (se blå markering i kart).

Veien forbi Tinnheia torv vil være stengt i anleggsperioden. Linje 15 vil derfor kjøre midlertidig trasé via Molybdenveien. Merk at bussene som skal til Kvadraturen og til Hannevika vil kjøre i samme retning rundt toppen av Tinnheia. Du må derfor følge med på bussens skilting for å se hvilken retning bussen kjører (se gul markering i kart i for hvilket område dette gjelder). Utenfor det gule markerte området benyttes holdeplassene som normalt i begge retninger. 

  • Kjøretning for busser fra Hannevika mot UiA:
    • linje 15 kjører Hannevika - Eigevannsveien - Nikkelveien - Messingveien - Metallveien - Tinnheiveien - midlertidig omkjøring i Molybdenveien - Messingveien - Tinnheiveien mot Grim
  • Kjøreretning for busser fra UiA mot Hannevika:
    • linje 15 kjører Grim - Tinnheiveien - Messingveien - Metallveien - Tinnheiveien - midlertidig omkjøring i Molybdenveien - Messingveien - Nikkelveien mot Eigevann/Hannevika. Benytt holdeplasser på motsatt side av veien enn normalt, se grønne symboler i kartet nedenfor.

Symboler i kart:

  • Gul markering: område hvor linje 15 kun kjører én retning fra via Messingveien - Metallveien - Tinnheiveien - midlertidig omkjøring i Molybdenveien
  • Blått symbol: Det opprettes midlertidige holdeplasser i nærheten av krysset Tinnheiveien/Messingveien som er egnet for reisende i området Tinnheia torv/Gullveien
  • Grønt symbol: Holdeplasser som må benyttes i begge retninger (både til/fra Kvadraturen og Hannevika)
  • Rødt symbol: Holdeplasser som er midlertidig stengt under anleggsperioden. Benytt holdeplasser på motsatt side av veien (grønt symbol) for reiser både til/fra Kvadraturen og Hannevika.