Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Bestillingsruter på Agder

Bestillingsruter på Agder

Bestillingsruter finnes flere steder på Agder og kjører på forhåndsbestilling. Du betaler ordinær pris og kan benytte alle våre billetter.

Bestillingsruter kjører kun på bestilling

Bestillingsrutene har i utgangspunktet en oppsatt hovedstrekning, men det kan til en viss grad bestilles henting og tilkjøring utenfor denne. Dette avtales ved bestilling. Bestillingsruter kjøres ofte av drosjer eller minibuss, rullestolbehov må også oppgis ved bestilling. 

bilde mann med mobil - Klikk for stort bilde

 

Nedenfor finner du informasjon om bestillingsruter og andre tilrettelagte ruter. Disse gir nye muligheter til handel, service, ulike ærend og aktiviteter! Var du egentlig på utkikk etter informasjon om samkjøringstjenesten AKT Svipp? Du finner mer informasjon på AKT Svipp

Priser

I bestillingstransport betaler du reisen med de samme billettprodukter og vilkår som på ordinær kollektivtrafikk. Les mer om priser på kollektivtrafikk

Bestillingsruter Kristiansandsområdet  

Hovedtrekk er at bestillingsrutene kjøres til bydelssenter/knutepunkt for buss, og ikke til Kvadraturen. Herfra går det bussruter med tilrettelagt materiell mellom bydelssenter/knutepunkt for buss og Kvadraturen. Unntak for Skaugo/Sødal og Kongsgård (som kjøres til Kvadraturen). Rutene i distrikt (Øvrebø/Finsland/Vestbygda i Søgne/Ytre Randesund) kan fra nå av bestilles inntil 5 kilometer fra trasé mot pristillegg på kr 20,-

Ruteplan bestillingsruter Kristiansand og Vennesla fra 3. januar 2022 

Bestillingsruter i ruteplanen ovenfor i Kristiansand og Vennesla kjører:

AKT Svipp

 Bestillingsruter resten av Agder